jjjjeeeeeОсветляване на обществени процеси и събития, свързани с миналото, настоящето и бъдещето – това е основният предмет на дейност на мунданната астрология, вече минала през най-дълга еволюция във вековете. А най-характерното за нея днес е, че борави с голям брой цикли – и малки, и средни, и големи. Най-важни и употребявани са планетарните цикли, както и циклите от ингресиите на планетите, особено – в кардиналните знаци. При всяко точно съединение на две планети по дължина, се „ражда“ нов цикъл и разположението на небесните тела в този момент изгражда циклова матрица, оказваща влияние до следващото тяхно съединение. А характерът на влиянието произхожда главно от естеството на съединяващите се планети – и поединично, и в съчетание. Подобни са матриците и при ингресиите на планетите в знаците.

Най-кратките планетарни цикли (матрици) са лунните, от които Слънчево-Лунният е основен. Слънчевите и Лунните затъмнения са видове Слънчево-Лунни цикли. В същото време, най-дълъг планетарен цикъл е Нептун-Плутон. Централно място в мунданната астрология заема 20 годишният цикъл Юпитер-Сатурн, поради неговата всеобхватност, както и заради формираните от него по-големи и още по-всеобхватни цикли. Твърде важен и определящ е и цикълът Уран-Плутон, управляващ доминиращата в света от около три века насам научно-техническа, индустриално-корпоративна (западна) цивилизация. Друг подобен, съвременен цикъл-матрица е започнал от момента на ингресията на Уран в Овен преди няколко години. Той ще ни подсказва за всичко най-ново, което настъпва и ще настъпва в света за идните 20-на години. В съвременния трансформационен, преходен етап към нов тип цивилизация, твърде важен е и цикълът Плутон-Сатурн, от който ще разбираме за драмите, при които старото и не подлежащото на развитие си отива, за да отвори път на настъпващото ново. Но и за да се върнат хората към най-древното и най-устойчивото, крепящо основите на живота.

При циклите и при мунданните карти от всякакво естество, съществува установена йерархия, порядък и практика, при което от едни научаваме най-общата картина, от други – най-важната част от общата картина, а от трети – основни детайли от най-важната част. И всичко това се получава вследствие последователното налагане на циклови матрици и други карти една върху друга. Тези от по-низш порядък, върху другите – от по-висш порядък. А когато не се прави така, стига се до състояния, при които се вижда листото, а не се вижда дървото, на което е то прикрепено. Да не говорим пък за „гората“.

Важен инструмент в мунданната астрология са и националните карти. Те биват съставяни за ключови моменти в националната история, от които започват нови и важни начала. Но тъй като не е особено лесно да се открият тези начала, повечето национални карти, пуснати в масово обръщение днес са фалшиви, заблуждаващи. И така е навсякъде по света, включително и в България. Същото става и поради обстоятелството, че се намират влиятелни хора с много пари, които са заинтересовани от това. И поради тази причина, подобни „национални карти“ продължават да циркулират безпрепятствено и да получават голяма популярност. А иначе реално работещите национални карти са най-необходими. Употребени заедно с други, те са най-полезни и необходими при прогнозирането и осветляването на процеси и събития на национално ниво.

Друг основен инструмент са базисните зодиакални съответствия – връзките на земните територии със съответни на тях небесни територии (зодиакални знаци), които са постоянни и неизменни във времето. Например, България за вечни времена е под действието на Козирог. Този знак е водещ за страната ни (базисен дом 1), като териториален принцип. И така е било още преди да я има държавата ни.

Голям бич за мунданната астрология днес, на много места по света, е използването й за манипулиране на общественото мнение. Главно чрез поръчкови публикации и поръчкови публични изказвания. Това е свързано с интересите на определени политически и икономически кръгове, особено в страни като България, в които задкулисието е водещо. За целта се използват корумпирани астролози и псевдоастролози, за чиято „астрологична“ дейност предварително се съставя програма и се популяризира.

Но въпреки всички тези и други затруднения, през които минава и ще минава мунданната астрология, тя има огромни възможности, важна и неотложна мисия. И когато един ден мнозина се убедят в това и тя трайно навлезе в живота, за да заеме полагащото й се място, същото ще спомогне много да изчезне задкулисието в обществения живот. А по-голямата осъзнатост и ориентация на онези, които вземат решенията, ще направи обществата много по-ефективни. По-съобразени с природните, с космичните ритми. И точно това ще предотврати краха на човечеството, който иначе става неизбежен. А не е ли това прекрасно?

За сведение: между 2020 и 2040 година, когато основно ще действа съединението Юпитер-Сатурн във Водолей, изреденото по-горе най-вероятно е да се превърне в неотменим факт.

