taurusАко в срещуположния Скорпион сме били свидетели на окапването на листата и увяхването на тревите - на годишната смърт на природата - щом Слънце “прекрачи” в Телец, става тъкмо обратното. Дърветата се раззеленяват, тревите избуяват, отприщва се повсеместен Растеж. Това е времето, когато всичко живо израства не с дни, а с часове. Натрупаната сега биомаса - листа, млади издънки и треви - в резултат на бурната фотосинтеза, която е едно гиганско преобразуване на слънчева енергия във вещество, няма база за сравнение през цялата останала част от годината. Като отглас на тези мащабни природни процеси, родените в Телец, с каквото и да се захванат, то бързо тръгва да расте, да се разширява и уголемява, включително и в случаите, когато парите и вложената енергия се превръщат в най-разнообразни продукти и ценности. Така че всеки Телец, повече или по-малко, е бизнеспредприемач по рождение.

Многогласият птичи хор сега, често кара всичко живо да се заслуша в изпълнението и да се опитва по някакъв начин да подражава на това изпълнение. Не случайно тъкмо Телец, с неговият владетел Венера, по един или друг начин, са най-тясно свързаните с музиката - почти всички големи имена и таланти дължат своята музикална дарба и успехите си на тях. Подобно на митичния Антей, Телец черпи своята сила и от земята, сиреч от природата, главно от гората, с нейния естествен порядък. Телец е основен участник и в борбата на съвременните хора за съхраняване на Природата и природосъобразния начин на живот, както и на живота изобщо. Пак той силно съдейства и за съхраняване на традициите и националните култури, за общите стремежи и успехи на своя народ, на родната страна, на родното място и на всичко родно, включително и на своето семейство - най-напред родителско, а после и собствено… Ала и в този знак имаме три декади, които се проявяват по различен начин:

Родените в 1-ва декада на Телец (21.04-01.05)
Това са хора с подчертан творчески заряд. И не случайно някои от най-големите творци на всички времена са родени имено в тази декада. Като Уйлям Шекспир, например. А най-характерното за всички тези хора е, че тяхната творческа сила най-често се проявява чрез словото. Или чрез ръцете. Освен към словото и сцената - професионална или импровизирана - те имат твърде силно влечение и към музиката, докато Любовта е основен двигател в техния живот. Като по правило проявяват и голяма грижа и внимание към своите деца, ако имат такива. Може би защото и във всеки Телец от тази декада продължава да живее едно голямо дете, което никога не си отива. Независимо от това на колко са години. Тези хора отделят много време и усилия и за постигането на висок професионализъм в избраното поприще.

Родените във 2-ра декада на Телец (01.05-11.05)
Представителите на тази декада са силно привързани към своето семейство, това са наследили от своите майки, към които питаят най-добри чувства и с които имат голяма психологическа връзка и съвместимост. Тези хора са доста комуникативни, могат да са и много забавни, притежават търговски нюх и предпочитат да работят с клиенти (публика), а тяхната работа най-често е в сферата на услугите. Поради изредените качества, притежават способността и да печелят пари. Обичат добре устроеният бит и домашния уют, но са и твърде мобилни, поради което много често пътуват нанякъде. Може и да не го показват, но всъщност са и доста чувствителни и раними. Запомнят лесно, паметта им е твърде услужлива, поради което лесно и учат. Те са най-гъвкавите и приспособимите от всички други представители на Телеца.

Родените в 3-та декада на Телец (11.05-21.05
Тази декада се управлява от планетата Сатурн, поради което нейните представители притежават необикновена упоритост, инат и воля, които проявяват най-често в работата си. Те са шампиони по оцеляване при всякакви обстоятелства. Имат постоянни ръководни принципи и идеали, стремят се предварително да планират своите задачи и своето бъдеще. Понякога са и доста твърди и  малко тежки като характер, но са големи оптимисти и на тях винаги може да се разчита - те изпълняват своите обещания и могат да носят отговорност. Професионалната кариера е основен техен приоритет и там ако имат успехи, всичко останало се подрежда. Те могат да имат ръководни или преподавателски функции. Вярващи хора са, но на проверената традиционна вяра, минала през проверката на времето и на личния опит.  Имат високи цели и ориентири.

cvetiaОсвен чрез „мелодиите” си, имената влияят и чрез образите, които извикват в съзнанието. И това с особена сила важи за случаите, когато иде реч за жени, с имена на цветя.

Както знаем, цветята са радост за очите, балсам за душата и тържество за сетивата на милиони хора по света, но най-вече - за нежната половина от човечеството. Ако се вгледаме в едно цвете, в неговите багри, ако отворим широко ноздри за неговото ухание, ако се втренчим и в примамените от него пчели и мушици, лека-полека започваме да разбираме защо е така. Разбираме, че в своята дълбока същност, цветето е олицетворение на жената, то е самото нейно подобие. Сиреч, жените са цветята сред нас хората.

Тъй щото, когато някой, някъде, по някакъв повод произнесе име на жена, основано на име на цвете, асоциацията тук има двойна сила, тя доставя и двойна радост. Тогава малко или много в съзнанията на поне двама човека възникват представи, образи и усещания за багрите, формата и мириса на цветето. Оттук се задвижват съответни нагласи и ето, че вече е налице поток от емоционална и мисловна енергия, със своя особеност и характеристика. Този поток навлиза, натрупва се, формира, променя - пресъздава по свой образ и подобие. И така в продължение на години, докато „формата” трайно застине. Но хората нямат съзнание за този процес, защото главното става на ниво подсъзнание и то за много време, с голям брой постепенни натрупвания.

С други думи, много от характеристиките на съответното цвете малко по малко се пренасят върху жената, чието е името и лека-полека тя „заприличва” на него, така да се каже. Най-вече заприличва на онова, което цветето носи като настроение. Така, например, ако в него преобладават жълтите и оранжевите багри, жената със съответното име се изгражда като весел и общителен човек. Ако в него преобладава червеното, то динамиката и страстите са онова, което дава тон в живота й. Розовото дава нежност и любвеобилност, синьото интелект и въображение, пъстрото - игривост и многообразие. Едрите цветове подсказват за достолепие, а дребните - за закачливост.

Ето и едно специално и много полезно упражнение, което всяка жена с име на цвете може да прави: нека най-напред се снабди с цветето, чието име носи, но в саксия. А после - да полага непрекъснати грижи за него. Така тя ще осъществява един постоянен контакт с всичко, за което то „подсказва” и олицетворява, а туй ще рече - и със самата себе си.

А най-общото за всички жени с имена на цветя, е тяхното силно развито чувство за красота, мощните възродителни сили, които природата непрекъснато вгражда в тях, способността им да впечатляват и да носят радост. Както на себе си, така и на другите. А в нашето бурно, преходно време, когато голяма част от старото се съпротивлява с много „пукот и трясък”, а новото се ражда мъчително, това е особено необходимо и важно.

