SOLEYВидение първо

Сега ще задълбая назад във времето, търсейки ценни и важни ориентири за нас българите. Знам, че това никак няма да е лесно, но си заслужава усилието. А търсенето ще е не от сведения, записани тук или там, а от вечно съхраненото на небето. Няма да обяснявам методите, които ще използвам, но се надявам резултатите сами да говорят за себе си. За целта ще разкривам само отделни факти и връзки помежду им, без да се опитвам да ги тълкувам. А умните хора ще разберат. И ще се включат с тълкуването си.

И тъй: когато пристигнал Аспарух със своя народ, той заварил нещо специално. И сам донесъл нещо специално. Ала ще ми се да кажа от самото начало: той пристигнал не затова защото бягал и търсел убежище и нова земя за народа си, а главно затова, защото бил повикан. За помощ. А всичко случило се по-късно, било само следствие. По-подробно за повикването и отзоваването, обаче – малко по-нататък.

В същото време завареният народ бил голям, древен и многоброен, населявал обширни територии. Но така също той бил и извънредно свободолюбив, поради което трудно понасял забрани и ограничения, а много често и направо ги отхвърлял. Независимо от последствията. Това му давало много предимства, но така също и му отнемало възможности. Пречело му да се обедини в единна и могъща държава и да излъчи общ и силен владетел. Повечето мъже и жени от този народ били едри и силни, което проличавало веднага в битките. Те се биели докрай, в случаите когато трябвало да защитят своите семейства, традициите си, родът, племето, родната земя, но най-вече – своята вяра. Щото били необикновено отдадени на помисли за духа и за свещеното. И били твърде заети с духовни занятия и свещенодействия.

Завареният народ бил много трудолюбив и всеотдаен, но работел главно за чужди господари. Преди време те завладели неговата земя и сега прибирали основния пай от плодовете на неговия труд. В същото време много млади мъже от заварения народ служели в чужди армии. И всичко това все по-малко се харесвало, та в неговите недра започнало да назрява все по-явно недоволство. Най-силно недоволство назрявало, обаче, заради вярата.

По онова време завареният народ изповядвал вяра в един Бог-Отец, създател на видимото и невидимото, както и в Неговия любим Син на небето. Но Бог-Отец си служел и с многобройни природни сили и стихии, чиито проявления хората непрекъснато наблюдавали, усещали и почитали като свещени. Затова техни основни храмове, наред с официалните, била самата природа, най-вече планините. Точно там те продължавали да създават своите светилища и да правят главните си свещенодействия. Непрекъснато наблюдавали сезоните и тяхната смяна, слънцето, луната, планетите, звездите и за всичките си земни дела, както и за Волята Божия, се ориентирали по тях.

Завареният народ имал много и най-специални обреди и ритуали, които следвали главните природни процеси. Чрез тях хората били приобщавани към единния Организъм на Всичко, за който те полагали много грижи, но и дърпали сила. Централно място там заемали танците във и около огън. Точно чрез тях танцуващите излизали от обичайните си състояния и навлизали в други, особени състояния, при които директно общували с Бог. И така директно и без посредници, те научавали за Волята Божия. А това никак не се харесвало на господарите на заварения народ и на техните свещеници. Докато в един момент последните решили да свикат Вселенски църковен събор в годините 680 и 681-ва, за да анатемосат тези и други подобни прояви. И за да се разправят един път завинаги с вярата и традициите на заварения народ, които считали за еретични и опасни. И точно тогава завареният народ се обърнал към Аспарух за помощ.

В същото време, пристигналият народ бил много тайнствен, та другите народи разказвали за него легенди, отнасяли се към него със страхопочитание. Може би защото много хора от този народ притежавали най-специални умения, например да виждат в тъмното подобно на бухали. А други пък – да виждат надалече, подобно на орли. Мнозина от тях владеели и други тайнствени сили, чрез които лесно се преобразявали от едно състояние в друго. А основно тяхно занятие от доста време насам била войната. Те се учели на езда, на войнско изкуство и на други умения още от деца. Основен техен прийом била засадата, чрез нея те изненадвали много противника. Устройвали засади на специални места, главно в дефилета и проходи. Най-вече през нощта, зер притежавали способността да виждат в тъмното. Използвали много хитрости и специални умения в боя, поради което лесно всявали страх и ужас в противника. Биели се с много ум, но най-вече – с несломим дух и воля за победа. И най-често побеждавали.

Вярата на пристигналия народ обхващала един Бог – творец на видимото и невидимото. Но в тази вяра също така били вплетени и различни природни сили, както и много обреди и ритуали. Там също имало танци в огън и около огън, чрез които също бивали постигани особени състояния и директна връзка с Всевишния. Но най-специалното било друго: повечето от най-личните хора от пристигналия народ, включително владетелят и владетелската династия, изповядвали съвсем същата вяра, която изповядвал и завареният народ. А дори и нещо повече: много от тях направо произхождали от заварения народ. И още нещо: не малко от обикновените войници също произхождали от заварения народ. Точно поради тези причини и най-вече заради духовното братство пристигнал и Аспарух със своята войска и с народа си, отзовавайки се на зова за помощ.

Минало време и настъпили годините между 705-та и 715-та. Тогава над българите царувал княз Тервел, познат по-късно и като свети крал Тривелий – спасител на Европа. Та в този десетина годишен период, с един връх към 710-та, онези негови поданици, които до този момент не споделяли вярата на своя владетел, били въведени в нов Път към Бога. При това – без никой, никого да насилва. Най-напред това сторили невъведените дотогава Тервелови войници и военоначалници. Те сами пожелали да бъдат като своя владетел. Но те не приели познатото ни от по-късно „канонично“ християнство, а една уникална природо-християнска религия, изповядвана и от самият Тервел. Нейна основа била първичното Христово учение, съчетано с най-стари, заварени природни култове и обредност. Редно е тук да се каже, че по онова време князът (канас) бил и върховен духовен водач. Точно тогава станало и максимално сближаване и още по-силно духовно обединяване между пристигналия и заварения народ, формирало се бъдещето, осъзнавала се новата мисия… Предстои продължение с Видение второ…

shtastieОт 1761 година насам България се намира в един голям етап от своето развитие, чиято основна задача и цел е да изкара от небитието голямото, истинско Знание и духовното възраждане. Той е разделен на подетапи от по 30 години. Ето така:

Между 1761 и 1791 година е имало Възраждане чрез спомени за герои от миналото.