От доста време вече възприетият у нас модел за управление – парламентарна демокрация – не подлежи на обсъждане. Както преди това не подлежеше на обсъждане и „социалистическия избор“. Казва се: този модел вече е дал най-добри плодове в други страни и като го следваме, и ние ще се издигнем на същото високо ниво като тяхното. Само, че се пропуска една важна подробност: онова, което за една страна е добро и дава отлични плодове, за друга то не е толкова добро, а за трета дори е вредно и носи разруха. И поради същата причина „издигането“ на България и българите не се получава някак си и няма изгледи да се получи. Ако нещо съществено не се промени, разбира се.

И това е така, защото всяка обособена земна територия, заедно с нейните обитатели, се подчинява на специфични енергийни взаимовръзки и закони, в зависимост от нейното предназначение в организма на планетата ни. Оттук: за всяка страна, по точно – за всяка група от страни, е отреден специфичен модел на управление. От самия Създател. И колкото повече този модел бива доближаван и следван, толкова повече съответната страна върви напред и нагоре. И обратното. А какъв е този модел за България и българите? Щом тяхната територия и всичко, което се ражда на нея, най-силно, най-трайно и най-осезаемо е свързано с онази част от Небето, наречена Козирог? И щом знаците на небето и всичко под него е наредено и свързано в един удивителен Божи Порядък!

zodiac8При парламентарната демокрация, както знаем, на всеки 4 или 5 години курсът на управление се променя и една обществена група (партия) започва да доминира над цялото общество. Така през годините на управленския пулт на страната се изреждат различни обществени групи и тя поема ту в една, ту в друга, ту в трета посока. Да видим сега как е ставало това в България, с водещ базисен знак (базисен дом 1) Козирог, при което знакът, който попада в 11-ти базисен дом (партии, обществени групи) е Скорпион (11-тия знак от Козирог – виж на картата!). Какво означава това? Че най-характерното за българските партии са големите задкулисни игри (Скорпион) за още по-големи тайни пари (Скорпион). Както и големи и яростни битки за тях. А в кой дом на същата базисна схема се намира фундаменталният 11-ти мунданен дом Водолей? В базисен дом 2 (2-ри знак от Козирог). А в дом 2 пак са парите, там е финансовата система на страната.

Схващате ли сега, уважаеми сънародници, какво се случва с всяка партия у нас, когато тя дойде на власт? И защо? Случва се това, че хората най-тясно свързани с нея, тайно, но неудържимо (Скорпион) започват да се облагодетелстват  от своето положение. Как? Финансово и за сметка на всички останали. После като дойде на власт друга партия, и тя прави същото, само че за друг кръг от хора. После трета – за трети кръг от хора!… И грабежът не спира. Така партията неизбежно и трайно се превръща в политическа мафия. Иначе няма как да се задържи на политическата сцена. Просто такава е формулата.

Отгоре на всичко, големите имперски сили отвън – и от изток, и от запад – ловко използват това положение и тайно управляват страната ни чрез подставени лица и чрез крупни тайни суми за тях. А кои са тези лица? Партийните босове, разбира се, заедно със своите свити. Същите, които неизбежно формират няколко „пети колони“ в страната ни. Та това са реалностите относно нашите партии и „парламентарната ни демокрация“. Щом сляпо копираме и налагаме един управленски модел, чужд за природата ни. Модел, който, макар и много необходим и полезен за други страни, за България е излишен и вреден. Полезен е само за паразитите в нея.

Редно е да се каже тук, че този парламентарен модел все пак би проработил у нас, донякъде, ако в срещуположния на дом 11 (партии, организации)  – дом 5 (национален елит, единство, обединяване)  – съществуваше истински национален елит . Но когато този елит (дом 5, обединяване) е измислен, центробежните сили (дом 11) получават голямо надмощие, няма кой да противостои на своеволията на партиите (дом 11), активират се процеси на мощен сепаратизъм (дом 11) и започва разпад на държавата.

А какво е полезното и отреденото за България, за нейното управление? За да няма грабежи, задкулисие, подкупи, национални предателства и национален разпад? И за да има развитие? Така нареченият дом 10 е зоната, „отговаряща“ за изпълнителната власт. На нашата небесна схема в този дом е Везни (10 знак от Козирог) – виж на картата. Следователно: тези, които управляват у нас, за да има страната ни успехи, най-напред е нужно да са отлични балансьори – както във вътрешните, така и във външните отношения. Без никакво накланяне везните към едни, за сметка на други и обратното. Много е нужно да притежават и качеството справедливост, за да внушават доверие и на всекиго да отдават според заслугите. Трябва и да са умни и уравновесени, с дар слово. Да изглеждат добре и да не са конфликтни. Да имат афинитет към изкуствата, да внушават респект. И да контактуват директно с хората.

И сега внимание: къде в горната небесна схема е фундаменталният, мунданен дом 10 Козирог? В базисен дом 1 (водачи, сила, начала, успехи и победи). Следователно: у нас е нужно управникът да е силна, авторитетна личност. Да е водач, който хората са готови да следват. Само така те са в състояние да бъдат подчинени на една обща идея и могат да постигат отборни успехи. А за да е така, този водач трябва да е избиран от други водачи. От най-силно доказалите се (на дело) българи, с богата биография, познати на много хора, постигнали реални, законни и най-обществено значими успехи в своите области. Та от тях да се формира нещо като национален съвет, който да излъчи от своя състав най-достойния, водачът на нацията – министър-председател или президент.