Тъй че най-напред: Честит празник Цветница! Честит имен ден и на всички жени, а и на всички хора изобщо, с имена на цветя!

krum

Империята е онова държавно образование, простряло се нашир и длъж, което непрекъснато напира да завладява още и още. Още територии, още племена и народи, още човешки същества, нуждаещи се от свобода и себеразвитие. Защо? За да ги лиши от тяхната воля и за да им наложи своята. За да им наложи собствените език и култура, собствените правила и закони, угодни на нея и силно подтискащи и ограничаващи завладените. А нали най-важното за един народ, както и за всеки човек е да бъде свободен, да бъде себе си. Ще рече - да следва своите идеали, своите таланти, своите предпочитания и ценности, отредени му Свише. Същите, без които няма развитие и напредък, няма творчество, няма вътрешна сила, няма успехи и щастие. Само че империята не позволява всичко това, тя не пита, а само налага. И спре ли да налага, спре ли да завладява и мачка, тя губи сила, започва да запада и да се разпада. Такова е нейното устройство, такива са принципите и силите, които я подхранват и управляват. И няма особена разлика дали е древна, средновековна или съвременна, разликата е само в името и формите - днес империите се наричат по друг начин. Но в съдържанието са си все същите: водени от все същите вълчи инстинкти да завладяват и мачкат. Затова империите задължително поддържат огромни, добре подготвени и отлично въоръжени армии, както и още по-огромни агентури.

Ала само с армия и агентура пак не става. Поради това бил измислен още един имперски способ, най-коварният: като бъде завладян един народ, бързо да се издирят най-големите нехранимайковци в него. Такива, които не се спират пред нищо, и за които няма нещо свято, пред което да коленичат с благоговение! Такива, които са готови да се изправят срещу всичко родно и да работят без всякакви угризения срещу собствения народ! Срещу неговата независимост, срещу неговото развитие и успехи, срещу неговите свещени цели и каузи, срещу божествените планове, отредени специално за него! Стига да получават достатъчно облаги за всичко това. Тъй че веднага щом завоевателите намирали такива нехранимайковци, те бързо им давали много привилегии и власт, както и голяма свобода да ограбват своите съплеменници, да мародерстват над тях. Достатъчно било само стриктно да прокарват спуснатите от господарите закони и заповеди. Но понеже всичко това не било съвсем безопасно, мародерите скоро намирали още мародери, и се обграждали само с такива, за да се пазят взаимно. Тогава те вземали на прицел най-достойните и най-способните, защото най-вече в тях съзирали опасност за себе си. И систематично ги прогонвали и „прочиствали” от родната земя. Така постепенно се обособявала господстваща класа от мародери и нехранимайковци, която непрекъснато съдействала собственият народ (племе) бавно да загнива отвътре… И да загива.

В своята многовековна история няколко пъти е ставало така, българите да попадат под похлупака на една или друга империя. Може би защото България също е била империя, тя е създадена като такава. В един исторически момент те са в Римската империя, после в Османската, после в Руската империя, по някое време и в Германската (Райха), а накрая и в Съветката империя… Инстинктът да принадлежиш към силния, към този, който мачка в момента, макар и с цената на това самият да бъдеш премачкан, се е оказвал твърде силен. Та ето, че и сега у нас, като че ли, отново е на дневен ред такава дилема: връщане към една обновяваща се Съветска империя или трайно присъединяване към Американската империя. И всички главни спорове у нас напоследък, на фона на нарастващото тайно, както и все по-явно настъпление на една трета империя - Ислямската - са все за същото. Независимо от това с колко думи и по какъв засукан начин са те изказвани. Пък дори и футболните фенове у нас напоследък вече не спорят и не се борят за Левски и ЦСКА, а търсят самоидентификация с Реал и Барса, с Манчестер Юнайтед и Байерн - все отбори, способни да побеждават почти непрекъснато и да гонят само най-високите върхове. Къде по-друго е да принадлежиш към онези, които побеждават, налагат и мачкат! И да преминеш от съюз с мачканите, към съюз с мачкащите! Какво от това, че последните нямат нищо общо с тебе самия?! Ще имат, това от тебе зависи: доколко си готов да жертваш себе си, своята самоличност за сметка на чуждата сила.

Ала все пак продължава да има у нас и още един вид хора, благородни по дух и със силни характери, в които все още е живо и нещо от духа на рицарите. Хора, които в своята лична класация, по-високо от живота, съхранен с цената на много унижения, поставят чувството за чест и достойнство. Такива горди и непримирими хора са били, например, нашите възрожденци, борци за свободата, за честта и достойнството на нашия народ. Такъв горд, непримирим и достоен човек беше и Пламен Горанов, макар че малцина го разбраха. Но той тепърва ще бъде разбиран.

Нека сега да си представим, че всички хора у нас притежават силно развито чувство за чест и достойнство. Щеше ли да има тогава у нас подкупи, пладнешки грабежи и повсеместна корупция? Нямаше да има, защото тези занятия принизяват човешкото (божественото) в човека, карат го сам себе си да намрази някой ден. Щеше ли да има тогава мародери и нехранимайковци, които тайно да работят срещу България за един или друг имперски интерес? Нямаше да има. Тогава щеше да е достатъчно ясно, че никой човек не подлежи на продажба. Нямаше да има и русофили - разбирай путинофили и олигархофили. Нямаше да има и американофили - разбирай привърженици на транснационалните корпорации и на икономическите империи, с които е обрасъл света. Нямаше да има и всякакви други любители на империи, а щеше да има хора, обичащи родината си, пазещи нейната самоличност, достойнство и чест. И обичащи и другите страни и народи, които правят същото. И тогава България и българите от малки и немощни, от унизени и оскърбени, щяха много бързо да пораснат и да станат значими. Най-напред в собствените си очи, а после - и в очите на другите.

За да уважаваш себе си и за да те уважават другите, по-напред трябва да имаш изградена самоличност, която си готов да браниш с цената на всичко. Тъй, че нека да се борим най-напред за това! И поотделно, и заедно! Но как - това е въпросът? Всеки дълъг път, както знаем, е съставен от голям брой малки крачки. Може би е време да помислим за такива крачки. Например - за една нова учебна дисциплина, наречена „за чест и достойнство”… Или нещо подобно. И тази дисциплина да бъде въведена като основна във всички училища и университети у нас. За да се прояви там като най-важната цедка за ученици и студенти. И никой да не може да мине през нея и да порасне в карирерата и в обществената йерархия без да се е потрудил и постарал преди това, без да е култивирал в себе си в достатъчна степен съответните качества и умения. Макар че много трудно ще е, особено в началото, да се намерят достатъчно свестни преподаватели. Но си заслужава търсенето, защото тяхната дейност би имала огромни последици.

Една от вероятните последици, например, би могла да е свързана с храм-паметника „Александър Невски” в София. Току виж българите са започнали да разбират, че за да имат подкрепата на своя небесен покровител св. Иван Рилски, то техният централен храм - седалище на българските патриарси - не може да носи друго име, освен неговото. И тогава ще преименуват храма си на св. Иван Рилски. Докато с името на покровителя на руския народ св. Александър Невски ще преименуват някоя друга църква. Така те най-после ще възвърнат и част от захвърленото си достойнство и част от забравената си вътрешна сила… Преместване би се очертало и за един паметник - този на цар Освободител. Защото ще става все по-ясно, че той е важен знак и символ от Освобождението, но е недопустимо неговото място - точно срещу централния вход на българския парламент, стълб на българската държавност. Защото точно този факт съвсем реално зомбира българите и подтиска тяхната колективна воля. Затова и на него ще бъде намерено друго достойно място. Най-после ще бъде изместен и още един паметник - най-големият - за да спрат издевателствата срещу него. Така масовото зомбиране на българите на много нива най-после ще бъде спряно и тяхната колективна душа - успокоена. И всичко това може да стане по един разумен и цивилизован начин. А след като стане, руснаците ще започнат да уважават българите значително повече. И не само те. Ала най-важнният резултат би бил, че българите сами себе си ще започнат да уважават.

