Астро-Кабалистичен хороскоп Мъж + Жена


    Всеки звук, всяка буква и всяка дума, освен смисъл, притежават и енергия. Тази енергия най-често остава скрита за хората, макар нейните резултати да са най-видими. Собственото име е най-употребяваната дума, насочена към конкретния човек. Така то съпровожда човека през целия му живот и чрез специфичното си влияние, пречупено през призмата на съответния зодиакален знак (зодия), насочва към настоящето и бъдещето. А когато имаме съчетания от имена и зодии при двойката мъж и жена, може да се разбере каква е тази двойка, докъде ще стигне и как.


Жена

Собствено име


Може да се вписват български имена
само на кирилица и английски,
френски и немски имена само на латиница

Зодия


Мъж

Собствено име


Може да се вписват български имена
само на кирилица и английски,
френски и немски имена само на латиница

Зодия

Страна