А кой трябва да излъчи този „съвет от национални водачи“ (дом 1)? Да видим: къде в небесната схема (по-горе) е фундаменталният, мунданен дом 1 Овен? В базисен дом 4 (народ, корени, славно минало, традиции, природа). Значи: народът, избирателите трябва да излъчат чрез избори най-достойните българи, националните водачи. Но тъй като в тази зона също така са и традиции, история, природна среда, то и самите избиратели трябва да полагат изпит за да бъдат допускани до избори чрез въпроси от историята и географията на България. Може би чрез нещо подобно на листовките за шофьори. Та при определен процент верни отговори, минаваш изборната бариера, а под този процент – не си достоен да избираш. И ако не минеш тази бариера сега, ще ти остане все пак възможността да го направиш следващия път, когато да се подготвиш по-добре. Щото от същата небесна схема на България може да се разбере още, че за да е нейният организъм здрав и читав, то право да избират, да вземат отношение към нейното настояще и бъдеще могат да има само онези, които умствено, емоционално и духовно са свързани с нея. Които мислят за нея и знаят за нея най-важното.

Разбира се, показаното по-горе е само схема, идейно начало. Но тя може да се изпълни и с реално съдържание. И да оживее. Особено ако започне да се прилага от най-ниското си стъпало – от изпитите за избиратели. Защото ще е съответствие на природен закон – на една Небесна Схема, на която всичко на Земята е подчинено.

От един месец насам по целия свят се забелязва нещо необичайно, което най-кратко може да се определи като срутване на величия. Например в спорта и в частност – във футбола. Футболното величие Меси се контузи, другото величие Роналдо се представя все по-зле, подобно е и с почти всички други най-популярни футболисти. В същото време и най-титулованите клубове – Реал, Барса, Манчестър Юнайтед… – търпят поредици от провали. Боксовият шампион на планетата Тайсън Фюри пък бе хванат в употреба на кокаин и най-вероятно всичките му отличия да бъдат отнети. Тук можем да изреждаме още дълго и в други сфери и навсякъде ще виждаме все същото: най-известни, най-титуловани хора, клубове и организации се сгромолясват пред очите на всички. А това, както ще разберем, не е случайно и то ще продължи. В политиката, в спорта, в киното, в шоубизнеса, в популярната музика и т.н.

slanchevo-zatЗащо става така ли? Ето защо: на 1.09.2016 имаше Слънчево затъмнение. Само по себе си, всяко Слънчево затъмнение като влияние, най-напред удря популярните хора (Слънце) през идните около 6 месеца. Ала този път, освен другото, в момента на затъмнението Слънце беше твърде зле аспектирано от няколко основни планети: от Сатурн и Марс – квадрат от слънчев дом 4, и от Нептун опозиция – от слънчев дом 7. Като цялата конфигурация бе в почти точен правоъгълен, равнобедрен триъгълник – виж на картата! А това е много силна атака върху Слънце и върху неговата енергия, най-тясно свързана с личностната изява, с блясъка, с известността и славата.

В политиката, например, изборите за генерален секретар на ООН най-вероятно е тепърва да изкарат на бял свят сведения, истории и компромати, които ще предизвикат невиждана вълна от разочарование! И това може да има непредвидими последици. Подобно ще е и при всички други избори на регионално, на европейско или на световно ниво: временни или постоянни величини и величия, с реален или с фалшив блясък, ще се срутват пред очите на всички. В същото време напред ще излязат други, но ако и те внезапно се устремят към известността и славата, само след няколко месеца нещо подобно ще сполети и тях. Изобщо идните около 5 месеца е време най-неподходящо за избори, от гледна точка на това, че те ще излъчат съвсем не най-доброто. Но от друга страна, там където елитите са фалшиви, тяхното срутване ще предизвика що годе облекчение. Стига да не бъдат заменени с още по-фалшиви.

На фона на всичко това, предстоят избори и в най-могъщата (все още) страна в света – САЩ. Чий ли авторитет ще се срине там, какво ли незабравимо шоу го чака светът?! Дай Боже да не е с трагични последици! Предстоят избори и в България. При това – във време, което изисква голямо мъжество и емоционална устойчивост от страна на онези, в чиито ръце е държавното кормило. Но напук на това, появи се поредната българска жена като основен кандидат. В най-мъжките времена – най много жени кандидати!!! И абсурдите не спират дотук! Нима някои хора наистина не са в час и не знаят на кой свят се намират?! На горния, на долния ли? Можем само да гадаем какви зрелища ни очакват след около месец, а и отпреди това: кой ще пада и кой ще става!? Само да не стане играчка – плачка!