И накрая неволно възниква и такъв въпрос: може ли да е стабилна България икономически и политически, без да се налага да принадлежи на една или друга империя? Може - като се съюзява с такива страни, които нямат имперски мераци. И още - като постоянно държи точна сметка за големите империи, за да поддържа равна дистанция от тях. Но за да стане всичко това, най-после на повърхността у нас трябва да излязат рицарите на духа! А не различни влечуги, представящи се за рицари.

bg-natal-681Било е лятото на далечната 681-ва. Година дилом (змия) според тогавашния прабългарски календар. А точно в такива години - дилом - по силата на неизменен небесен закон, през всеки 12 и като по часовник, са ставали и са продължили да стават най-важните дела и събития за българите, даващи старт на едно или друго ново начало. Какво се е случило тогава? След поредица от победни сражения, хан Аспарух подписва договор за мир с пристигналия официален пратеник на Източната Римска империя (Византия). Това става в град Одесос (Варна) на 3.08.681 година, малко преди обяд и картата по-горе отразява този имено акт. Чрез него биват установени новите граници на държавата България върху част от територията на империята и така тя получила официално признание.

А сега, за да стане още по-ясно за какво иде реч, нека проследим транзитното движение на една планета - Плутон - през секторите (домовете) на същата карта. Нека направим това, като започнем от неговото последно преминаване през куспидата на дом 7 (2-ри градус на Телец), което съответства на 1854-та година. Макар че бихме могли да направим това от самото начало в 681-ва година, дори и отпреди него и да открием същите закономерности. А защо Плутон? Най-напред - защото тази планета в случая управлява дом 1 (Скорпион). И още: защото имено тя причинява най-големите и необратими промени (трансформации), които оставят най-трайни и забележими следи. А всеки, който прояви търпение, ще има възможност да разбере с каква математическа точност работи астрологията. И защо от древни времена още е наричана майка на всички науки. Да видим:

От 1854-та до 1883-та г. Плутон минава през дом 7. А този дом в нашия случай изцяло е вместен в знака Телец. В Телец пък Плутон е в заточение, там той максимално много вреди. На кого вреди? Преди всичко на явните врагове (дом7) на българите (дом 1). И наистина, точно в посочения период - 1854-1883г. - Османската империя е в най-голяма криза. Въпреки че точно тогава, но по-скоро по принуда и с голямо закъснение, в нея започват значителни реформи. Изостанала с векове от Европа, тя все по-ускорено върви към своя естествен разпад.

От средата на 1866 г. до февруари 1869 г. Плутон на няколко пъти минава - напред и назад - през Уран. А какво е Уран? Доста важни неща, но на първо място - свобода. А като се има предвид, че той управлява дом 4 (Водолей) - значи национална свобода. И ето, че тъкмо през тези няколко години в Букурещ е създаден Български таен революционен комитет, поставил си за цел Освобождението на България, появяват се все нови и нови борци за свобода. Раковски, Левски, Каравелов, както и много други призовават за борба. Любен Каравелов издава “Прокламация” до българския народ на борба за освобождение. От Румъния влизат четите на Панайот Хитов и Филип Тотю, на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. Първа обиколка из България прави и Васил Левски с цел подготовка за въстание през пролетта на 1869 г…

А от юли 1870 година до февруари 1873 г. Плутон многократно транзитира натален Марс в дом 7 и в Телец. А там Марс е в двойно заточение - и по знак, и по дом. И наистина тъкмо тогава борбата става най-ожесточена и кървава, а в два от пиковите моменти е заловен и впоследствие обесен (Плутон-Марс в Телец-шия) и Апостола Левски. А ето че от пролетта на 1876 до пролетта на 1879 година Плутон многократно прави точен квадрат едновременно към Юпитер в дом 4 (предания, традиции, територия, идеята за родина, вярата) и към Венера в дом 10 (властта), управляваща по диспозиция и дом 7 (враговете). И виждаме, че тъкмо тогава най-после е вдигнат и самия народ - Априлско въстание, многобройни жертви (Плутон-Юпитер квадрат), четата на Ботев. А нали имено Юпитер може да създаде нужната експанзия и да направи въпроса международен. Следва намеса на великите сили и Руско-турската освободителна война (1877-1878).

Като обобщение за целия период на преминаване на Плутон през дом 7 (1864-1883) може да се каже, че наистина е нямало как в онзи исторически момент българите сами да извовюват своята свобода, щом владетелят на дом 1 (народа и неговите водачи) преминава през срещуположния дом 7. Ще рече: реално тогава те са могли да разчитат само на други, по-силни страни и народи (дом 7). А самото присъствие на наталния Уран в този дом е достатъчно показателно относно това, че имено Русия (Водолей с владетел Уран) се е оказала пряката освободителка.

А от 1883 до 1917 година Плутон транзитира през дом 8 (драми и трансформации, войни), там се намира и наталния Плутон. А там Плутон е на трон по дом и твърде много съдейства за върховни и успешни общи усилия, насочени към всеобщо преобразяване и възраждане, макар и с цената на много жертви. Плутон в този дом означава и създаване на силна армия и вследствие на това - многобройни победни сражения. И наистина имено тогава новосъздадената българска армия влиза в поредица от бойни действия за отвоюване на териториите населени с българи, останали извън нейните предели. А така също - и за възстановяване на стара слава и сила. Най-напред е Съединението на южна със северна България (1885г.), веднага последвано от победната Сръбско-българска война, след нападението на Сърбия. Идва е победната Първа балканска война (1912г.), но последвана и от Втора балканска (междусъюзническа) война (1913). Следва и Първата световна война 1915-1918г.). В рамките на същия този период (1883-1917) България бива провъзгласена (1908 г.) за напълно независима от Османската империя. И от княжество е преименувана на царство.

А какво се случва, когато Плутон транзитира своето натално положение (Плутонов възврат)? Би трябвало този транзит да е съпроводен с нещо най-забележимо и първостепенно, щом Плутон управлява дом 1 (народа и неговите водачи) на България. Първият Плутонов възврат става на 23.08.1903 година. И ето че на 2.08.1903 г. избухва Илинденското въстание в Македония (Битолски и Солунски вилает), а на 18.08.1903 г. - Преображенското въстание в Тракия (Одрински вилает). За около три месеца (август, септември, октомври) съвпадът на транзитен с натален Плутон е почти точен, толкова продължават и най-интензивните сражения. До месец март 1906 г. Плутон преминава още на няколко пъти напред и назад през наталното си положение. Приблизително толкова продължават и сраженията, въпреки че в основата си въстанието е потушено още в 1904 г.

От всичко това може да се извади и заключението, че ако през 1877-1878г. руската армия не беше освободила част от територията на българите, то през август 1903 година най-вероятно е щяло да избухне въстание по цялата територия, населена с българи - спонтанно, мощно и отвътре - което скоро да прерастне в истинска национална революция. При това - с многобройни жертви, но и с победен завършек. Тя може би е щяла да продължи не 2-3, а 7-8 години, по подобие на Гръцката национална революция - до извоюването на пълна независимост. Тогава тя неизбежно е щяла да роди и своите големи и победни герои, които да служат за пример поколения наред. Докато освободена отвън България през 1878 година - в неподходящ момент, при неподготвен народ - по време на продължителния транзит на владетеля на дом 1 през дом 7 - това не е могло да стане. И е нямало как страната да не попадне в нова дълготрайна зависимост. Затуй и такава България, с управници селектирани от такова ново начало (1878 г.) не се е намесила пряко с войска на страната на въстаниците в Македония и Одринска Тракия (1903-1904г.), въпреки че народът е бил изцяло готов и е искал такава имено намеса. Въпреки че и Небето е било готово да помага. А такава намеса тогава би била най-неравностойна, рискова и на пръв поглед - пълна лудост, но имено тя би дала възможност на българите да проявят чудеса от храброст и да спечелят възхищението, симпатиите и подкрепата на целия свят. Тогава и съдбата на всички по-късни поколения би била коренно различна. Но всичко това са само предположения, макар и чрез ясни небесни знаци и послания.

