BULGARIAN EMPIREБългария е създадена като империя. А това означава – като система, със собствен вътрешен център. Така пише и в Уикипедия: First Bulgarian Empire, Primo Impero bulgaro, Premier Empire bulgare… Само на нашия роден български език не пише така, което е странно. Ала за сметка на това, за вечни времена е „записано“ на Небето, по-нататък ще стане ясно къде, какво и как. Някога държавата ни бързо се е разраснала именно поради имперския си модел, превърнал я в пример за племена и народи от близо и далече. Щото империята с какво главно се отличава? С това, че функционира като система, притежаваща мощен вътрешен център. Че в „центъра“ стои специално подготвен, мъдър владетел (цар, император) способен да се обгражда с най-достойните си, заслужили поданици! И да обединява! Да буди възторг и да осъществява мащабни проекти. И по такъв начин – да приобщава и да разширява територии, материални и духовни.

А обединяващият принцип идва от какво? От небесното тяло, което е най-важно за живота на земята – Слънце. И от знака Лъв, който то управлява. Тъй както Слънце стои в центъра на Слънчевата система, излъчва топлина и светлина и около него кръжат планетите, много подобна е ролята и на владетеля (царя, императора) в империята. Той не разделя, а обединява и поражда желания, кръжащи около неговите. Така той създава система от голям брой отделни елементи и сили, действащи в една обща посока. Затова в мунданната астрология за владетелите (царете, императорите) и за имперския (слънчев) принцип се съди главно от Слънце и от знака Лъв. И същото отлично се вижда и на картата при създаването на България, показана по-долу:

bg-natal-681Вижда се, че на тази карта Слънце е на трон в собствения знак Лъв и е в дом 10 (власт) и управлява дом 10 (власт), в непосредствена близост до МС (горна кулминация). При това, то е диспозитор и на териториалния (базисен) владетел Сатурн (Козирог). А същото убедително потвърждава, че канас ювиги Аспарух е бил забележителен владетел и голям обединител, такива са били и владетелите от цялата негова династия (Дуло). Такъв е бил и моделът, който той приел и който завещал на идните поколения.

Какво станало с този завещан слънчев модел през 14-ти век, обаче? Станало така, че цар Иван Александър просто го изхвърлил. И като резултат, България била разпокъсана на две царства и 7-8 деспотства. А оттук нататък до нейното физическо унищожаване било въпрос само на време. После цели 5 века българите нямали свои царе, нямали аристокрация – нямали свое ядро (Слънце, център). Върнали се хилядолетия назад и от народ, отново се превърнали в племе, движено предимно от лунния (родовия) принцип. Щото най-важното за един народ е да има собствено ядро (Слънце, център), както и работещ модел за неговото непрекъснато обновяване и пресъздаване чрез непрекъснато попълване с най-достойните, най-заслужилите си синове. Така функционира моделът на всяка трайна, успешна система, включително и слънчевата. Но българите постепенно забравили това и били лишени от мощна и обща вътрешна гравитация, както и от метод за нейното създаване. Ала минало време и ето, че те внезапно и преждевременно се озовават на политическата сцена на света, след преждевременното им освобождение отвън. Не като народ (Слънце), а пак като племе (Луна).

И какво се случило тогава? Тъй като те още не били в състояние да функционират самостоятелно като система – все още им липсвало собствено ядро (елит, Слънце) – най-напред припознали за свое ядро царя на освободителите и неговите велможи. После припознали царя на други освободители и неговите велможи, после царя на трети освободители и неговите велможи, после – на четвърти… Та така и до днес българите непрекъснато търсят и припознават за свое ядро (център) някой цар вън от своята общност. И в резултат, те продължават да функционират като племе. Като черупка, непрекъснато напълвана с едно или друго чуждо съдържание. А това няма как да доведе до нещо добро поради органична несъвместимост между едното и другото. И резултатът го виждаме и днес: политическа класа, назначена отвън и изпълняваща предимно външни поръчки. Заради което нейните представители, разбира се, биват щедро възнаграждавани, пак отвън.