И тук възниква въпросът: какво всъщност представляват известността и славата? Те за храна на самочувствието и егото ли са предназначени? Или за прокарване на частни интереси? Възможно е, но главното, което правят е да формират моделите за подражание и масовите обществени нагласи. Иска или не иска, известният човек създава такива модели и нагласи. И когато те се срутват, то значи е на ход генерална промяна в ценностните системи на обществата… и на света. Тъй, че през идните месеци всички ние се намираме точно на такъв етап в развитието на обществата и това освен драми, носи и ще носи големи и нови шансове за еволюцията.

siria-mirОт днес 26.09. 2016 година и през следващите месеци най-после ще стартира един дългоочакван и мащабен процес: продължителни преговори за мир в Сирия, с участието на всички замесени. Както винаги, и този процес ще е в резултат на съответни небесни движения, с които хората и народите, страните и териториите са завинаги свързани. Дори и когато те не знаят и не разбират това, и не искат да знаят и да разбират. В случая небесното движение е съединението Юпитер-Слънце в знака Везни, което вече се случи днес – 26 септември 2016 година, в 9:59 часа българско време. А специалното тук е, че това съединение „кацна“ точно върху АСЦ на цикловата матрица Плутон-Сатурн, с координатите на сирийския град Алепо (Халеб). Една матрица, с която е свързана всяка мащабна разруха и трансформация. Виж и картата, където във вътрешния кръг е цикловата матрица Плутон-Сатурн, а във външния – картата от съединението Юпитер-Слънце.

А за обикновените хора всичко горепосочено ще започне да става видимо и да дава плодове не веднага, а поне след няколко месеца. Ала в крайна сметка, преговорите все пак ще доведат до постигането на този така желан от толкова много хора и така силно измъчен мир. Въпреки, че успоредно с всичко това и в по-краткосрочен план, вече е на ход и предстои – на 3, 4, 5, 6 и 7, както и на 18, 19 и 20 октомври 2016-та, и към края на октомври и началото на ноември 2016-та – и голяма ескалация на напрежението и на бомбардировките и битките по въздух и по земя. Като имаме и предвид, че точно тогава ще се отприщят и големи бежански вълни, които ще засегнат пряко и България.

Тъй, че дотогава – до посочените по-горе дати – България трябва да е готова. Нужно е денонощно да се тръби, да се търси подкрепа и адекватни и трайни решения и от съюзниците, много от които ще са унесени в сладка полудрямка. Но други наистина ще се притекат на помощ. И точно с последните България тепърва ще установи най-тесни отношения, с другите няма да има толкова много обща работа! Няма да е лесно, но с дружни усилия ще се справим!

BULGARIAN EMPIREБългария е създадена като империя. А това означава – като система, със собствен вътрешен център. Така пише и в Уикипедия: First Bulgarian Empire, Primo Impero bulgaro, Premier Empire bulgare… Само на нашия роден български език не пише така, което е странно. Ала за сметка на това, за вечни времена е „записано“ на Небето, по-нататък ще стане ясно къде, какво и как. Някога държавата ни бързо се е разраснала именно поради имперския си модел, превърнал я в пример за племена и народи от близо и далече. Щото империята с какво главно се отличава? С това, че функционира като система, притежаваща мощен вътрешен център. Че в „центъра“ стои специално подготвен, мъдър владетел (цар, император) способен да се обгражда с най-достойните си, заслужили поданици! И да обединява! Да буди възторг и да осъществява мащабни проекти. И по такъв начин – да приобщава и да разширява територии, материални и духовни.

А обединяващият принцип идва от какво? От небесното тяло, което е най-важно за живота на земята – Слънце. И от знака Лъв, който то управлява. Тъй както Слънце стои в центъра на Слънчевата система, излъчва топлина и светлина и около него кръжат планетите, много подобна е ролята и на владетеля (царя, императора) в империята. Той не разделя, а обединява и поражда желания, кръжащи около неговите. Така той създава система от голям брой отделни елементи и сили, действащи в една обща посока. Затова в мунданната астрология за владетелите (царете, императорите) и за имперския (слънчев) принцип се съди главно от Слънце и от знака Лъв. И същото отлично се вижда и на картата при създаването на България, показана по-долу:

bg-natal-681Вижда се, че на тази карта Слънце е на трон в собствения знак Лъв и е в дом 10 (власт) и управлява дом 10 (власт), в непосредствена близост до МС (горна кулминация). При това, то е диспозитор и на териториалния (базисен) владетел Сатурн (Козирог). А същото убедително потвърждава, че канас ювиги Аспарух е бил забележителен владетел и голям обединител, такива са били и владетелите от цялата негова династия (Дуло). Такъв е бил и моделът, който той приел и който завещал на идните поколения.