От 1917 до 1944 година Плутон транзитира дом 9 в картата на България - зона, от която се съди преди всичко за вярата, религията, идеологията, националните идеали и стратегии. А какво беше Плутон? Всяко драматично (понякога и трагично) и необратимо преобразуване от едно състояние и качество, в друго състояние и качество. В 1917 година, както е известно, избухва победилата впоследствие болшевишка (комунистическа) революция в Русия. А чрез тази революция стартира и голям социален експеримент в човешката история, засягащ основите на живота. Експеримент оказал огромно влияние върху Европа и света. И особено много - на България. Защо особено много на България? Защото Русия е Освободителката, тя е на пиедестал в съзнанието на повечето българи. И виждаме, че в 1923 г. болшевишката революция получава отглас и в България, макар и доста ограничен чрез т.н. Септемврийско въстание (Нептун квадрат Марс). За този и последващия ход на събитията, обаче, голямо влияние оказват и големите икономически затруднения на страната след края на Първата световна война, която е принудена да плаща и големи репарации на победителите.

От ноември 1924 г. до май 1927 г. Плутон от дом 9 (вяра, религия, идеология, идеали, стратегии) многократно транзитира в опозиция, директно и ретроградно, натален Нептун (духовно уединение, храмове). И ето че на 16.04.1925 година, на велики четвъртък от страстната седмица преди Великден, в столичната църква “Света Неделя” избухва бомба. Бомбеният атентат е организиран от вече поставената извън закона комунистическа партия. Експлозията събаря главния купол на църквата, затрупвайки множество хора. Общият брой на жертвите е 213. Ранените са 500. Загиват 12 генерали, 15 полковници, 7 подполковници, 3-ма майори, 9-ма капитани, много от тях - герои от войните. Освен това и 3 депутати и множество граждани, включително деца. Атентатът в църквата „Света Неделя” е най-големият терористичен акт в историята на България, а по онова време - и в света. Въведено е военно положение, отменено чак през ноември същата година. Като следствие от атентата започва голямо преследване на комунистически функционери и пропагандатори (Плутон от дом 9 опозиция Нептун в дом 3), сред които и някои известни интелектуалци, най-вече писатели и журналисти (дом 3 - слово). При неизяснени обстоятелства биват убити Гео Милев, Йосиф Хербст, Христо Ясенов, Сергей Румянцев, а общият брой на загиналите вследствие тези гонения през 1925-26 г. е 503.

От септември 1931 г. до април 1934 г. Плутон от дом 9 транзитира многократно в опозиция натална Луна (народа, националните чувства) в дом 3. Този период почти точно съвпада с голямата икономическа депресия в Европа и света, както и с победата на национал-социалистите в Германия. Тогава икономическото положение на обикновените българи (Луна) рязко се влошава, докато българите, останали извън пределите на България - в съседни страни (дом 3) - биват жестоко преследвани заради българското си самосъзнание. Поради всичко това, избуяват силни патриотични и националистически настроения. На 3.04.1932 г. са създадени “Българските национални легиони” - много популярна младежка организация тогава, на патриотично-националистична основа (Луна), чиято главна цел е била да защитава българите в съседни страни (дом 3) и да противостои на комунистическата пропаганда в родината (дом 3 - дом 9). Към края на периода, в който Плутон от дом 9 транзитира натална Луна в опозиция и след преврат и военен режим, партиите биват забранени. Това става на 19.05.1934 г. Така християнските ценности, лека полека отиват в забвение и биват заменени с два други, тъмни и неясни заместители: идеите за насилствен комунизъм и за насилствен национализъм, издигнати в ранг на идеологии. А с това били необратимо променени и основни стратегии, поради което след десетилетия България бе постигната от поредица катастрофи, от които все още и днес не може да се вдигне.

От септември 1941 г. до май 1944 г. Плутон многократно транзитира натален Сатурн в дом 9. А Сатурн управлява териториално България (Козирог). Ще рече: владетелят на асцендента (Плутон) и базисният владетел (Сатурн) влизат в остро съперничество. А това не би могло да доведе до друго, освен до гражданска война. Както и до дълга поредица от бомбени атентати (Плутон-Сатурн) на основата на идеологическо (дом 9) и стратегическо (дом 9) съперничество. И наистина, тъкмо това е времето на партизанската война в България. Но тази война е предшествана от присъединяването на България към Тристранния пакт (1.03.1941) и нападението на Германия над Съветския съюз (22.06.1941). Веднага след това нападение, само два дни по-късно - на 24.06.1941 г. - комунистистическата пратия в България обявява курс на въоръжена борба. А същото ясно подсказва, че тази борба не е самородна, а е направлявана отвън - от Москва. В съзнанието на много българи същото, обаче, изглежда така: великият братски руски народ, който е освободил българите от турско, сега е нападнат, а България сега стои на страната на агресорите срещу Русия. От друга страна, много българи винаги са се отнасяли с респект към Германия и германците - повече отколкото към всички други западно-европейци взети заедно. Защо? Германия базисно (териториално) като цяло се управлява от Овен. Но няколко от най-важните нейни провинции - почти една трета от нейната територия - се управляват Козирог, а същият знак управлява и България. Така, че това създава народопсихологическа родственост и симпатии, въпреки различните езици, култури и степен на обществено развитие. Не е случайно и това, че българите някога били наричани “прусаци на Балканите”. С други думи, тази война е предизвикала едно голямо вътрешно разцепление в колективната, национална душа на българите, което е имало трагични последици. Същия период точно съвпада и с многократните разрушителни самолетни бомбандировки (Плутон-Сатурн) на българската територия и най-вече - на столицата.

От август 1944 г. до юли 1945 г. Плутон транзитира и МС (властта) - няколко пъти напред и назад. Както всички знаем от 8-9.09.1944 г., Съветската армия навлиза в България и за кратко време и без никаква съпротива я окупира. Вследствие на това, в рамките на около година, се извършват най-дълбоките и всестранни промени във властовите структури, в механизмите и принципите на управление за всички векове от съществуването на България. Ясно е, че тези големи трансформации е нямало как да станат без решаващото съдействие на Съветската армия, като най-напред е избит управленския и интелектуален елит на страната и на негово място набързо е създаден нов “елит” - от просъветски настроените комунисти и бившите вече партизани.

От 1944 г. до 1964 г. Плутон транзитира дом 10 (властта, властовите механизми). Това е времето, когато реформите във върховете прогресивно налагат една силна, тоталитарна власт на базата на перманентни репресии (Плутон), съпроводени със засилващ се и повсеместен страх. През този период Плутон преминава и през Слънце. Ще рече: детрониране на царя (Слънце) и прогонване на царското семейство, промяна формата на държавно управление - от монархия (Слънце) в тоталитарна република (Плутон), контролирана от службите за сигурност и армията (Плутон), съпроводено с ликвидиране на всякакви надежди за демократично многопартийно управление. И избиване или прогонване от страната на националния елит и подмяната му с нов. В крайна сметка това е бил, може би, най-драматичният период в цялата следосвобожденска история на България! Тогава страната реално тръгва към една небивала социална авантюра, а след ноември 1989 г. бе отчетено, че тази авантюра е била самоубийствена.