Между 1791 и 1821 година е имало Натрупване, чрез придобиване на икономическа свобода.

Между 1821 и 1851 година е имало Учение, чрез емиграция и усамотяване в храмове.

Между 1851 и 1881 година е имало Бунтове, чрез непоносимост към враговете и любов към родината и всичко родно.

Между 1881 и 1911 година е имало Обединяване, чрез повече любов, повече деца, повече създаване, повече блага, повече празници, повече танци и музика.

Между 1911 и 1941 година е един от двата най-важни подетапа. Тогава е имало усилен Труд, чрез повече учение и жажда за знания, по-добри пътища, телефони и превозни средства, развитие на занаяти, търговия и икономика.

Между 1941 и 1971 година е имало Силни врагове и големи обрати, чрез отнемане на собственост, самостоятелност, независимост и чрез унищожаване на водачите.

Между 1971 и 2001 година е имало Големи трансформации, чрез повече блясък, тържества, спектакли, слава, надежда и свобода. И чрез големи грабежи от общото.

Между 2001 и 2031 година е другият най-важен подетап. Вече е на ход голямо Отваряне към света, чрез пътуване, учение и работа надалече. И чрез духовно израстване вътре и изнасяне в света на нова вяра и нов мироглед.

П.П. Та това е само малък, но актуален отрязък от големия Път на България във вечността, в който лесно може да се открие железен Порядък.

MARS+VENUS 1Всяко съединение на две планети ражда нов цикъл, имащ пряко отношение към астрологичното естество на планетите – поотделно и заедно – и засягащо както обществения, така и частния живот на хората. В нашият случай планетите са Марс и Венера, които на 3.11.2015г. в 03:10ч. българско време след полунощ, ще се съединят за пореден път, този път в знака Дева. И с това ще приключи настоящият Марс-Венерин цикъл и ще започне нов такъв. Комбинацията Марс-Венера, както знаем, засяга най-пряко взаимното влечение между мъжа и жената, или иначе казано – любовта и секса. Тя има отношение и към брака, към зачеването на деца и към печеленето на пари.

А най-уникалното в новия цикъл е положението, че в момента на точното съединение – 3.11.2015г. в 03:10ч. – и гледано от българската столица София, двете планети едновременно ще изгряват от изток. Иначе казано, тогава те ще са точно на Асцендент (виж най-горе).  А това неминуемо ще повлече грамадни последствия за период от около 2 години – докато трае цикълът (до 5.10.2017 г.). Най-вероятно, София ще е мястото, в което ще се развихри невиждана и продължителна сексуална фиеста – и в пряк, и в преносен смисъл. И това е така, защото диспозиторът  Меркурий е в Скорпион. Т.е. сексът ще доминира над любовта и това ще се забелязва най-осезаемо именно в българската столица. Или: за около две години, тя ще се превърне в нещо като световна столица на секса. Можем да се досещаме следователно, какво би означавало същото и когато се прояви в преносен смисъл: КОЙ КОГО… И КАК?!

А големият въпрос сега е: какво ще бъде заченато като резултат на тази „фиеста“? Засега може да се каже накратко – в допълнение и за успокоение – че това няма да навреди на софиянци финансово. Дори може да доведе до необикновен инвеститорски бум в столицата.

KREPOSTЧовекът е крепост, чийто централен входен портал е Луна. Главен пазач на портала е Сатурн, който пропуска едни и не пропуска други, които искат да влязат в крепостта. Сатурн е и началникът на стражата, охраняваща крепостта.

В същото време Луна е и царския палат, заедно с прислугата, в който пристигат пратениците. Луна е и царицата, отговаряща за тяхното посрещане.

Слънце пък е царят, както и централният изходен портал, през който излиза царят със своята свита. След като излезе, той се проявява, изявява най-доброто от себе си и получава заслуги, почести, признания, благодарности, възхищения, благословии… и пари.

Марс пък е армията и нейният пълководец, които поддържат силата на крепостта и способността на нейните обитатели и на царя да завладяват други крепости.

Венера пък са изкусните майстори-художници, скулптори, архитекти, артисти, певци, музиканти, удоволствия, красиви жени и всички красоти, които даряват очите и душата с радост и възторг, а телата – с тръпка.

Меркурий пък са вестоносците, мъдреците и съветниците, владеещи словото и знанието, които правят нещата ясни, видими и осъществими.

А какво е Юпитер тогава? Той е самият Бог, който кара човек да се уповава на Него, да е уверен в себе си и в своето бъдеще, да е весел, щастлив и безстрашен!

Та това е човекът!

love-and-sexКогато някой произнесе тази дума днес, той сякаш казва мантра в някакъв нов вид свещена практика. Тъй отсечено и убедително звучи тя, почти като изстрелването на снаряд. Секс. А в такъв момент на всички нас, околните, за пореден път ни се струва, че сексът е нещо тъй значимо, та става нищожен шансът да го сравним с каквото и да е, камо ли с претендиращата някога за първенство любов. Не че двете понятия и същности са били неделими някога. Но най-сигурно е, че в настоящите модерни времена те са повече от делими, нали непрекъснато се стремим да разделяме всичко в себе си и около себе си на съставните му части. Сигурно защото така се надяваме да ги разберем тези части, да ги разнищим докрай. Или пък – защото така ни е по-лесно, чувстваме се по-оссвободени и безгрижни. Вероятно, поради някоя от тези причини, сме се и приучили да разделяме страстта от въодушевлението… и сексът от любовта, да ги търсим и намираме на различни места. Казваме си: не е задължително те да са заедно! И прилагаме казаното с чувството, че строшаваме вековни окови и движим прогреса.