В същото време най-способните, най-качествените, най-достойните (Слънце) българи, които биха могли да създадат така нужното собствено ядро и мощна вътрешна гравитация, биват непрекъснато прогонвани от родината. Или биват подлагани на вътрешна изолация. Така българското племе през целия си следосвобожденски период и до днес, с малки изключения, не е спряло да плаща най-тежък данък, по-тежък и от някогашния кръвен данък при набирането на еничари – непрекъснато да губи най-доброто, най-качественото от себе си.

Затова за целия следосвобожденски период, на същата карта (по-горе) Слънце не означава български владетел, а означава един или друг външен владетел (Център), около който кръжат България и българите. И като кръжат, центробежната сила така ги изхвърля, че те се разпиляват по целия свят. А как може да се промени всичко това? Най-напред – чрез осъзнаване. А после – чрез набиране на умни доброволци за популяризиране на осъзнатото. А после и чрез популяризиране на слънчевия принцип и на слънчевия модел, които дават живот на всичко под небето.

Налага се да го кажа направо: това, което се случи по света напоследък и продължава да се случва, е само прелюдия към онова, което предстои да се случи. Така, че най-важното предстои и добре ще е някои хора да го имат предвид. Особено онези, които не се плашат лесно и от които зависят нещата. Които са в състояние да предприемат ефективни действия за защита – не само за себе си, но и за околните. И не само за околните, но и за страната и за народа си. А защо не – и за света. Иначе казано, дошло е време за изява на нови герои. Така показва Небето чрез някои движения и цикли, с цялата тяхна безкомпромисна точност.

Да видим какво става в Турция най-напред. Както знаем, там имаше опит за преврат, последван от въвеждане на извънреден режим и репресивни действия. През последните две години, всеки информиран и непредубеден човек е разбрал, че Турция минава през много труден етап. Време, за което страната е буквално разкъсвана  между  Изтока и Запада. Между две епохи, между две цивилизации и между две големи възможности. Едната: връщане към пълно господство на религията, към средновековието, шариата и диктатурата, подплатено с милиарди долари от Изток и съпроводено с обединяване на ислямския свят. И другата – продължаване курса на Ататюрк към западния либерален модел, който през последните години, обаче, става все по-непривлекателен за турците. Сигурно защото всесилните транснационални корпорации, създали от Парите новия Бог, предизвикват все по-голямо национално обезличаване, там където навлязат. И отдалечаване от традиции, от природни норми и отхвърляне на Библейски заповеди.

Така първата възможност – към фундаментален Ислям – започна да става все по-реална и привлекателна за все повече турци и мюсюлмани по света. А напоследък, като че ли, възкръсва и третата възможност: заедно с други основни ислямски страни, Турция да се включи в Путиновия евразийски проект, в противовес на Запада.

ANKARA - MARS-SATURN 2014И поради целия този огромен натиск от всички посоки и заради колебанията и несигурността си, Турция си създаде небивало количество врагове – и от Изток, и от Запад, и от Север, и от Юг – а в самата страна настъпи силна поляризация в силовите ведомства и държавните структури. И същото се вижда твърде добре на показаната по-горе карта. Тя отразява последното точно съединение по дължина на планетите Марс (меч, атака, разруха) и Сатурн (защита, устойчивост, контрол), случило се на 25 август 2014 година в 22:29 часа в знака Скорпион. А именно това съединение създава енергийната матрица на войната и изобразява връзката на всяка отделна страна с най-важните действия и противодействия от военен, силов, репресивен и терористичен характер – наблизо и надалече – за около две години, до следващото съединение на двете планети.

В случая показаната по-горе карта е с координатите на турската столица Анкара и както можем да забележим, съединението Марс-Сатурн е „кацнало“ на Десцендента, т.е. в зоната на максимална уязвимост, докато владетелят на Асцендента ((Венера, водачите, народът) е в точен квадрат със съединението. А това предполага какво? Много врагове отсреща (Десцендент, дом 7) попадане в състояние на външна зависимост и остро вътрешно противопоставяне. Сред враговете се открояват и собствени, и чужди управници (Сатурн) и собствена, и чужда армия и агресия (Марс). И още: лавина от бежанци, контрабандисти, воюващи ислямисти и кюрдски бунтовници (Марс), минаващи през границите (Сатурн).