От 1964 г. до 1976 г. Плутон транзитира дом 11 (свобода, демокрация, пазарна икономика, парламентаризъм). Това точно съвпада с времето, когато всякакви остатъци от частна собственост, свободна инициатива и пазарни отношения биват унищожени от корен. През този период биват ликвидирани ТКЗС-та, знаятчийски задруги и други форми на частна кооперативна собственост, която хората са считали за своя. Това тогава поражда големи миграционни вълни - от селата и по-малките градчета към големите градове. Този период точно съвпада и с големия срив на българското семейство, поради посочените миграции и липсата на семейна собственост и семеен бизнес, които да крепят семейното огнище отвътре. Така се отприщват разводите, вследствие на което голяма част от българските деца започват да се възпитават не у дома, а на улицата.

От 1976 г. до 1985 г. Плутон транзитира дом 12 (изолация, емиграция, духовност, морални принципи, хаос). Посоченият тук период точно съвпада с времето на големия духовен срив, когато все повече българи започнаха да споделят мнението, че общият комунистически рай е неосъществим и че е бил пълна пропагандна измислица на безскрупулни хитреци. И тогава голяма част от хората, все по-стръвно, започнаха да работят за своя собствен рай. Как? Като най-напред изключиха своите вътрешни (морални, духовни) спирачки и започнаха да прекрачват всякакви морални граници и норми. С презумпцията: ако никой ме не види, значи не е престъпление. Или: държавното е ничие, значи е мое. Тъй че това е времето, когато кражбата (присвояването) започна да се превръща в национален спорт за българите, а корупцията - в начин на живот. За да настъпи повсеместен хаос навсякъде и във всичко.

От ноември 1983 г. до септември 1985 г. Плутон транзитира Асцендента (ново начало). Този транзит се случва на няколко пъти напред и назад. Плутон преминава през основната стартова точка Асц. във 2-ри градус от Скорпиона, на която е диспозитор, т.е. владетел на знака, в който се намира. А когато стане такова нещо, неизбежно започва нещо знаменателно, чрез което става основно предефиниране и възраждане на народа (дом 1). И ето че започва т.н. възродителен процес, чрез който стартира насилствено преименуване на българските турци със славянски имена. Все пак естеството на Плутон е да трансформира. От едно качество и състояние, в друго качество и състояние. Преименуването се извършва от 24.12.1984 до 19.01.1985 г. и впоследствие създава много проблеми на всички, но тогава е пропагандирано като високо-патриотично дело, съпроводено с рязко повдигане на националното самочувствие. Основна роля в случая изиграват полицията и армията, но най-вече - тайните служби (Плутон) и пропагандата. В същото време, обаче - през април 1985 година - в Съветския съюз стартира и така наречената перестройка - система от реформи за съветското общество и управление, след 58 години твърд комунизъм. “Перестройката” получава най-силен отглас сред българите и дава много надежди за ново начало и радикални реформи (Плутон) и в България.

От 1984 г. да 1995 г. Плутон транзитира дом 1 (народа, ново начало). Да - ново начало наистина имаше и то бе след като Плутон от дом 1 многократно направи точен квадрат към натално Слънце в д. 10 (властта). Ще рече: от февруари 1988 до октомври 1989 година. А същото означава, че повече от година и половина преди 10.11.1989 г. когато реално се осъществи превратът, вече се е работило тайно по неговото организиране (Плутон). Поради какви главни причини и от кого?… Къде е наталният Плутон? В дом 8. Значи - заради пари, заради много пари, при това - на тайно място (Плутон в дом 8). Може би извън страната и сигурно на такова място, което на малцина е известно. А мозъците при организирането на преврата са били имено от тези малцина и тяхната главна цел е била да се вкарат и задвижат тези пари в страната, за да стане тя по-силна (дом 1). Но за да се осъществи тази цел, нужно е било да се отстранят някои личности, някои системи и принципи на управление (Слънце в дом 10), които са пречели. И още в началото, както и в следващите няколко месеца повечето от онова, което е пречело, наистина е било отстранено. Все така, по таен и задкулисен (Плутоновски) начин, който малцина са подозирали. От кого е извършено всичко това ли? Разбира се от службите за сигурност (Плутон), това е напълно ясно. Или по-скоро от онези хора от службите, на които им е било известно нахождението на “скритите пари”, както и начина, по който те могат да се вземат и да се вкарат във финансовата система на страната, за да се превърнат в редовен бизнес. А всички останали в разигралият се по-късно театър, дори и най-често влизащите в кадър, включително и дисиденти, политици, бизнесмени и прочее, са били просто част от масовката. Но щом скритите пари са били вкарани в новозаразждащият се частен бизнес от задкулисни играчи, неизбежно е било тези пари да продължат да се управляват по техния начин - задкулисно. При това - съвсем безконтролно, защото още в самото начало главната тяхна грижа е била да се махне контрола и видимостта (Плутон квадрат на Слънце в дом 10) на извършваното.

От 1995 г. до 2010 г. Плутон транзитира дом 2 (финансова система, производство, музика, храна, природна хармония). Редно е да се каже най-напред тук, че в този дом Плутон е в заточение по дом, там той е и в срещуположния знак на своето натално положение, тъй че максимално много вреди. Или: през тези 15-на години (1995 - 2010) вредите, които са понесли България и българите - материални и морални - са най-големи. Например, още в самото начало на периода “гръмнаха” финансовите пирамиди (1995 г.), а техните фараони кой знае защо бяха оставени да си вършат “работата” при абсолютно отсъствие на всякакъв контрол. Така бяха ограбени немалко хора. После фалираха и банките в България (1996 г.), а всеки специалист днес е наясно, че тези фалити са били организирани. След фалитите на банките инфлацията достигна космични размери и същото означаваше тотално ограбване спестяванията на българите, каквото не е имало и през най-тежките времена от българската история. Много малка част от тях, обаче, спечелиха - онези, които предварително бяха изтеглили големи кредити, за да ги погасят после с “жълти стотинки”. По време на този транзит беше “убито” всяко производство и България се превърна страната, която почти нищо не произвежда. Може би само некачествена храна и оръжие (Плутон). Това е и времето, когато корупцията (Плутон в дом 2) навлезе и завладя всички сфери в обществения живот, а мафията (Плутон в д.2) достигна небивал “разцвет”. Тъй като от дом 2 се съди и за музиката, то Плутоновия транзит през него би означавал и повсеместно унищожение на българската музика, която бе заместена от всякакви сурогати, в които сексуалният нагон (Плутон) да е главното. И наистина, като се замислим, точно посочения период съвпада с времето, когато българската музика почти изчезна, а на нейно място се наложи една чужда по дух и произход музика, с арабско-африкански ритми, наречена чалга. Всъщност в чалгата музиката, доколкото я имаше, бе само страничен елемент, основното там бяха сексуалните послания (Плутон) на изпълнителките, чрез текст, кючеци, стриптиз и порно-шоу (Плутон). Това е и времето, когато развратът, проституцията и всеобщото затъпяване достигнаха върховете си.