Но какво означава всичко това? Нека се обърнем към някои астрологични принципи и съответствия, за да се опитаме да разберем. Знае се, че от астрологичния дом 5, съответен на Лъв и Слънце, съдим за любовта, а за секса съдим от дом 8, съответен на Скорпион и Плутон. Но дом 5 също така е и творческата сила, той е всеки съзидателен импулс, както и силата за обединяване, докато дом 8 отговаря още и за всяко проникване, за всяка разразила се стихия, за необратимото преобразяване и за смъртта. Значи: едно и също силово поле (8-ми дом) отговаря за всичко това – и за разрушението, и за насилието, и за смъртта, и за секса, и за преобразяването – а разстоянието помежду изредените неща, образно казано, е само една крачка. И тази „крачка“ лесно може да бъде направена, ако не е дом 5 – ако не е могъщата обединяваща сила, наречена любов. Тъкмо тя е, която създава вътрешното единство в човека, която омиротворява и вътрешните, и външните противоречия. Тя е, която възспира и не позволява развихрянето на разрушителните стихии до печален завършек. Ами, ако просто липсва тази възспираща сила в конкретния случай?!… Ако този дом 5 е дълбоко заспал, както тъй често се случва?… В какво биха се превърнали тогава развихрилите се сексуални стихии и страсти, ако са достатъчно силни?!… Във война, с подобни като при война поражения… и от двете страни.

А иначе разрушението и съзиданието са си много необходими взаимно – почти тъй, както са си необходими орането на нивата и засяването на семената. Та нека сега, с този аграрен подход, да продължим и нататък. Орането помага за унищожаването на плевелите, чрез него бива прекъснат всеки случаен паразитен живот. Чрез него почвата се разрохква и прочиства, става годна за сеитба. Подобно е и при секса: чрез него „почвата“ се разрохква и прочиства, чрез силата на страстта биват „изтръгнати“ и унищожени всички паразитни мисли и вълнения у жената към други, случайни мъже – дотогава, докато нейното сърце, нейното тяло и нейният ум станат едно. Докато нейните видими и невидими връзки с околния свят се прочистят така, че да остане един само доминант – мъжът, който е проявил силата да я завладее отвътре. Същият, който неусетно се превръща за нея в нещо като наместник на Бог на земята. Щом стане туй „прочистване“, туй завладяване и туй превръщане, „почвата“ става готова, може значи да „се сее“, с надеждата за добра реколта. Всичко това е заложено по този имено начин, за да се създават качествени деца, а така също – и много други ценни неща. За да се проявяват мъжът и жената като добре работещ творчески тандем навсякъде и във всичко. Там, където той е орачът и сеячът, тя е почвата, тя е подхранващата сила и жизнените сокове. Остава да изгрее слънцето, сиреч – да лумне огънят в сърцата, та всичко в тях и около тях да тръгне към растеж и избуяване, да се подреди според божиите правила и закони.

Използвайки горните примери и съотвествия, нека се запитаме тогава: а какво би означавало да упражняваш секс без любов? Би означавало непрекъснато да ореш и да сееш и нищо да не пониква, щото щяха да липсват нужните топлина и светлина. Все едно – да ореш и да да сееш в тундрата. А обратното, какво би означавало обратното – любов без секс? Би означавало приблизително като да сееш без никаква почвена обработка, върху тръни или камъни… и пак да чакаш реколта. Не би било трудно да се досетим и какъв би бил и третия вариант: да ореш на едно място, да сееш на друго, а да чакаш реколта от трето.

Когато говорим за секс и за любов, важна е и изходната позиция, т.е. полът, защото подходите са диаметрално противоположни. В началото мъжът върви към жената, воден от своя сексуален инстинкт – така е заложено в него, такава е мъжката природа. След инстинкта идва и любовта. Ако дойде изобщо. При жената е обратното: в началото е любовта, по-скоро влюбването, после идват страстта и сексът. Ако дойдат изобщо. Оттук: жената е тази, която в началото преподава темата любов на мъжа, а мъжът – този, който преподава на жената темата секс. После ролите се разменят. Но това е класическият вариант, според природните закони. Днес се срещат и други варианти, но те са… друго нещо.

Тайни на сексуалното привличане

Когато в своя видим път по небето Слънце навлезе в сектора, наречен Скорпион, скоро става така, че сланите, дъждовете, ветровете и кишата, редувайки се непрекъснато, прогресивно „скапват“ околния пейзаж. Тогава все повече мъртви листа застилат тротоари и улици, паркове и градини, поля и гори, та все по-оголените дървета и храсти заприличват на неми свидетели на една масова екзекуция. Като нейни съучастници и потърпевши.

Но заедно с мъртвите листа, падат и много живи и зрели семена. И тези семена, брулени от ветровете, заравяни и поливани от дъждовете, проникват в утробата на земята – почвата. И там те тайно и полека започват един нов живот – своето неудържимо набъбване… и повсеместно покълнване и вкореняване. И като правят това, те карат всичко околно да прави същото – да прониква едно в друго, да се съвъкуплява и опложда. Така и всичко, което се ражда в този момент – дървета, хора и постижения; идеи, дела и желания – съдържа в себе си тези две главни сили и същности и стои на границата между смъртта и зачатието. Между отиващото си старо и пораждащото се ново, та негова главна задача е да бъде мост помежду им.