Какво станало с този завещан слънчев модел през 14-ти век, обаче? Станало така, че цар Иван Александър просто го изхвърлил. И като резултат, България била разпокъсана на две царства и 7-8 деспотства. А оттук нататък до нейното физическо унищожаване било въпрос само на време. После цели 5 века българите нямали свои царе, нямали аристокрация – нямали свое ядро (Слънце, център). Върнали се хилядолетия назад и от народ, отново се превърнали в племе, движено предимно от лунния (родовия) принцип. Щото най-важното за един народ е да има собствено ядро (Слънце, център), както и работещ модел за неговото непрекъснато обновяване и пресъздаване чрез непрекъснато попълване с най-достойните, най-заслужилите си синове. Така функционира моделът на всяка трайна, успешна система, включително и слънчевата. Но българите постепенно забравили това и били лишени от мощна и обща вътрешна гравитация, както и от метод за нейното създаване. Ала минало време и ето, че те внезапно и преждевременно се озовават на политическата сцена на света, след преждевременното им освобождение отвън. Не като народ (Слънце), а пак като племе (Луна).

И какво се случило тогава? Тъй като те още не били в състояние да функционират самостоятелно като система – все още им липсвало собствено ядро (елит, Слънце) – най-напред припознали за свое ядро царя на освободителите и неговите велможи. После припознали царя на други освободители и неговите велможи, после царя на трети освободители и неговите велможи, после – на четвърти… Та така и до днес българите непрекъснато търсят и припознават за свое ядро (център) някой цар вън от своята общност. И в резултат, те продължават да функционират като племе. Като черупка, непрекъснато напълвана с едно или друго чуждо съдържание. А това няма как да доведе до нещо добро поради органична несъвместимост между едното и другото. И резултатът го виждаме и днес: политическа класа, назначена отвън и изпълняваща предимно външни поръчки. Заради което нейните представители, разбира се, биват щедро възнаграждавани, пак отвън.

В същото време най-способните, най-качествените, най-достойните (Слънце) българи, които биха могли да създадат така нужното собствено ядро и мощна вътрешна гравитация, биват непрекъснато прогонвани от родината. Или биват подлагани на вътрешна изолация. Така българското племе през целия си следосвобожденски период и до днес, с малки изключения, не е спряло да плаща най-тежък данък, по-тежък и от някогашния кръвен данък при набирането на еничари – непрекъснато да губи най-доброто, най-качественото от себе си.

Затова за целия следосвобожденски период, на същата карта (по-горе) Слънце не означава български владетел, а означава един или друг външен владетел (Център), около който кръжат България и българите. И като кръжат, центробежната сила така ги изхвърля, че те се разпиляват по целия свят. А как може да се промени всичко това? Най-напред – чрез осъзнаване. А после – чрез набиране на умни доброволци за популяризиране на осъзнатото. А после и чрез популяризиране на слънчевия принцип и на слънчевия модел, които дават живот на всичко под небето.

Налага се да го кажа направо: това, което се случи по света напоследък и продължава да се случва, е само прелюдия към онова, което предстои да се случи. Така, че най-важното предстои и добре ще е някои хора да го имат предвид. Особено онези, които не се плашат лесно и от които зависят нещата. Които са в състояние да предприемат ефективни действия за защита – не само за себе си, но и за околните. И не само за околните, но и за страната и за народа си. А защо не – и за света. Иначе казано, дошло е време за изява на нови герои. Така показва Небето чрез някои движения и цикли, с цялата тяхна безкомпромисна точност.

Да видим какво става в Турция най-напред. Както знаем, там имаше опит за преврат, последван от въвеждане на извънреден режим и репресивни действия. През последните две години, всеки информиран и непредубеден човек е разбрал, че Турция минава през много труден етап. Време, за което страната е буквално разкъсвана  между  Изтока и Запада. Между две епохи, между две цивилизации и между две големи възможности. Едната: връщане към пълно господство на религията, към средновековието, шариата и диктатурата, подплатено с милиарди долари от Изток и съпроводено с обединяване на ислямския свят. И другата – продължаване курса на Ататюрк към западния либерален модел, който през последните години, обаче, става все по-непривлекателен за турците. Сигурно защото всесилните транснационални корпорации, създали от Парите новия Бог, предизвикват все по-голямо национално обезличаване, там където навлязат. И отдалечаване от традиции, от природни норми и отхвърляне на Библейски заповеди.

Така първата възможност – към фундаментален Ислям – започна да става все по-реална и привлекателна за все повече турци и мюсюлмани по света. А напоследък, като че ли, възкръсва и третата възможност: заедно с други основни ислямски страни, Турция да се включи в Путиновия евразийски проект, в противовес на Запада.

ANKARA - MARS-SATURN 2014И поради целия този огромен натиск от всички посоки и заради колебанията и несигурността си, Турция си създаде небивало количество врагове – и от Изток, и от Запад, и от Север, и от Юг – а в самата страна настъпи силна поляризация в силовите ведомства и държавните структури. И същото се вижда твърде добре на показаната по-горе карта. Тя отразява последното точно съединение по дължина на планетите Марс (меч, атака, разруха) и Сатурн (защита, устойчивост, контрол), случило се на 25 август 2014 година в 22:29 часа в знака Скорпион. А именно това съединение създава енергийната матрица на войната и изобразява връзката на всяка отделна страна с най-важните действия и противодействия от военен, силов, репресивен и терористичен характер – наблизо и надалече – за около две години, до следващото съединение на двете планети.