Дотук ясно, но много хора се питат: какво ще става оттук нататък? Нека потърсим отговора чрез задаващият се нов цикъл Марс-Сатурн, при който съединението на двете планети, този път, ще стане в знака Стрелец (вяра, религия) на 24 август 2016 година, в 14:26 часа. Точно тогава ще приключи старият и ще започне новият цикъл. А с този нов цикъл ще стартира и новата небесна програма за влияние върху хората в сферата на войната, силовите действия, репресията и терора, както и за противодействието им за още две години. Каква програма? Нека видим съответната карта, пак с координатите на турската столица Анкара.

ANKARA - MARS-SATURNИ какво виждаме сега? Нещо много различно, но не по-малко обезпокояващо. Този път двете планети, по време на тяхното точно съединение, са „кацнали“ къде? Пак съвсем точно, но на Асцендента! Докато диспозиторът Юпитер – и той съвсем точно – е на МС , в горна кулминация. А това може да се случи извънредно рядко и означава, че от обект на заплаха и напрежение, Турция скоро ще е на път да се превърне в източник на заплаха и напрежение. Че ще има много политически речи, религиозна пропаганда (Юпитер-Меркурий – на МС) и послания, насочени не само към собствения народ, но и към мюсюлманите по света. А главни изпълнители вътре в страната ще са армията и репресивните органи (Марс-Сатурн на Асц). В Анкара ще се вземат политически (Марс-Сатурн) и религиозни (Юпитер на МС) решения и ще се предприемат действия, които ще окажат осезаем ефект в Европа, Америка и целия свят. 

Всичко това подсказва, че настоящият извънреден режим постепенно ще прерасне в трайна диктатура, разполагаща с голям репресивен апарат (Марс-Сатурн), контролиращ всички сфери на живота. И тя ще помете повечето останки от наследството на Ататюрк. Обикновените граждани ще трябва да се съобразяват с много забрани. Предстои и турската армия (Марс) да се превърне в основен политически инструмент за влияние и уреждане на външни отношения. Например в Сирия. Твърде възможно е последното да е добре съгласувано със Саудитска Арабия – най-важният (и най-богат) съюзник и съратник за голямо ислямско обединение (съюз), а може би – и с Русия. Докато вътре в страната ще стане особено трудно за хората, различни по етнос, убеждения и вероизповедание.

Само че Турция също така е и важен член на НАТО. В Сирия и Ирак се кръстосват интересите на Русия и САЩ, както и на другите велики сили. Там в съседство е и Иран. Черно море пък е другата близка зона на противопоставяне, този път между НАТО и Русия, където има опасност от инцидент. А главната линия на напрежение в Черно море ще минава през Крим (г.Керч) и оттам на юг, леко югозападно и диагонално – до турския бряг. На север от Черно море пък тя ще продължи, пак така леко диагонално, през източна Украйна (Мариупол, Луганск) и по-нататък – през руската равнина и Казан, столица на Татарстан. И случващото се по цялата тази нова линия на разлом, ще изнася напрежение по света. А това крие рискове и опасности, особено за  населението, което се намира в най-голяма близост. Но така също и за света. Тъй, че  много скоро светът ще бъде изправен пред изпитание. Пред генерален Тест за проверка на неговата устойчивост.

Най-голямата заплаха за България пък ще идва от едно ново цунами от бежанци, сред които този път най-вероятно е да има и турски граждани! Може да се каже дори, че „цунамито“ вече се е задвижило и всеки момент може да се стовари върху границите ни.  Всичко ще зависи от волята на турските управници, които ще се опитват да изнудват Европейския съюз за различни отстъпки. Тъй, че и тук ще е нужна голяма съобразителност и бърза и адекватна реакция, на първо място – на овластените и уполномощените. Добре е дори отсега да се действа в тази насока, като се търси съдействие и подкрепа от европейските ни съюзници. А случилото се между 18 и 26 август, ще е определящо за ставащото и занапред.