Декадите на Скорпион

Родените в първата декада (23.10-02.11) са  бойци и победители по дух и призвание. Много са силни, смели и енергични – и тялом и духом – но нямат нужда да демонстрират силата си, те я проявяват чрез делата си. Те са делови хора, отлични професионалисти в своята област, не пропускат и една подробност по пътя към набелязаната цел. И като по правило я постигат. Доста са изобретателни, рядко нещо или някой може да ги свари неподготвени. Притежават голям брой практически знания и умения. Недостатък донякъде може да е безкомпромисният им характер, заради който се случва да стане така, че да е много трудно съжителството с тях. Мъжете от тази декада почти винаги притежават неотразимо сексуално излъчване. Спортът заема важна част от интересите и живота им.

Родените във втората декада (02.11-12.11) са по-спокойни и уравновесени и главен техен стремеж е кариерата и високото обществено положение, по пътя към които не жалят сили. Притежават силно развито чувство за лично достойнство, организаторски талант и способност да управляват други хора. И ако имат необходимото образование, рано или късно заемат ръководен пост. Обичат да са в центъра на вниманието и най-често, за да постигнат нещо голямо, мотивирани са главно от славата. Мислят конкретно и точно, изразяват се добре, притежават дар слово. Техен недостатък може да е малкото време и внимание, които отделят за семейството и близките си, прекалената отдаденост на работата.

Родените в третата декада (12.11-22.11) притежават особен чар, както и силно развито чувство за красота, те разбират от различни изкуства и от дизайн. Много са романтични, интересуват се от мистика и мистични преживявания, от духовни учения, доста са и влюбчиви. Любовта заема важно място в живота им. Почти непрекъснато се нуждаят от партньор – и в личен, и в професионален, и в какъвто и да е друг план – не са създадени да живеят сами. Не са егоисти, доста са толерантни, създават приятно впечатление, имат и артистичен талант. Жените от тази декада притежават неотразима привлекателност. Недостатък на родените в 3-та декада на Скорпион може да е недостатъчната решителност в някои моменти и пренебрежението към себе си заради другите. Ако няма кой да ги ориентира навреме, може също така да се полутат доста време преди да открият своето призвание.

MARS-JUPITER 2015 - 1Ако запалим огън в някаква пещ, то колкото комина на пещта е по-висок, толкова тягата ще е по-силна, а горенето – по мощно. Ала много подобно е онова, което се случва понякога и на едно друго място: когато предприемаме нещо, то нашата сила и ефективността на действията ни ще са толкова по-големи, колкото по-нависоко е устремен нашият дух и колкото по-силна е вярата ни в крайния успех. Защото духът и вярата действат досущ като комин, който усилва тягата и вътрешното горене у нас хората и така ние достигаме своите върхове. И можем да творим и чудеса дори. А същото, от гледна точка на Небето, означава какво? Юпитер (вяра, дух) + Марс (енергия, действие) = Земя (осъществяване).

И всичко това е възможно най-успешната формула за живот, някакъв вид ракета носител, която е в състояние да ни изстрелва твърде далече и нависоко. И щеше да е още по-успешна, ако не беше опасността от прекаляване и стигане до крайности. Щото двете планети заедно – Юпитер и Марс – действат една спрямо друга като най-мощни усилватели. И какво се получава понякога? Огънят (Марс) – и физическият, и този в главите и сърцата на хората – лумва много бързо и обхваща обширни пространства. И то така, че нерядко излиза от контрол и причинява големи пожари. Тъй че, когато Юпитер и Марс се съединяват на небето или са в друг напрегнат аспект, нужно е на земята вътрешният контрол у хората да е много силен. Иначе това небесно положение ще подбуди хората към фанатизъм, към битки на живот и смърт и дори към война. Нали заради подобни подбуди някога кръстоносците (Марс+Юпитер = битка за вяра) тръгвали на дълги походи за да спасяват Божи гроб, а ислямските фанатици продължават да обявяват джихад на „неверниците“ и днес.

Какво е нужно за да не бъде изпуснат контрола, вследствие съединението Юпитер-Марс на небето? Нужно е да се засилят срещуположните полюси на двете планети. Кои са те? Меркурий – срещуположен полюс на Юпитер, и Венера – срещуположен полюс на Марс. Това пък означава: повече информация, знания и мислене (Меркурий) и повече красота и любов (Венера). Има ли ги тези неща в живота на хората, няма опасност от прекаляване и пожари при съчетаването на Комина и Огъня!

А ето, че съвсем скоро Марс и Юпитер отново ще се застигнат. Точният момент на застигането е 18.10.2015 година в 1:39 часа българско време, след полунощ и в знака Дева. Точно тогава ще приключи и старият Марс-Юпитеров цикъл с продължителност две години, два месеца и няколко дни, и ще стартира новият. Ще имаме и ново небесно зачатие и нова небесна матрица, отговаряща главно за най-големите, най-мощните и най-възвишени желания у хората. Виж картата най-горе!

А старата, все още действаща Марс-Юпитерова матрица, валидна до 18.10.2015, е била зачената при съединението на двете планети в Рак, на 22 юли 2013 година, в съвпад с фокусната точка на изкушенията и силните страсти – Лилит. И нещо красноречиво: точното съединение на двете планети над граничните територии между Сирия и Ирак е станало в средата на небето – на МС (власт, контрол). А нали тъкмо на тази територия впоследствие възниква Ислямска държава! Тъй, че виждаме твърде добре как действа същото съединение, когато се случи да попадне на МС. И особено – в съвпад с Лилит. Макар че тук значение има и обстоятелството, че Рак е 9-ти базисен дом (вяра, религия, свещеното) за Ислямския свят (Скорпион). Рак насочва и към миналото и към силово (Марс) възстановяване на религиозни (Юпитер) норми от миналото.