И ето че от 2010 година Плутон навлезе в дом 3 (улици, пътни магистрали, транспорт, моторни средства, комуникации, съседни страни, образование, информатика, словесност, език, телевизии, медии, мисленето на българите). И Плутон ще продължи своя ход през дом 3 до 2028 година. Тъй че всичко изредено по-горе и отношението към него предстои да бъде изцяло преобразено - от едно състояние и качество, в друго състояние и качество. Улиците, пътните магистрали и транспортните средства ще станат съвършенно различни. Образованието и отношението към езика ще претърпят коренна промяна. Публичното слово ще стане много по-провокативно. Голям и основен „ремонт” предстои и в отношението към съседни и „братски” страни. И всичко това и много още от същия порядък ще се предхожда от радикална промяна в мисленето на българите (дом 3), то ще стане доста по-задълбочено и проникновено (Плутон). В същото време вестници, списания, телевизия - медиите - ще бъдат изцяло завладени от олигархията. А после ще бъдат изцяло забранени и преобразени по нови правила.

И вече се видя, че по някое време транспортът и пътните магистрали бяха станали приоритет. Не е случайно и това, че в Ловеч, след дълго прекъсване, най-после започнаха да се сглобяват и автомобили (дом 3-пътни моторни средства). Остава и останалите сектори от изредените по-горе - улици, пътни магистрали, транспорт, моторни средства, комуникации, съседни страни, образование, информатика, словесност, език, телевизии, медии, мисленето на българите - да се задвижат и нещата биха се наредили съвсем като по План отгоре.

Но ако проследим многократните преминавания на Плутон през дом 3, от самото начало още, неизменно ще констатираме нещо съществено. Точно тогава от съседни страни и територии (дом 3) неизменно са нахлували едни или други грабителски орди, най-често под някакво прикритие. Най-напред, между 780 и 801 година, това са аварите от северозапад, които впоследствие Крум унищожава напълно. При следващото транзитно преминаване на Плутон през дом 3 (1025-1047 г.), когато българите вече са под византийска администрация, нахлуващите от съседни територии са печенегите. И при следващото преминаване на Плутон през дом 3 (1271-1292 г.) това са татарите. Тогава се появява и Ивайло, за да защити българите от татарите. И още едно преминаване на Плутон през дом 3 (1517-1538 г.), когато сме под османско владичество. Точно тогава се осъществява и най-масираното нахлуване на исляма по нашите земи. Тогава е обесен от фанатизираната мюсюлманска тълпа и Георги Новейши, поради отказа си да приеме исляма. И така, между 1762 и 1783 година е следващото преминаване на Плутон през дом 3. Какво става тогава ли? Нахлуват ордите на кърджалиите, знаем какво са вършили те. Но точно тогава се появява и Индже и други подобни на него за да им противодействат. Точно тогава се появява и Историята на Паисий (дом 3 - слово), събудила националната памет и задвижила българското национално Възраждане.

Няма как да не предположим, че транзитът на Плутон през дом 3 и сега, по време на настоящия транзит на Плутон през дом 3 (2010-2029 г.) задвижва и ще задвижва подобни сили. Тъй, че да се надяваме, че и „най-бавно загряващите реотани” скоро ще започнат да разбират това! Нека взаимно да си пожелаем будност относно нахлуващите орди и контрабандни стоки и пари отвън, най-вече тайно, постоянно наблюдение и контрол. И да укрепваме границите… и митниците си. Нужно е да обновим и укрепим и националната си сигурност, да я преориентираме най-после към България. Нужно е противодействие и на собствените вилнеещи орди отвътре, обслужващи и вътрешни, и външни грабителски интереси.

Много силен момент от настоящия транзит на Плутон е, когато ще направи тригон към натален Меркурий в Дева, където последния е на трон. Най-вече защото Меркурий владее и мунданен дом 3 (Близнаци), той е и диспозитор на наталния Плутон. За ефектите на този тригон ще има загатване още през април 2012 г., но голямата промяна ще започне от януари 2013-та и ще продължи с най-голяма интензивност до септември 2014-та година. И за същото време може да се очакват най-драматични и противоречиви, но и положителни промени, не само в главите на хората. Тъй че голямо е основанието имено това да се окаже периодът, когато най-после ще спре голямото българско пропадане и ще започнат да се ценят у нас и умните, знаещите и можещите. За да спрат панически да бягат те от родината си. И да се разбере от всички един път завинаги, че най-големия капитал на една страна са имено те.

ribi-2Неусетно дойде и времето на Риби. А това става винаги, когато денят все по-видимо започне да нараства, докато слънчевите лъчи все по-осезаемо затоплят земята. Време, когато първите цветя, предвестници на пролетта, набождат усмихнати през покривката на разтапящият се сняг (не случайно Венера в Риби е в екзалтация). Тогава и ледовете се размекват и също започват да се топят. Реките прииждат, водите потичат и земята, в едно със семената и корените в нея, набъбва бременна с нов живот. Всичко се накисва и прогизва. Водата прониква навсякъде - и в най-миниатюрните почвени пори, и до най-невзрачните семена и техните зародиши. Тя отмива и отнася всякакви утайки - за да могат кълновете, окъпани и чисти и събудени за растеж и нов живот, уверено да поемат нагоре - към светлината и по вечния свой кръговрат.

А докато всичко това става в природата, много подобно е онова, което става и в душите на хората. Него ние лесно можем да оприличим пак с  разтапяне на ледове и снегове. Хората пък, които се раждат в това време, са осъществители на това „разтапяне”, те притежават най-голям талант тук. А когато душата се стопля след едно продължително нейно зъзнене, човек се изпълва с нови надежди, ново въодушевление и с нарастващото усещане, че е на път да сътвори чудеса. А Риби вярват в чудеса и предават това свое вярване и на другите. Така те изпълват живота със смисъл и съдържание. Та това е Риби. Но тук не малко значение имат и декадите.

Родените в първата декада на Риби (19.02-28.02)
Те са малко особняци, живеят в свой, донякъде изолиран свят. Такива са и техните приятели, на които много държат и за които са готови да направят много. Не тъй рядко се случва, обаче, някои от въпросните приятели да злоупотребят с тази тяхна всеотдайност и безкористност. Тъкмо затова и нерядко се случва, родените в тази декада да си патят от егоистични приятели и използвачи. Обичат свободата и за нея също са готови да направят не малко жертви, ала многото свобода не им е съвсем полезна. Най-често физически те са едри хора, трудолюбиви, добродушни и незлобливи. Ала не е лесно да открият своето призвание, т.е. професионалната област, в която притежават талант и са най-силни. Но открият ли я веднъж, те са в състояние да извършат чудеса. Тогава са извънредно упорити, без да жалят труд, поради което постигат и значителни професионални резултати. Ако пък не го открият навреме това призвание, минават през не малко лутания. Налага се да водят здравословен начин на живот.

Родените във втората декада на Риби (01.03-10.03)
Тези хора са твърде дръзки и самоуверени, преследват своите цели с енергия и хъс, най-вече благодарение на своята неизтощима вяра - и в себе си, и в крайните успехи при преследване на набелязаните цели, и в Провидението. Сигурно и затова често са спохождани от късмет, поради което почти винаги, рано или късно, постигат удовлетворяваща личностна и професионална реализация. Обикновено са харесвани от другите хора и това ги прави твърде пробивни, дава им възможност да налагат желанията и намеренията си. Повечето от тях са със светли очи или коси. Те са весели, обичат смеха и шегите и животът им е белязан от една особена лекота. Професионалната кариера е основен техен приоритет, поради което семейството им понякога страда - така по-малко време и внимание остава за него. Брачният партньор много трябва да се съобразява с техните желания, иначе бракът им неминуемо се устремява към сериозни проблеми.