В случая показаната по-горе карта е с координатите на турската столица Анкара и както можем да забележим, съединението Марс-Сатурн е „кацнало“ на Десцендента, т.е. в зоната на максимална уязвимост, докато владетелят на Асцендента ((Венера, водачите, народът) е в точен квадрат със съединението. А това предполага какво? Много врагове отсреща (Десцендент, дом 7) попадане в състояние на външна зависимост и остро вътрешно противопоставяне. Сред враговете се открояват и собствени, и чужди управници (Сатурн) и собствена, и чужда армия и агресия (Марс). И още: лавина от бежанци, контрабандисти, воюващи ислямисти и кюрдски бунтовници (Марс), минаващи през границите (Сатурн).

Дотук ясно, но много хора се питат: какво ще става оттук нататък? Нека потърсим отговора чрез задаващият се нов цикъл Марс-Сатурн, при който съединението на двете планети, този път, ще стане в знака Стрелец (вяра, религия) на 24 август 2016 година, в 14:26 часа. Точно тогава ще приключи старият и ще започне новият цикъл. А с този нов цикъл ще стартира и новата небесна програма за влияние върху хората в сферата на войната, силовите действия, репресията и терора, както и за противодействието им за още две години. Каква програма? Нека видим съответната карта, пак с координатите на турската столица Анкара.

ANKARA - MARS-SATURNИ какво виждаме сега? Нещо много различно, но не по-малко обезпокояващо. Този път двете планети, по време на тяхното точно съединение, са „кацнали“ къде? Пак съвсем точно, но на Асцендента! Докато диспозиторът Юпитер – и той съвсем точно – е на МС , в горна кулминация. А това може да се случи извънредно рядко и означава, че от обект на заплаха и напрежение, Турция скоро ще е на път да се превърне в източник на заплаха и напрежение. Че ще има много политически речи, религиозна пропаганда (Юпитер-Меркурий – на МС) и послания, насочени не само към собствения народ, но и към мюсюлманите по света. А главни изпълнители вътре в страната ще са армията и репресивните органи (Марс-Сатурн на Асц). В Анкара ще се вземат политически (Марс-Сатурн) и религиозни (Юпитер на МС) решения и ще се предприемат действия, които ще окажат осезаем ефект в Европа, Америка и целия свят. 

Всичко това подсказва, че настоящият извънреден режим постепенно ще прерасне в трайна диктатура, разполагаща с голям репресивен апарат (Марс-Сатурн), контролиращ всички сфери на живота. И тя ще помете повечето останки от наследството на Ататюрк. Обикновените граждани ще трябва да се съобразяват с много забрани. Предстои и турската армия (Марс) да се превърне в основен политически инструмент за влияние и уреждане на външни отношения. Например в Сирия. Твърде възможно е последното да е добре съгласувано със Саудитска Арабия – най-важният (и най-богат) съюзник и съратник за голямо ислямско обединение (съюз), а може би – и с Русия. Докато вътре в страната ще стане особено трудно за хората, различни по етнос, убеждения и вероизповедание.

Само че Турция също така е и важен член на НАТО. В Сирия и Ирак се кръстосват интересите на Русия и САЩ, както и на другите велики сили. Там в съседство е и Иран. Черно море пък е другата близка зона на противопоставяне, този път между НАТО и Русия, където има опасност от инцидент. А главната линия на напрежение в Черно море ще минава през Крим (г.Керч) и оттам на юг, леко югозападно и диагонално – до турския бряг. На север от Черно море пък тя ще продължи, пак така леко диагонално, през източна Украйна (Мариупол, Луганск) и по-нататък – през руската равнина и Казан, столица на Татарстан. И случващото се по цялата тази нова линия на разлом, ще изнася напрежение по света. А това крие рискове и опасности, особено за  населението, което се намира в най-голяма близост. Но така също и за света. Тъй, че  много скоро светът ще бъде изправен пред изпитание. Пред генерален Тест за проверка на неговата устойчивост.

Най-голямата заплаха за България пък ще идва от едно ново цунами от бежанци, сред които този път най-вероятно е да има и турски граждани! Може да се каже дори, че „цунамито“ вече се е задвижило и всеки момент може да се стовари върху границите ни.  Всичко ще зависи от волята на турските управници, които ще се опитват да изнудват Европейския съюз за различни отстъпки. Тъй, че и тук ще е нужна голяма съобразителност и бърза и адекватна реакция, на първо място – на овластените и уполномощените. Добре е дори отсега да се действа в тази насока, като се търси съдействие и подкрепа от европейските ни съюзници. А случилото се между 18 и 26 август, ще е определящо за ставащото и занапред.