А как се е отразило това съединение на небето (в Рак) в различните страни? В Русия (базисен Водолей) то е пришпорило военната индустрия и армията (Рак – базисен дом 6). В САЩ (Близнаци), Рак е в базисен дом 2 – пришпорило е финансовите пазари и приходите от нови технологии и оръжия. В Европа (Лъв), Рак е в базисен дом 12 – докарало е много хаос, бежанци и емигранти (дом 12 – хаос, бежанци, емигранти). В Сирия (базисен Скорпион), Рак е в базисен дом 9 (вяра, религия) докарало е религиозна война (Марс-Юпитер). В Турция (доминиращ базисен Рак) то е докарало много свръх напрежения вследствие нахлуването на бежанци, атентати и напрежения от изток. В Гърция (Дева), Рак е в базисен дом 11 (партии, организации), докарало е нови партии, които са завзели властта. А в България (Козирог), Рак е в срещуположния базисен дом 7. Това означава, че съединението е донесло на българите остър недостиг на смелост и решителност (Марс), както и на вяра и дух (Юпитер). И голям излишък на страх, поради задаващи се врагове отсреща (дом 7). Последното се дължи и на обстоятелството, че срещу българите, в продължение на две години, е проявявана невиждана пропагандна (Юпитер) агресия (Марс).

А какво да очакваме от новата небесна матрица Марс-Юпитер през идните две години и няколко месеца? Какво ще промени тя? Съединението ще попадне във втората декада на Дева, управлявана от Венера. Или: Меркурий (Дева) и Венера (втора декада Дева) този път ще са ключови фактори. А нали точно те са срещуположните полюси на Юпитер и Марс, внасящи нужната хармония, за които стана вече дума. Още повече, тъй като те ще са във взаимна рецепция. Оттук: светът ще стане доста по-разумен и спокоен, по отношение вяра и война заради вяра. И доста по-сговорчив. Този път съединението ще попадне на Асцендент, по меридиан, минаващ през централна Азия – Пакистан (Карачи), Афганистан (Кандахар). Това са все райони със смесено население – шиити и сунити – което насочва мисълта за религиозни сблъсъци там. Тъй, че не малко от джихадистите, най-вероятно е да се преместят там. Това ще засегне и райони в някои средноазиатски републики от бившия СССР – Узбекистан, Таджикистан, Казахстан. А дори и Русия, особено в навечерието на Коледа. Във всички случаи, обаче, няма да е това, което е било през последните две години.

Като цяло, новото Марс-Юпитерово съединение в Дева ще донесе през идните две години все по засилващ се интерес в целия свят към природните религии и учения, наричани още езически. Ще рече: такива, чрез които Природата и всичко природно се обожествява. Всички това ще има своя реванш, а туризмът основан на такива интереси ще има най-осезаемо развитие! А най-голямо ще е това развитие в Индия, в Мексико и на Балканите.

Що се отнася до България (Козирог) специално, новото съединение Марс-Юпитер ще попадне в нейния базисен дом 9 (Дева) – духовност, пътуване надалече. При това, подкрепяно посредством тригон от Плутон в Козирог (базисен дом 1). Оттук: идва най-после тъй дългоочакваното, истинско духовно преобразяване и възраждане на българите, чрез откриване на сила за това в миналото и в древността. Най-после българите постепенно ще спрат да подражават на тези или на онези чужди модели и ще се обърнат към себе си. Всичко това ще бъде забелязано от не малко чужденци, най-вече западноевропейци, но така също и от скандинавци и руснаци, японци, китайци, американци и всякакви други. Всички те ще започнат да проявяват засилено желание да посетят България. И през следващата пролет, лято и есен, България ще отбележи невиждан туристически бум, който след една година ще се повтори. Главно чрез откриване на голяма нова ниша: духовно-исторически туризъм.

Най-голям ще е интересът към древната духовност на траките, както и към някои полузабравени учения у нас, като християнството по времето на Тервел, богомилството по-късно, исихазмът още по-късно и още някои учения – най-късно. И към всичко това хората ще бъдат насочвани главно от подсъзнателни желания и импулси. Точно те, обаче, ще започнат да променят най-интензивно техните съзнания. А като резултат от промените в общия български дух, предстоят драстични промени и в българската политика, съдебна система, икономика, енергетика и всичко останало. И най-после и чрез делата си, хората у нас ще започнат да схващат, че нищо не може да се промени към добро, ако промяната не започне най-напред от онова, което нито се яде, нито ни дава нещо видимо, но благодарение на което можем да имаме всичко. И това нещо е духът – нашият Комин и нашият Огън за живот.

П.П. А колко хубаво би било в сюблимния момент – 18.10.2015 година в 1:39 часа българско време, след полунощ – всеки от нас, който поиска, да намери своите думи и своя начин да ги „пусне в ефира“, със съзнанието, че те непременно ще бъдат чути. От Когото трябва и както трябва!

А сега нещо близко и конкретно: през идните десетина дни, до към 24 октомври 2015 година, най-много внимавайте със скоростите и с огъня – и в пряк, и в преносен смисъл – за каквото и да става дума!
SINASTRY 1

LIBRAВеднага щом в своя годишен кръговрат и след бурното лято, Слънце премине онзи момент, когато денят и нощта наново се изравнят, то навлиза и в сектора от небето, наречен Везни. Това е време, когато светлото и тъмното, топлото и студеното, умът и емоциите отново постигат баланс, та хората се радват на едно вътрешно спокойствие и, като че ли, на някакъв нов дух, който облагородява. И отново избуяват треви, цъфтят цветя, въздухът се насища с аромати, а горите – с всички цветове на дъгата, както никога през останалата част от годината! И настъпва красота и нова хармония, изпълващи човешката душа с радост и възхита.