Родените в третата декада на Риби (10.03-20.03)
Те са твърде енергични, рядко се спират на едно място. Обикновено печелят, харчат и се хранят добре. Обичат музиката, не малко от тях притежават и музикален талант. Обичат да пътуват надалече и не рядко професията им е тъкмо такава, че имено това се налага да правят. Поради същото през своя живот виждат и опознават не малко места и култури. Много от тях си намират работа в чужбина заради по-добри условия и по-добро заплащане. Най-често притежават жилаво и мускулесто тяло. Понякога са и доста агресивни, но държат на честта и честните отношения, благородни са по характер, мразят подлостта и лъжата, спазват обещанията си, а същото очакват и от другите. Духът им е силен, а вярата в Създателя може да е непоколебима. Имат много мечти и планове за бъдещето, не само за своето. Това е и декадата на най-многото и най-успешни прогнозисти и предсказатели - било чрез астрология или по друг някакъв начин - както и на най-многото гениии.

uran-neptun

Кървава революция в Украйна, протести в България, протести в Турция, преди това най-кървави революции в арабския свят, някои от тях продължаващи и до днес. Защо, откъде идва всичко това? Идва от сблъсъка между Изтока и Запада, като цивилизационни концепции и ценности. И в този сблъсък - борбата за природни ресурси. А коя е главната разделителна линия между хората на Изтока и хората на Запада?… До преди около 300 години те не са се различавали особено много. В продължение на много векове животът - и на едните, и на другите - течал бавно и монотонно, така както преди много поколения назад. Само войните от време на време нарушавали спокойствието. Хората се придвижвали от едно място на друго най-често на коне и обработвали земята пак с работен добитък. В занаятите и производството пък разчитали на ръчния труд и на силата на водата и вятъра, посредством водното и вятърното колело. Нямало още машини и техника, или ако имало, те били най-примитивни. И над целия техен живот властвали религиозните догми, формирали най-строги забрани. Нямало никакво мърдане и от заробващите закони и всевъзможни табута на абсолютните, теократични монархии.

Но какво се случило в началото на 18 век в западната част на Европа? Лека полека хората там започнали да разчупват оковите на религиозните догми и на монархическия абсолютизъм и да стават все по-свободни. Идеите на Ренесанса и големия реванш на достиженията от античните цивилизации получили естествено продължение с ерата на Просвещението. С ускорени темпове започнали да се развиват науките и изкуствата, ала най-голяма крачка направило образованието. При това - сред все по-широк кръг от хора, извън аристокрацията. Тъй,че ставало все по-ясно: започнали са нечувани и всестранни промени и тях няма кой да ги спре. И същото намерило израз по-късно и във Великата Френска революция, както и в много още буржоазни революции. Една от тях впоследствие породила и новата свръхдържава САЩ.

Преди това, обаче, се случило нещо решаващо. Много векове наред лихварството било забранено занятие, главно поради това, че Библията категорично забранява заемането на пари срещу лихва. И ето че през 16 век се е появила идеята, в началото - временно, а след това - завинаги, да се отмени тази библейска забрана. Най-напред във Венеция и Генуа, после в Холандия и Англия. Така лихварството започнало да процъфтява в Западна Европа. По-късно на негово място възникнали банките и банковата система, познати ни и днес. Какво основно се случило вследствие на всичко това? Случило се парите свободно да текат предимно натам, където има „наклон”. Сиреч - производство и развитие, а следователно - и печалба. Почти тъй, както свободно течащата, дъждовна вода тече само по наклон надолу. И като тече така, тя напоява най-плодородните почви в низините. Така ролята на банките станала ключова в развитието на западните общества.

В същото време, в началото на 18-ти век, в Западна Европа вече имало голям брой образовани хора, оттърсили се от религиозните догми и предразсъдъци. И ето че сред тях започнали да се появяват и хора със силен откривателски дух, та едно след друго започнали да възникват и научни открития и изобретения. Тези открития и изобретения бързо намирали приложение, затова с най-голяма охота се финансирали от банките. Сигурно защото носели и печалба - както на създателите си, така и на банките. Така, заедно с Просвещението, стартирала и Индустриалната революция, за около век преобразила живота на хората из основи. Най-напред и с най-голяма сила тя се проявила във Великобритания, а после - и в останалите западноевропейски страни.

Така възникнал Западът като концепция за личен и обществен живот, където основен двигател е свободата. Свобода на мисълта и творческите идеи, свобода на енергията за преобразяване, свобода за движение на големите пари, свобода за движение на хора и стоки. И вече около три века оттогава тези свободи растат и се разпростират върху всички сфери на живота, а Западът и неговата концепция доминират над човечеството. Докато флагман на Запада продължава да е Британската империя, днес англоговорящия свят.

Три пъти оттогава е било оспорвано световното лидерство на Британската империя (англоговорящия свят). Първият път това направил Наполеон. Той наистина успял да измести Британската империя, но за кратко време. Вторият път оспорващият бил Адолф Хитлер. И той успял, но за още по-кратко време. Третият опит е бил на Съветският съюз и на комунистическата система, чрез които в продължение на десетилетия се хранела надежда за успех. Но не за лидерство в Западния свят, а за неговия разгром. В крайна сметка и този опит, обаче, се оказал неуспешен. Сега, като че ли, е на ход още един, четвърти опит да бъде детрониран Запада, в момент, когато той и неговата концепция за свобода и обществено устройство, както по всичко личи, преживяват трудни години. А инициатор на този последен опит се очертава да е Русия, чиято настояща управленска върхушка се надява да възроди под някаква нова форма мощта на Съветския съюз, като приобщи под свое “крило” бившите си републики, вече суверенни държави, както и своя верен сателит от онова време България. Макар че засега по-успешни са опитите за възраждане на Руската империя.

Другата подобна и тайна инициатива, действаща засега синергично на първата, най-вероятно произхожда от някои близкоизточни монархии, където смъртното наказание, както и преди 500 години, продължава да се извършва публично, чрез отсичане на главата с меч. Там, където много още нрави и порядки са досущ като през средновековието. Та като разполагат с камари свободни пари, благодарение на природните си богатства, те щедро ги раздават с една главна цел: прослава на Исляма и за неговото налагане по света. И към тях, като че ли, все по-голямо желание има да се присъедини и нашата съседка Турция, в лицето на настоящата си управленска върхушка, загърбила изцяло заветите на Ататюрк. Та точно тя не спира да бленува за една нова и мощна Османска империя, опряна на Исляма. А и у нас вече има не малко политици и бизнесмени, потриващи ръце за тези пари и готови на всякакви услуги, за да ги заслужат.

Съдейки от някои вътрешнополитически процеси у нас, изглежда, че Изтокът вече прави сериозни усилия да се обедини и консолидира. За да се противопостави успешно на Запада, а дори - и да го победи. Щом последният явно демонстрира все по-задълбочаваща се пасивност и немощ. Само че руснаците наистина източни хора ли са? А турците? Не е никак сигурно. Нито за едните, нито за другите. Особено що се отнася до младите и по-образованите. И усилието те да бъдат противопоставени на Запада и неговите ценности, може да създаде непредвидено големи драми и в собствените им страни. Както това вече става или е на път да стане.