Но кое главно прави бъдещата ситуация извънредна, различна от всеки друг път? Различна от тази преди стотици, дори хиляди години. Това, че новото съединение Марс-Сатурн, освен всичко друго, сега ще съвпадне по дължина, и то с поразяваща точност, със звездата Антарес. Червеният гигант с най-силното Марсово влияние, подбуждащ към агресия. 9°52′ от Стрелец за Марс, 9°52′ за Сатурн и 9°59′ от Стрелец за Антарес! На горната карта най-вдясно може да се прочете три пъти името Антарес – срещу Марс, срещу Сатурн и срещу Асцендент.

MARS-SATURN 2016 - WASHINGTONНо онова, което предстои да се случва през втората половина на август и през следващите две години, ще засяга най-пряко не само Турция, Черно море, Украйна и Русия, но и САЩ. Голяма е опасността от поредица атентати там, като на мушката ще са и политици. Особено по източното крайбрежие на САЩ. Защото, ако построим същата карта, но с координатите на Вашингтон, съединението Марс-Сатурн-Антарес, ще попадне къде? Точно върху долна кулминация (IC – уязвимост) – виж по-горе! Друго: съединението Марс-Сатурн е в Стрелец, срещуположен на Близнаци – базисен дом едно на САЩ. Тъй че за тази най-мощна страна предстоят две трудни години, за които ще има много и силни врагове. Никак няма да е спокойна и природата там, а до голяма степен същото ще се отнася и за Турция.

Ала има все пак и нещо много успокояващо и оптимистично в предстоящия нов цикъл Марс-Сатурн. Какво?  Луна, представляваща обикновенните хора и природната среда навред по света, се намира в Телец, където е спокойна и стои добре (в екзалтация), а отгоре на това, тя е и добре аспектирана. Добре е аспектирана и от диспозитора на съединението – Юпитер, който е в съвпад с Меркурий (разум) и с Венера (мир), които заедно правят тригон към Луна. Оттук: в крайна сметка обикновенните хора навред по света, както и природата ще останат незасегнати от „бурята“ и за тях ще има дори нови, по-добри решения. А проблемите, драмите и напреженията ще останат главно за онези по „върховете“ и за драпащите към върховете. И за всички воюващи, разбира се.

Така, че очертава се следното: като застане на ръба на пропастта през идните две години (от 24.08.2016 до 2.04.2018 г.), в един момент човечеството ще се ужаси от себе си и бързо ще отстъпи от този „РЪБ“. И ще започне да се освестява. И най-активно ще започне да търси нови и ефективни мерки и решения за трайна хармония. Всяко зло – за добро, както мъдро казва нашият народ.

Но какво можем да помогнем в случая ние обикновените хора? Обикновените хора могат да са много силни, но само, ако са повече и действат задружно и в синхрон. Затова предлагам: когато в един изключителен момент се създава новата небесна матрица Марс-Сатурн, придружена и от звездата Антарес, да се помолим за мир и хармония – за България, за нашите съседи и за света. Кой както желае. На 24 август 2016 в 14:26 часа, лятно българско време. От десет минути предварително, до десет минути след този момент. Това може да се превърне дори и в световна акция, защото почти е сигурно, че и много още духовно ориентирани хора по света ще призовават към същото. А сега се сещам, че у нас твърде добре би било тези молитви за мир да започнат от Рила – от събора на Бялото братство около 19 август. Успех!

DARVO 2Той идва от Небето и е устремен към Земята, в съдружие с лъчите на Слънцето.
Тя идва от Земята и е устремена към Небето, в съдружие с отраженията на Луната.
Някъде по средата двамата се срещат и мълния проблясва.
Тогава той я увлича надолу за да създават заедно.
После тя го увлича нагоре, за да отрастат създаденото.
И после пак така и пак така…
И докато има какво да създават и да отрастват заедно,
дотогава ще има небесна причина да са един до друг!
Защото мъжът и жената всъщност са двете ръце на Създателя.