И всичко това по някакъв начин се пренася и върху хората, които се раждат в този момент, оставяйки незалечим отпечатък върху техния облик. И после този „отпечатък“ постоянно ги подсеща да търсят и да постигат баланс, красота, мир и хармония – както вътре в себе си, така и в околното пространство и сред другите хора. Тъй, че основна задача на родените във Везни е да правят така, че животът да става или поне да изглежда прекрасен. Сигурно и затова повечето от тях притежават впечатляваща усмивка и често се усмихват. И тъй като имат и повишена нужда да се допълват с някого, за да поддържат баланс – и вътре, и вън от себе си – твърде важно за тях е да не остават сами. Да си намират точните допълнения – и в личния живот, и в професионалната кариера, и във всичко останало.

Но Везни имат и голяма нужда от свобода и свободен избор за каквото и да е. Така също – и от добри приятели, с които да споделят своите идеи и възгледи. Ако пък принадлежат и към някаква група, където да се чувстват като у дома си, всичко става перфектно. Това е тяхното място, където зареждат „батериите“ и където се раждат много нови неща и нова енергия за живот. Само че Везни са доста различни и специални и според декадата, в която са родени. Ето как:

Първа декада на Везни (23.09 – 3.10)
Родените в тази декада притежават удивителната способност да усещат интуитивно нуждите и вълненията на другите хора. Точно на това свое качество те основно разчитат и в своите професионални ангажименти, където задължително работят с хора – с клиенти, пациенти – като най-често правят някакъв вид консултации и услуги. Те са чувствителни и добродушни, но в никой случай не са лишени от характер. Поставят си високи цели в живота, професионалните им амбиции са големи и обикновено имат високи постижения. Случва се и заради тях да жертват личния си, семеен живот. Нерядко става и така, че поради голяма заетост нощуват на работното място или пък обратното – работят в дома си, когато трябва да почиват.

Втора декада на Везни (3.10 – 13.10)
Родените в тази декада са извънредно упорити, а се случва да проявят и необикновен инат. Мислят трезво и задълбочено, не се поддават на внушения и манипулации. Те са хора, които могат да носят отговорност и когато поемат ангажимент, задължително устояват обещанията си. И правят всичко възможно да доведат започнатото до край. С тези си качества, печелят уважението на близки и приятели още в детските и юношеските години, а после същото им помага и в професионалната кариера. Притежават комбинативен и творчески ум. Интересуват се от живота на предците си, от история и традиции. Те са хора с патриотична нагласа. Обичат планините и имат повишена и почти постоянна нужда да правят походи през тях. Не се интересуват от лесно достижимото.

Трета декада на Везни (13.10 – 23.10)
Родените в тази декада са твърде общителни, нерядко се случва да говорят с часове. Често пътуват на къси разстояния и трудно се задържат на едно място. Те са мобилен тип хора, за които автомобилът или друго превозно средство са най-необходими. Не се плашат да ходят и със собствените крака, дори и да е с километри, имат такава нагласа и нужда. Обичат да спорят с опоненти, проявяващи духовни влечения и интереси. Притежават и голям стремеж към оптимизъм и вяра, широки интереси и нуждата да четат, да се образоват и самообразоват. Обикновено придобиват добра квалификация в една от следните области: информационни технологии, търговия, словесност, медицина, занаяти и изкуства. Имат и повишена нужда да живеят здравословно и природосъобразно.

През идната една година (септември 2015 – септември 2016) нека всички, родени във Везни да обръщат повече и по-специално внимание на храната, която употребяват и на здравето си – препоръчително е да не смесват много храни и те да са здравословни. Задават се и проблеми в професионалната област, трябва да се освободят от хаоса там, иначе проблемите ще се задълбочат. За сметка на това, след около една година ще навлязат в едногодишен период, един от най-важните и успешните в живота им. А в настоящата една година ще е подготовката.

SIR-EVROИма ли сблъсък на цивилизациите и ново велико преселение на народите? Много от фактите вече „говорят“, че наистина има. А всъщност подобен сблъсък на небето е започнал отдавна – още при старта на цикъла Юпитер-Сатурн на 29 май 2000 година. В създадената тогава основна стартова небесна матрица веднага се забелязва едно нещо: опозиция на Плутон (Скорпион, Ислям), към Слънце (Лъв, Християнство). И ето го и резултатът: само една година по-късно беше атакуван световния търговски център (Слънце – център, в Близнаци – търговски) в Ню Йорк. Именно от ислямски фундаменталисти (Плутон в Стрелец). Тъй въртележката се завъртя и светът бързо започна да се променя, а завладяването (Плутон) на Европа (Слънце) от мигранти от изток започна да набира скорост. И сега това завладяване е в своя апогей, в противовес на едно друго завладяване, започнало още преди векове. Скоро и постепенно, обаче, ще започне обратният процес – отлив на мигранти – до 21.12 2020 година, когато цикълът ще приключи. Ала нека да погледнем и по-подробно Небето.

Планетарният цикъл Юпитер-Сатурн, като обхват на влияние, е фундаментален. Той засяга всички народи, групи от народи и цивилизации на нашата планета Земя. И освен всичко друго, указва: как се управлява човечеството на всеки 20 години и откъде, чий пример то следва за същия период. А опозицията Плутон – Слънце в последната стартова матрица на този цикъл (най-горе на картата) означава, че имаме най-всеобхватно и мощно противопоставяне. Между центъра на Слънчевата система – Слънце и нейната периферия – последната планета в тази система Плутон. Между онова, чрез което започват нещата (Слънце) и другото, което слага техния край (Плутон). Но… за да се изчисти терена от слабото и негодното и за да има ново започване. Тъй, че и „сблъсъкът“ е фундаментален.