Но кое главно прави бъдещата ситуация извънредна, различна от всеки друг път? Различна от тази преди стотици, дори хиляди години. Това, че новото съединение Марс-Сатурн, освен всичко друго, сега ще съвпадне по дължина, и то с поразяваща точност, със звездата Антарес. Червеният гигант с най-силното Марсово влияние, подбуждащ към агресия. 9°52′ от Стрелец за Марс, 9°52′ за Сатурн и 9°59′ от Стрелец за Антарес! На горната карта най-вдясно може да се прочете три пъти името Антарес – срещу Марс, срещу Сатурн и срещу Асцендент.

MARS-SATURN 2016 - WASHINGTONНо онова, което предстои да се случва през втората половина на август и през следващите две години, ще засяга най-пряко не само Турция, Черно море, Украйна и Русия, но и САЩ. Голяма е опасността от поредица атентати там, като на мушката ще са и политици. Особено по източното крайбрежие на САЩ. Защото, ако построим същата карта, но с координатите на Вашингтон, съединението Марс-Сатурн-Антарес, ще попадне къде? Точно върху долна кулминация (IC – уязвимост) – виж по-горе! Друго: съединението Марс-Сатурн е в Стрелец, срещуположен на Близнаци – базисен дом едно на САЩ. Тъй че за тази най-мощна страна предстоят две трудни години, за които ще има много и силни врагове. Никак няма да е спокойна и природата там, а до голяма степен същото ще се отнася и за Турция.

Ала има все пак и нещо много успокояващо и оптимистично в предстоящия нов цикъл Марс-Сатурн. Какво?  Луна, представляваща обикновенните хора и природната среда навред по света, се намира в Телец, където е спокойна и стои добре (в екзалтация), а отгоре на това, тя е и добре аспектирана. Добре е аспектирана и от диспозитора на съединението – Юпитер, който е в съвпад с Меркурий (разум) и с Венера (мир), които заедно правят тригон към Луна. Оттук: в крайна сметка обикновенните хора навред по света, както и природата ще останат незасегнати от „бурята“ и за тях ще има дори нови, по-добри решения. А проблемите, драмите и напреженията ще останат главно за онези по „върховете“ и за драпащите към върховете. И за всички воюващи, разбира се.

Така, че очертава се следното: като застане на ръба на пропастта през идните две години (от 24.08.2016 до 2.04.2018 г.), в един момент човечеството ще се ужаси от себе си и бързо ще отстъпи от този „РЪБ“. И ще започне да се освестява. И най-активно ще започне да търси нови и ефективни мерки и решения за трайна хармония. Всяко зло – за добро, както мъдро казва нашият народ.

Но какво можем да помогнем в случая ние обикновените хора? Обикновените хора могат да са много силни, но само, ако са повече и действат задружно и в синхрон. Затова предлагам: когато в един изключителен момент се създава новата небесна матрица Марс-Сатурн, придружена и от звездата Антарес, да се помолим за мир и хармония – за България, за нашите съседи и за света. Кой както желае. На 24 август 2016 в 14:26 часа, лятно българско време. От десет минути предварително, до десет минути след този момент. Това може да се превърне дори и в световна акция, защото почти е сигурно, че и много още духовно ориентирани хора по света ще призовават към същото. А сега се сещам, че у нас твърде добре би било тези молитви за мир да започнат от Рила – от събора на Бялото братство около 19 август. Успех!

DARVO 2Той идва от Небето и е устремен към Земята, в съдружие с лъчите на Слънцето.
Тя идва от Земята и е устремена към Небето, в съдружие с отраженията на Луната.
Някъде по средата двамата се срещат и мълния проблясва.
Тогава той я увлича надолу за да създават заедно.
После тя го увлича нагоре, за да отрастат създаденото.
И после пак така и пак така…
И докато има какво да създават и да отрастват заедно,
дотогава ще има небесна причина да са един до друг!
Защото мъжът и жената всъщност са двете ръце на Създателя.

IZKOPAEMOКОГАТО ЧОВЕК ОТКРИЕ главното „полезно изкопаемо“, изначално заложено в него и започне усилено да го разработва, той не се интересува много дали греши или не греши. Дали печели, или не печели. А работи и работата му спори. И задължително дава резултат и му носи радост. Ако не го открие, обаче, всичко това липсва. Тогава той се преструва на някакъв друг, живее живота на друг… и това го съсипва. Тъй че да живееш живота на друг не е просто грешка, това е генералната грешка, която най-скъпо се плаща.

shtastieСъществуват два главни Пътя, при това – в различни посоки. Освен Път Нагоре – от Земята към Небето, има и Път Надолу – от Небето към Земята. Ще рече: има и Път от Твореца към Творението. Или: от Идеята към нейното осъществяване. И човек върви едновременно и по двата Пътя, а стъпалата за слизане и за изкачване са едни и същи. Само че през първата част от живота му доминира движението Отгоре-Надолу (създаването), а през втората част – движението Отдолу-Нагоре (израстване, приближаване). И за да знае как да израстне и да се изкачи и приближи той до Създателя (Отдолу-Нагоре), преди това трябва да е минал по същите стъпала, но в обратна посока – Отгоре-Надолу. Сиреч: по-напред трябва да е създал поне едно ценно нещо, по Негов образ и подобие… И едва тогава с успех да започне да се предвижва към Неговото царство.