IZKOPAEMOКОГАТО ЧОВЕК ОТКРИЕ главното „полезно изкопаемо“, изначално заложено в него и започне усилено да го разработва, той не се интересува много дали греши или не греши. Дали печели, или не печели. А работи и работата му спори. И задължително дава резултат и му носи радост. Ако не го открие, обаче, всичко това липсва. Тогава той се преструва на някакъв друг, живее живота на друг… и това го съсипва. Тъй че да живееш живота на друг не е просто грешка, това е генералната грешка, която най-скъпо се плаща.

shtastieСъществуват два главни Пътя, при това – в различни посоки. Освен Път Нагоре – от Земята към Небето, има и Път Надолу – от Небето към Земята. Ще рече: има и Път от Твореца към Творението. Или: от Идеята към нейното осъществяване. И човек върви едновременно и по двата Пътя, а стъпалата за слизане и за изкачване са едни и същи. Само че през първата част от живота му доминира движението Отгоре-Надолу (създаването), а през втората част – движението Отдолу-Нагоре (израстване, приближаване). И за да знае как да израстне и да се изкачи и приближи той до Създателя (Отдолу-Нагоре), преди това трябва да е минал по същите стъпала, но в обратна посока – Отгоре-Надолу. Сиреч: по-напред трябва да е създал поне едно ценно нещо, по Негов образ и подобие… И едва тогава с успех да започне да се предвижва към Неговото царство.

RAK 1Щом Слънце достигне най-високата си точка и неговите лъчи станат най-отвесни, а денят стане най-дълъг и нощта – най-кратка, то значи прекрачваме в онзи сектор от небето, наречен Рак. Точно тогава започва гигантски процес: всичко що расте под небето, минава в нова фаза – от фаза растеж, към фаза зреене. Тъй, че много вода и много жизнени сокове се устремяват нагоре. И много слънчева светлина и топлина се насочват надолу. За да се стигне до онова положение, когато кръговратът на водата – изпаряване и втечняване – достигне най-висока интензивност. В морета и океани, в растения и животни, на небето и под небето. И в самите хора. А това води до голяма жажда за вода и емоции и до връх на стремежите за тяхното утоляване. Точно тогава и при птиците се забелязва нещо ново: мъжките летят и носят клечки, а женските ги нареждат и оформят гнезда. И веднага щом гнездата стават готови, женските тутакси снасят в тях своите яйца и започват да ги мътят. И всичко това е така точно изчислено, разпределено и координирано, че човек неволно възкликва: велико чудо е Природата, тази наша Прамайка закрилница! А колко велик ще да е тогава Онзи, който Я е създал!!!

И всички тези природни процеси и приготовления най-видимо се пренасят и върху хората. И най-явно и трайно – върху раждащите се в този момент. Затова родените в Рак са силно свързани с „корените“ си и като по правило един ден се превръщат в отлични родители. Така също те са извънредно емоционални и грижовни, а домашното, семейно гнездо е основен техен ориентир в живота. Поради същата причина, те са и родолюбци по подразбиране (националното гнездо). Само че както и родените във всички останали знаци, и те се делят на три декади, всяка от тях със свои особености и характеристики:

Родените в първата декада на Рак (21 юни – 2 юли)
Те са добри хора, а и добре изглеждащи, с пропорционални черти и форми. Най-силно от всички други са привързани към дом и семейство – и родителско, и собствено. Притежават развито естетично чувство, както и способност да зареждат много енергия от природата и от нейните красоти и форми. А така също – и от родното място, от родните традиции и от всичко родно. Така че не бива да се отдалечават твърде много от всичко това. Ако пък се случи да допуснат домашен хаос и разхвърляност, това може да ги разболее. Много добре се отразява на тяхната енергия красиво подреденият дом и наличието на живи цветя в него и около него. Силно се нуждаят и от приятели с интереси в тайнственото, както и от свобода, макар че прекомерната свобода може да им навреди. За да не им навреди, нужни са им любими хора, от които да не се отдалечават твърде много.

Родените във втората декада на Рак (2 юли – 12 юли)
Те притежават силно развито, крилато въображение, особено много приложимо в изяви, при които словото и ръцете имат важно участие. Притежават религиозен дух и способност да проникват в тайните на духа и битието. Изразяват се по впечатляващ, запомнящ се начин. Те са мислещи хора, но не винаги са на земята, нерядко духът им витае далече, в необятни пространства. В състояние са да преживеят особени духовни и мистични състояние, след което се чувстват като преродени. Много обичат да четат, най-вече поезия и всичко що касае духа. Не рядко и сами пишат. Обикновено са и твърде сръчни, когато правят нещо с вдъхновение. Нужно е да полагат и специални грижи за своето здраве, от които най-важната е непоколебимата вяра във Всевишния и в Неговата подкрепа. А другата е: да остават отвреме-навреме насаме със себе си и с мислите си. Трябва да внимават какво говорят и какво мислят, думите и мислите при тях имат голяма сила.