И така: от едната страна са инстинктите, силните страсти, войнският дух и големите изкушения (Плутон), подхранвани от безгранична вяра и дух! (Стрелец, Плутон в Стрелец). Ще рече: в името на Бог (Стрелец) е задвижена огромна разрушителна, проникваща и преобразяваща сила (Плутон), стремително насочена към онова, което е в центъра (Слънце), с цялото негово могъщество и великолепие. Това е лицето на фанатизирания Ислям днес, проникнат от дух на агресия (Плутон). Това са и лицата на всички хора и групи от хора днес, враждебно настроени към Европа (Слънце, Лъв) и европейското, независимо от формалната им религиозна принадлежност.

В същото време от другата страна – на Десцендента и в дом 7 – е Слънце. Там пък е блясъкът, самочувствието, усещането за успех, известността, славата, самодоволството, радостта, забавленията, осъзнатостта, креативността (Слънце)… непрекъснато подхранвани от умствена пъргавина, обиграност, търговски нюх, добро образование, информация и комуникативни способности (Близнаци). И всичко това – проникнато от дух на толерантност (Слънце в дом 7). Това пък е лицето на Европа и на успяващия европеец от 2000-та година насам.

Но в това европейско лице от 2000-та година насам се забелязва и нещо противоречиво: тъй като Слънце е в дома на мира и толерантността (дом 7 при координати от Близкия изток до Европа) и е в съвпад с Венера, а срещуположният Плутон е в дом 1, това култивира нагласи към бърза загуба на идентичност и смелост. И към феминизиране (Венера) на не малка част от мъжкото европейско (Слънце) население. Особено през последните години, когато прогресивна Венера застигна прогресивно Слънце. И ето го публичният резултат: „брадата“ жена, гей-бракове, гей-паради, липсата на боеспособен дух и армия… и прочее. Дори и във футбола се забелязва, че през последните години рядко може да се види добър нападател, европеец по произход. Тъй Европа (Слънце + Венера = толерантност) и европейците, чрез поведението си и осезаемия си спад в мъжкото активно начало, чрез недостига си на смелост и мъжество, като че ли сами приканват да бъдат завладяни и обладани от нашественици от изток (Плутон).

Само че не е само това. Много по-близо до голямата истина е нещо много по-конкретно и прозаично: същата планетарна опозиция (Плутон-Слънце) задвижва и голям сблъсък за енергийни ресурси (Плутон), главно за газ напоследък. Най-вече – за неговото доставяне до Европа (Слънце). От точка А (Плутон – газово находище) до точка Б (Слънце-Европа). Добре, но двете точки, както виждаме и на картата, са в диаметрална противоположност на небето – опозиция една спрямо друга, та трудна, на моменти и невъзможна става доставката. Защо? Защото по пътя на газта най-често и тайно (Плутон) биват залагани мини във вид на етнически или религиозни конфликти. От кого? От самите доставчици (Плутон) срещу други доставчици техни конкуренти. Така конкурентите водят газови войни помежду си, които почти винаги стават най-кървави. И от всичко това страдат главно европейците (Слънце), а най-много страдат държавите и народите по планираните пътища на газта, където биват залагани „мините“ и се водят войните.

Планиран път за газ към Европа трябваше да мине през Грузия, но ето че там избухна конфликт между грузинци и осетинци и проектът пропадна. Мина време, конфликтът в Грузия утихна, но се размърдаха кюрдите в източна Турция по същото планирано трасе. Имаше план за доставка на газ за Европа от Либия през Италия. Само че и там размириците от доста време вече не стихват. Имаше план за доставка на газ от Русия през Черно море и България, но и там настъпи провал. И слава Богу, че този път не се стигна до етнически конфликт. Имаше план за доставка на газ от Русия през Турция за Европа, но и той се провали. А може би и в Украйна едва ли щеше да има конфликт, ако не беше пак тръбата за газ към Европа, минаваща през нейна територия.

Имаше и още един най-мащабен проект за доставка на много газ за Европа от най-големите газови находища на Близкия изток. Тръбите трябваше да минат през Сирия. Но ето, че и там от четири години вече войната не спира. Може би защото никой няма интерес тя да спре. Освен, може би, някои страни износителки в региона, както и европейците. Те имат интерес. Само че страните от региона все повече се обособяват на шиити и сунити, враждуващи помежду си. А с интересите на европейците, като че ли рядко вече се съобразява някой. Може би защото им липсва достатъчно решителност, смелост и единство, за да си ги защитят сами. Във всеки случай, точно събитията в Сирия е онова, което неизбежно ще ги накара да се размърдат.

И тъй: от много години насам – все едно и също. И все заради борбата и спора: кой да доставя газ (Плутон) на Европа (Слънце)? И как да стане така, че да остане единственият доставчик. За да печели много, но не само пари, а и влияние върху европейците. За да ги прави зависими, за да диктува тяхната политика, икономика, култура, ценности и всичко останало. И спорещите се увеличават, а доставянето все се отлага. Ясно е, че напоследък тази газова битка, която всъщност е битка на живот и смърт за Европа – за нейното завладяване или освобождаване – достига кулминацията си. Но нека видим пак Небето, за да си отговорим поне на няколко още въпроса.

От същата карта (най-горе) във вътрешния натален кръг се вижда, че Плутон (газ) се намира в Стрелец. Следователно негов управител по диспозиция е Юпитер, той пък е в съвпад със Сатурн. А нали точно съединението на последните две планети при старта на цикъла, определя как се (ще се) управлява човечеството между 2000 и 2020-та година. И тъй като съединението се намира в Телец, това означава, че за същото време светът се (ще се) управлява главно от парите и от финансови съображения (Телец). А религите, религиозните отношения (Стрелец) и формираните от тях цивилизации, отношения и стълкновения са (ще са) само средства за сдобиване с пари и за изява на финансови апетити и стремежи. Какви по-точно? Диспозитор на съединението Юпитер-Сатурн е Венера. А тя се намира къде? В Близнаци (комуникации, търговия), в съединение със Слънце (център). Ще рече: парите, апетитите и стремежите, които минават през големите финансови центрове и борси и контролират движението на стоки и пари. Диспозитор на Венера и Слънце е Меркурий, който пък се намира в собствения знак Близнаци. Следователно Меркурий е краен диспозитор на Плутон. Оттук: движението на стоки и пари, както и трасетата на движение, принципите на движение, информационните и координационни центрове и прочее са основните ориентири, от които зависи главното що се отнася и до доставките на газ (Плутон) за Европа (Слънце).