RAK 1Щом Слънце достигне най-високата си точка и неговите лъчи станат най-отвесни, а денят стане най-дълъг и нощта – най-кратка, то значи прекрачваме в онзи сектор от небето, наречен Рак. Точно тогава започва гигантски процес: всичко що расте под небето, минава в нова фаза – от фаза растеж, към фаза зреене. Тъй, че много вода и много жизнени сокове се устремяват нагоре. И много слънчева светлина и топлина се насочват надолу. За да се стигне до онова положение, когато кръговратът на водата – изпаряване и втечняване – достигне най-висока интензивност. В морета и океани, в растения и животни, на небето и под небето. И в самите хора. А това води до голяма жажда за вода и емоции и до връх на стремежите за тяхното утоляване. Точно тогава и при птиците се забелязва нещо ново: мъжките летят и носят клечки, а женските ги нареждат и оформят гнезда. И веднага щом гнездата стават готови, женските тутакси снасят в тях своите яйца и започват да ги мътят. И всичко това е така точно изчислено, разпределено и координирано, че човек неволно възкликва: велико чудо е Природата, тази наша Прамайка закрилница! А колко велик ще да е тогава Онзи, който Я е създал!!!

И всички тези природни процеси и приготовления най-видимо се пренасят и върху хората. И най-явно и трайно – върху раждащите се в този момент. Затова родените в Рак са силно свързани с „корените“ си и като по правило един ден се превръщат в отлични родители. Така също те са извънредно емоционални и грижовни, а домашното, семейно гнездо е основен техен ориентир в живота. Поради същата причина, те са и родолюбци по подразбиране (националното гнездо). Само че както и родените във всички останали знаци, и те се делят на три декади, всяка от тях със свои особености и характеристики:

Родените в първата декада на Рак (21 юни – 2 юли)
Те са добри хора, а и добре изглеждащи, с пропорционални черти и форми. Най-силно от всички други са привързани към дом и семейство – и родителско, и собствено. Притежават развито естетично чувство, както и способност да зареждат много енергия от природата и от нейните красоти и форми. А така също – и от родното място, от родните традиции и от всичко родно. Така че не бива да се отдалечават твърде много от всичко това. Ако пък се случи да допуснат домашен хаос и разхвърляност, това може да ги разболее. Много добре се отразява на тяхната енергия красиво подреденият дом и наличието на живи цветя в него и около него. Силно се нуждаят и от приятели с интереси в тайнственото, както и от свобода, макар че прекомерната свобода може да им навреди. За да не им навреди, нужни са им любими хора, от които да не се отдалечават твърде много.

Родените във втората декада на Рак (2 юли – 12 юли)
Те притежават силно развито, крилато въображение, особено много приложимо в изяви, при които словото и ръцете имат важно участие. Притежават религиозен дух и способност да проникват в тайните на духа и битието. Изразяват се по впечатляващ, запомнящ се начин. Те са мислещи хора, но не винаги са на земята, нерядко духът им витае далече, в необятни пространства. В състояние са да преживеят особени духовни и мистични състояние, след което се чувстват като преродени. Много обичат да четат, най-вече поезия и всичко що касае духа. Не рядко и сами пишат. Обикновено са и твърде сръчни, когато правят нещо с вдъхновение. Нужно е да полагат и специални грижи за своето здраве, от които най-важната е непоколебимата вяра във Всевишния и в Неговата подкрепа. А другата е: да остават отвреме-навреме насаме със себе си и с мислите си. Трябва да внимават какво говорят и какво мислят, думите и мислите при тях имат голяма сила.

Родените в третата декада на Рак (12 юли – 22 юли)
В тази декада се раждат най-смелите, предприемчиви и динамични раци. Те проявяват афинитет към народните дела и обикновените хора и често са готови да воюват за тях. Така получават обратно любов и подкрепа, което ги зарежда с много енергия и жизненост. Знаят какво искат, имат самочувствие, макар да не го демонстрират. Преследват набелязаните цели с голяма настойчивост. А тези цели обикновено са високи, най-често в професионалната област. Но за да ги постигат, нуждаят се от подкрепата на околните, включително и на собственото семейство и на собствената „половинка“. Имат способността да се открояват сред другите хора. И го правят, като най-напред съпреживяват техните проблеми, приемайки ги за свои. Това им дава сила. Оставени сами на себе си, силата им намалява. И обратното.

П.П. Главното, което вече е на ход или предстои за родените в Рак до края на настоящата 2016 година, е съпроводено с твърде много страст и касае две главни области – професионалната, в която с пукот и трясък настъпват много промени и личния интимен живот, който също е под напрежение. Нека им пожелаем повече спокойствие и самообладание, за да се справят успешно с всички възможни проблеми! И достатъчно попътен вятър, за да постигнат целите си!