Родените в третата декада на Рак (12 юли – 22 юли)
В тази декада се раждат най-смелите, предприемчиви и динамични раци. Те проявяват афинитет към народните дела и обикновените хора и често са готови да воюват за тях. Така получават обратно любов и подкрепа, което ги зарежда с много енергия и жизненост. Знаят какво искат, имат самочувствие, макар да не го демонстрират. Преследват набелязаните цели с голяма настойчивост. А тези цели обикновено са високи, най-често в професионалната област. Но за да ги постигат, нуждаят се от подкрепата на околните, включително и на собственото семейство и на собствената „половинка“. Имат способността да се открояват сред другите хора. И го правят, като най-напред съпреживяват техните проблеми, приемайки ги за свои. Това им дава сила. Оставени сами на себе си, силата им намалява. И обратното.

П.П. Главното, което вече е на ход или предстои за родените в Рак до края на настоящата 2016 година, е съпроводено с твърде много страст и касае две главни области – професионалната, в която с пукот и трясък настъпват много промени и личния интимен живот, който също е под напрежение. Нека им пожелаем повече спокойствие и самообладание, за да се справят успешно с всички възможни проблеми! И достатъчно попътен вятър, за да постигнат целите си!

Генерал де Гол, някогашният легендарен лидер на Франция, не включваше Великобритания в своите планове за обединена Европа. И дори два пъти й наложи вето за членство в тогавашната ЕИО (Европейска икономическа общност). Може би защото отлично разбираше, че този остров, някогашна метрополия на най-голямата и най-могъща световна империя принадлежи на друга общност – Британската. Ще рече – на англоговорящия свят, включващ САЩ, Канада, Австралия и много още територии и зони на влияние, с принадлежащото им население по всички континенти. Същите, които са били и продължават да са изцяло или частично взаимно обвързани. Той виждаше в Британия опасен троянски кон – заплаха за независимостта на Европа, за европейската цивилизация и за националните държави. Само че ситуацията днес – на днешния референдум – е коренно различна, дори противоположна: не Европа иска да се отдели от Британия, а Британия от Европа. Ще го стори ли?

Нека разгледаме за целта две карти, изобразяващи планетарно-звездната ситуация при ингресията на Уран в Овен. И показващи като на длан главното от най-новото (Уран), което вече настъпи или предстои да настъпи в Европа и по света. Особено ясно и недвусмислено – в страните, базисно управлявани от Овен (Великобритания, Германия). А така също – и в страни, подвластни на въздушните знаци: Китай (Везни), Русия, Швеция, Финландия, Канада (Водолей) и САЩ (Близнаци). Но тъй като този път астрологичните карти ще са с координатите на Бирмингам и на Лондон, те ще касаят главно Великобритания.

INGRES URAN BIRMINGAMНа първата карта (вляво) – с координатите на Бирмингам – се вижда отлично какво? Че Уран, като се намира на нулевия градус на Овен, в същото време е „кацнал“ съвсем точно и на АСЦ. А това означава какво? Че не само населението на този град, но и населението на всички други градове и населени места по меридиана, минаващ през централна Англия, ще гласува най-масово за промяна (Уран) – за откъсване от Европа (Уран). Нещо подобно, макар и малко по-слабо изразено ще е за населението на всички английски територии на запад от този меридиан. Могат да се видят твърде добре и причините за такова гласуване, но засега те не са особено важни.