А сега внимание: през същия този краен диспозитор Меркурий, който „държи ключа“ за движението на газта (Плутон) по тръбите и трасетата (Меркурий-Близнаци) към Европа (Слънце), точно през него в този момент минава прогресивен Марс (външен кръг на картата). Екзактът е бил на 21/22.09.2015 година. Ще рече намираме се в „окото на бурята“ при войната за тръбите и за трасетата, по които трябва да тръгне газта. И всъщност, не само за Европа, а и за други големи потребители на газ. И не само на газ, но и на всякакъв род стоки. И най-вече – на големите пари и влияния (Плутон) по обратния път. Точно сега и в близките дни, най-много месец и половина още е генералната битка за всичко това. И вече се извършват и ще се извършат военни и други резки и радикални действия, които ще имат ключово значение за настоящето и бъдещето. Те ще предизвикат и неминуеми сътресения в световната финансово-търговска система, което неизбежно ще се отрази и в курсовете на някои основни валути. В същото време в Европа ще бъде достигнат и пикът на хаоса от мигрантската вълна. А най-показателни за онова, което предстои и за начините, по които ще се търсят решенията, ще са дните 1, 2 и 3 октомври 2015 година – наблюдавайте ги!

Всичко това, обаче, не касае пряко обикновените хора. За тях е най-важното друго: да знаят, че е дошло време, когато се налага да мислят повече. Много повече, отколкото се е случвало да мислят досега. И че, ако не спрат да четат пропагандата, която ще ги залива отвред (Марс-Меркурий), голяма е опасността да си загубят ума. Ако ли не мислят достатъчно, а действат предимно под напора на външни предизвикателства и се поддават на агитации и манипулации, съвсем сигурно е, че ще ги чака не една беда. И същото важи за всички хора по света. В този момент на общи изпитания, най-блажени ще са вярващите. Най-спокойни, най-убедени, че всичко което става сега, в крайна сметка ще е за добро. Дори и да се наложи да минат през някои сътресения сега. Но това ще е за да има по-голяма стабилност занапред. Нека бъдем и ние като тях и всичко и при нас ще стане много по-устойчиво, по-трайно и хубаво, отколкото когато и да е било!

deva

За родените под който и да е зодиакален знак, съществуват специални постоянни отношения с дните от седмицата и с тяхната специална енергия, свързана с едни или други небесни движения. Това позволява да си направим седмична програма, много по-точно съобразена с нашата личност. Както, например, можем да сторим това с родените под Дева:

Неделя – Време за усамотяване на приказно място с  любим човек. А вечерта – за посещение на изложба, театър, опера или концерт, пак с  него. Напълно противопоказан е този ден за каквато и да е работа. Най-голямо внимание  трябва да му обърнат онези, чиито лични имена започват с А, Й, Т.

Понеделник – Деня и вечерта – най-подходящото време за Дева да се събере с приятели или колеги, за да сподели и обмени с тях мисли и нови идеи за работа. Добре е да записва всичко по-оригинално, което ще възниква във всеки понеделник в съзнанието му – то ще му трябва. Всичко това важи в най-голяма степен за носещите лични имена, започващи с Б, К, Ю

Вторник – През деня – време за задълбочени анализи и проучвания, както и за издължаване на заеми. А също така – и за словесно „кръстосване на шпаги“, ако това се наложи. Внимание при шофиране!… И вечерта (след залеза) – време за задълбочено и резултатно мислене, понякога и разговаряне, относно всички проблеми, касаещи работа. Да обърнат най-голямо внимание на този ден, Девите с лични имена, започващи с И, С.

Сряда – През деня – най-ефективния и креативен работен ден, с максимум успехи на професионалното поприще. Време и за съвещания и важни решения на работното място… И вечерта (след залеза) – лично време, когато е най-добре да се съобразява единствено със себе си и със собствените си желания, докато  другите се съобразяват с него (с нея). И всичко това е точно така, особено ако личното име започва с Д, Н, Ц.

Четвъртък – През деня – не е добро време за работа, усилията му няма да бъдат възнаградени. И ако има начин, най-добре е да не работи в този ден! А да се отдаде на активна почивка, да го посвети на своето семейство чрез излет сред природата… И вечерта (след залеза) – време изцяло посветено на половинката за задоволяване на нейните (неговите) желания, като особено силен ефект би имал малък, но подходящ подарък, като жест на внимание. Тук приоритет имат онези, чиито имена започват с В, Ж, Л, П, Ф, Ш, Я.

Петък – През деня – време за получаване на пари, подаръци и придобивки, както и за всякакъв род действия, насочени към финансова стабилизация. Много подходящо е времето и за похапване на вкусни неща и за слушане на любима музика… И вечерта (след залеза) – време за прогнозиране и планиране на бъдещето и за приемане на нови и по-успешни стратегии. Отлично време и за пътуване надалече със семейството. Най-много за онези, чиито лични имена започват с Е, О.

Събота – През деня – най-доброто време за творческа работа, когато се прилага нещо ново и непознато до този момент. Време и за някои оригинални движения и упражнения, укрепващи енергията и здравето.
И вечерта (след залеза) – време, посветено на любовта, на децата и на някакво особено приятно забавление. И всичко това – в най-голяма степен за носещите лични имена, започващи с Г, З, М, Р, Х, Щ.


-->