INGRES URAN LONDONЩо се отнася до населението на изток от посочения меридиан, включително и на столицата Лондон, там вотът за радикална промяна (Уран) ще е сравнително по-ограничен и ще вземат връх консервативните тенденции. И това е така, защото Уран (промяна) попада в дом 12 (изолация, ограничение) – виж картата по-горе, с координатите на Лондон! И тъй като Лондон е столицата и в крайна сметка там се вземат крайните решения, и тъй като Сатурн (статукво, контрол) е управител на дом 10 (власт) и е в опозиция на Уран (промяна), то няма да бъде допуснато излизането на Великобритания от Евросъюза. Независимо от вота и желанията на англичани, а и на обикновенните европейци от Евросъюза. Защото не е в интерес на икономиката (Сатурн в дом 6 – икономика, трудов пазар) и най-вече не е в интерес на транснационалните корпорации (Плутон). А нали те, енергийните компании и ресурси, големите банки и най-богатите хора в света се управляват все от Плутон, владетел на подземното царство, който в случая се намира в дом 10 (власт). Всички те няма да позволят, не е в техен интерес. Въпреки това, тепърва предстоят протести и вълнения (Луна от външния кръг е в съвпад с Плутон от вътрешния), които ще бъдат използвани за натиск срещу Европа. А може би същото цели и самият вот.

COSMOS I BOGВнимание! Довечера – 21 юни 2016 година, в 1:33 часа след полунощ българско време – настъпва важен космически момент – Лятно слънцестоене. А същото означава: идващата нощ ще е най-къса в годината, а идващият ден – най-дълъг, докато Слънце ще „прекрачи“ в зодиакален знак Рак, както и в астрономическото лято. Ала най-важното тук е, че този момент ще формира основна космическа матрица – във видимото и в невидимото – която ще насочва и управлява природните и човешки дела и процеси през идните три месеца. Навсякъде по начин различен, но с една обща координация около семейството, родината, природата, универсалната любов, радостта от живота, жизнената енергия, здравето, умението и труда.

Всички просветени народи от древността и всички звездни култури, включително и нашите предци, са познавали големите възможности на лятното слънцестоене. За определянето му те създавали специални слънчеви часовници и приспособления, и му съдействали чрез още по-специални ритуали, танци и свещенодействия. Така те ставали съучастници на Създателя, влизали в крак с Неговия ритъм, предпазвали се от големи беди и постигали успехи дори и когато това изглеждало напълно невъзможно. После дошли години на забрава, от които едва сега хората започват да проглеждат.

И тъй като за природата и за човечеството предстоят три съдбоносни месеца, най-интензивни и наситени, то участието на колкото е възможно повече хора сега, дори само като мисъл, предполага голяма Подкрепа и Съучастие за раждането на новата енергийна матрица. За постигането на нужната хармония и за търсенето на желаното благоденствие – индивидуално и общо. Кой както може, на кого както му дойде отвътре – сам, със семейството си или в група – нека да се влее в този космически миг! Като не забравяме и това, че тази година това става и на големия християнски празник – СВЕТИ ДУХ, което съвпадение е голям стимул и важен знак от Небето! И така: 21 юни 2016 година, в 1:33 часа след полунощ, българско време! НАСЛУКА!

NOVOLUNIE 5.06.2016Внимание! Утре – 5 юни 2016 година, почти едновременно ще изгреят Слънце, Луна и Венера – от 5:29 до 5:55, което отговаря съответно за териториите от най източната до най-западната част на България! В почти същото време, особено за най-западната част, включително в София – в 5:59 часа, лятно българско време – ще стартира и новият лунен месец, при което Луна ще се съедини със Слънце. И ще се присъедини към заформения вече голям космически кръст: Слънце,Луна,Венера – Юпитер – Сатурн – Нептун.

И в същото това време диспозиторът на съединението (Слънце,Луна,Венера в Близнаци) Меркурий от знака Телец ще очертае голям космически тригон с Юпитер и Северен възел в Дева и с Плутон в Козирог, всички те разположени в трите знака на елемента Земя. А всичко това е извънредно рядко явление и подсказва, че предстоят решителни промени и събития. Както в света, така и в отделните хора. Тъй, че от всеки отделен човек зависи накъде ще се наклонят везните. Във всички случаи обаче предстоят кардинални промени. А към края на юни, когато Марс стане директен, ще стане ясно какво е започнало.

А какво полезно – за себе и за страната си – могат да направят обикновенните хора, които осъзнават, че Всичко е Едно и всяко нещо, всяка отделна мисъл дори и всяко отделно действие влияе на Всичко? Както и обратното. И тъй като небесното съединение е в знака Близнаци и от този знак ще стартира новият лунен месец, то най-силно влияние върху небесната матрица ще окажат мислите ни, изказани гласно. А така също и жестове и движения с ръце. Тъй, че нека се подготвим за посрещане на изгрева, а думите и движенията – ще ги измислим в момента!

RAZTAPIANEИма една вътрешна, емоционална температура в човека и колкото тя се повишава, толкова той се размеква, става по-готов за дом, деца и семейство, по-способен да раздвижва дълбините на чувства и страсти. И обратното: колкото тази „температура“ се понижава, толкова той се втвърдява, става по-хладен, по-разумен и по-устойчив. И по-способен да се справя със сериозни професионални задачи, да постига успехи и да понася големи натоварвания. Следователно твърдият човек може да носи и отговорности, да изисква от себе си и от другите и да върви нагоре в професионалната кариера, а мекият – да изпитва силни чувства, да приютява и сам да се приютява в семейното си (интимно) гнездо. Каквото единият може, другият не може… и обратното.

През светлата част на денонощието и през зимата по естествен път той става по-хладен, по-твърд и по-разумен, тъй че точно тогава у него доминира стремежът към професионалното. А през нощта и през лятото температурата се повишава и той става по-горещ, по-емоционален, та постепенно минава на другата вълна – към личен, интимен, семеен живот. И като се редуват така ден и нощ, зима и лято, той с лекота поддържа в себе си и в хората около себе си постоянно и динамично равновесие.

Някъде по средата на жизнения път, обаче, между 40 и 45 години, става едно продължително „размекване“ – за цели пет (5) години. Ще рече, точно тогава емоциите и страстите трайно вземат връх над разума, та силно избуява нов и силен копнеж по неизживяното. Точно тогава се проявява и постоянен глад за нови силни емоции и за наваксване на пропуски от ранната младост. Като същото се проявява и при двата пола, макар изпитанията за мъжете да са по-драматични – нали за тях състоянието на размекване е по-непривично, отколкото за жените, които по природни причини са по-меки. И като харакатер, и като физика.

Та всеки, който успее да проследи тези пет години – в своя живот или в живота на близки и приятели – няма да му е трудно да открие всичко гореказано. Поради същото, ако в нечие семейство вече се е настанила известна хладина, когато един от двамата, мъжът или жената навлезе в посочените възрастови граници, тя ще избуи още и рязко, та може да се стигне и до семеен разпад. За да се породят нови семейства или нови гнезда за приютяване. Защо толкова често става така ли? Защото точно тогава стрелката на небесния часовник, наречен точка Гама, минава през зодиакален знак Рак, който пък изисква емоции. И ако те не бъдат намерени в семейството, неизбежно ще се търсят извън него. Спасението е бързо да бъдат вземани адекватни мерки, главно през нощите и по време на летните отпуски, с цел тяхното екстремно набавяне вътре в семейството.

Какво се получава на професионалното поприще, обаче, за същите пет години? Точно там и точно тогава могат да възникнат главните ви засечки и неприятности, особено ако имате отговорна длъжност, та от вашите професионални действия и решения да зависят и не малко други хора. И колкото длъжността ви е по-висока и отговорностите ви са повече, толкова и трудностите ви в тези пет години ще са повече. Тогава е нужно да обръщате най-голямо внимание на онова, което правите през деня и през зимата и да държите винаги сметка за времето, с което разполагате. За да го организирате така, че да ви стига за всичко. Започне ли да не ви стига, значи имате вече сериозен проблем.

Но какво се получава, ако в същата тази възраст – между 40 и 45 години – човек стигне до най-висока държавна длъжност у нас – министър или министър-председател, да речем? Този въпрос е твърде специален не само поради посочените горе съображения, но и поради това, че България базисно се управлява от Козирог, който е срещуположен на Рак. Ще рече: точно в тези години е налице още едно, допълнително противодействие. И, може би, ще дойде време, когато ще бъде забранено със закон да се заема подобна длъжност у нас, на такава възраст. Щото съзнателно или не, по един или друг начин, такъв министър ще попада в ситуация да работи против България. Най-вероятно като инструмент на задкулисни чуждестранни играчи.