Небесната формула на Западния свят е Уран (свобода) + Плутон. Затова сега, от няколко години насам и още няколко занапред, докато двете планети са в продължително напрегнат аспект, свободата силно е намаляла или с нея се злоупотребява. “Свободни” са преди всичко големите и разрушителни страсти, които избуяват много бързо и на воля. Затова Западът е в криза. Точно както е било между 1930 и 1934 година. И така е ставало винаги при такъв аспект. А небесната формула на Изтока е Сатурн (контрол) + Плутон. Какво означава това? Означава че Изтокът и Западът се различават най-вече по отношението си към големите страсти и изкушения, олицетворявани от Плутон - големите пари, секса и тайната власт. Западът е на мнение, че големите страсти трябва да се саморегулират според техните вътрешни закони и външно наблюдение от парламентите, като се изявяват свободно и циркулират още по-свободно (Уран). Изтокът пък е на мнение, че върху тях трябва да се упражнява непрекъснат и най-строг контрол (Сатурн), поради което има и големи забрани. Както има такива, например, при някои жени от Изтока, изцяло покрили лицата и телата си със съответни одежди. Или както е при икономика с непрекъснат контрол (Сатурн) отгоре върху движението на паричните потоци (Плутон). При което властимащите (Сатурн) се срастват с тези „потоци” и се получава олигархична смес (Плутон+Сатурн), както и постоянен управленски елит от шепа свръхбогати от непроизводителен тип и голямо мнозинство от бедни.

На какво мнение са българите, обаче, какво предпочитат те? Не е трудно да се забележи, че по-младите и по-образованите и с творчески заряд, предпочитат Запада. А по-възрастните, по-необразованите и с по-скромни възможности, свикнали безпрекословно да изпълняват заповеди и не желаещи свобода, харесват Изтока. А най-впечатляващото тук е, че през последните години Западът придобива все по-източни черти, а Изтокът - все по-западни.

Но каква би била печелившата стратегия тогава, на какво да се надяват и уповават българите занапред? Какво показват небесните движения тук? Нека за целта проследим някои от тези движения и се опитаме да разтълкуваме в най-кратък, ясен и сбит вариант онова, което се вижда. За да послужи за ориентир на умни, енергични и добронамерени хора, желаещи промяна у нас към добро.

Та ако у нас продължи да доминира планетарния цикъл Плутон - Сатурн, а туй значи моделът на Изтока, можем да очакваме няколко неща. Най-напред: че ще продължи с увеличаващо се темпо концентрацията на парите във все по-малко хора от непроизводителен, паразитен тип, за сметка на увеличаване броя на бедните. Ще продължи и тайното изкупуването на българска земя и собственост, чрез подставени лица, та българите изведнъж могат да се окажат чужденци в собствената си страна. Кой я изкупува и защо ли? Различни хора от Изток в съответствие с тайни стратегически планове. Финалната фаза на този процес ще е през 2020 година, а най-напрегнатите и драматични моменти - през април и май 2015 година, в януари 2016 и от август до декември 2016 година. За същото време младите и образовани българи и всички други със западен тип мислене (Уран-Плутон) ще продължат да бягат на Запад, а българската национална култура ще претърпи всеобща и пълна промяна, което ще се отрази и на официално говоримия език дори. А засега - до началото на 2014 година - тази промяна е стигнала само до към средата.

Но ако стане друго, та и у нас проработи западният модел (Уран-Плутон) и започне да доминира, то пак ще има изкупуване на българска земя и недвижима собственост, но не тайно и чрез подставени лица, а открито. И не от хора на Изтока, а от хора на Запада. Само че отсега до към средата на 2015-та година, докогато ще трае икономическата криза, най-добре ще е да не идват никакви купувачи у нас. Особено ако представляват интересите на крупни компании. Защото ще причинят сериозни екологични и финансови проблеми с дейностите си. Но за след около година и половина, когато кризата на Запада ще клони към трайно приключване, това вече няма да важи. Тогава и у нас най-после ще настъпи дълго очаквания икономически подем. Това добре, но и то не решава трайно проблемите ни в переспектива. Защо?

Главният проблем на Изтока и на Запада днес стои в това, че големите страсти (пари, секс и тайна власт) са се наложили като основен, силно доминиращ фактор и при двата типа цивилизационни отношения и ценности. Само дето едните (Запада) са оставили страстите свободно да циркулират, а другите (Изтока) непрекъснато ги контролират и насочват. А всяка страст, независимо дали е насочвана или не, води навътре и надълбоко, разтърсва и свързва с енергията на нощта, сиреч - с тъмнината, както и с онова, което се прави на тъмно. Тогава какво се получава? Получава се така, че общата светлина става все по-оскъдна, а тъмнината - все по-гъста. В резултат, днес все по-осезаемо се усеща остър недостиг на вдъхновяващи идеи. И на дела, повдигащи духа и озаптяващи грабителските стихии отвътре.

Преди няколко столетия в Западния свят е била отхвърлена библейската забрана за лихвата. Скоро след това е било преодоляно и господството на религията и на религиозните догми, та човечеството е тръгнало по пътя на науката, технологиите и машините. Сега, обаче, все по-ясно се вижда, че то е отишло твърде далече в противоположна посока, в другата крайност. До изсушаване на човешката душа и механизиране на човека, до безверие и бездуховност. До неговото ангажиране предимно с материални желания и ценности. И това става, след като и комунизмът, като вдъхновяваща идея, отдавна вече фалира… Но не може все пак стремежът към пари, секс и власт (големите страсти) да са единственият мотив за живот и това да продължи дълго време и безнаказано. Защото стигне ли се дотам, неизбежно настъпва и разпад - и отвън, и отвътре. Под една или друга форма.

Ала кризата, която преживява човечеството днес, освен многото драми, създава и нещо полезно. Тя засилва чувствителността към онова, което липсва. И в същото време формира необходимост от налагане на нова глобална цивилизационна парадигма, която уравновесява и задвижва и духа. Каква? Такава, която отговаря най-точно на съчетанието вдъхновение + свобода, които съответстват на планетите Нептун и Уран. А защо точно те? Защото в ерата на Водолея без Уран (свобода) не може. И защото Нептун, олицетворяващ вдъхновението, вече се завърна в собствения знак Риби, та неговата въздействаща сила върху хората, поне още 10 години, ще е най-голяма. Но най-вече затова, защото последното точно съединение Уран-Нептун, когато е стартирал цикъла, попада в Козирог, базисно управляващ България, както и по-голямата част от Балканите. И отгоре на това попада и в дом 10. А същото недвусмислено говори: влиянието на този цикъл, на парадигмата и ценностите които той носи, скоро ще станат доминиращи сред населението на Балканите поне до 2165 година, когато цикълът ще приключи. А може би - и в Европа, та и по-надалече.

Разбирате ли за какво иде реч? На жителите на по-голямата част от Балканите, живеещи на границата между Християнство и Ислям, между Православие и Католицизъм, между Изтока и Запада и между Севера и Юга - сиреч, на териториите управлявани от Козирог - е отредена важна роля. Отредено е да формират и наложат нова цивилизационна парадигма, която да противостои на разрушителните тенденции, вследствие несъвършенствата на Изтока и Запада и противоборствата помежду им. А осезаемото начало ще бъде поставено от мистични (Нептун) и екологични общества, съчетаващи хора със свободен, крилат дух (Уран), които се стремят да имат братски отношения и се прекланят съвкупно пред Бог и Природа. И твърде много боготворят места, където се съчетават планини (Уран) с бистри води (Нептун).

Описаните по-горе тенденции и доминанта ще започнат да се проявяват още през месеците юли и август 2014 година. Но те трайно ще навлязат в живота на българите след април 2015 година - от момента, когато транзитен Уран прекоси Асцендента в картата на цикъла Уран-Нептун и навлезе трайно в дом 1.

П.П. И едно предупреждение между другото: между 7 и 20 февруари 2014 година на не малко места по света, ще бъдат активирани религиозни и други фанатици и екстремисти. Пикови моменти ще са 11 и 12 февруари. Тъй че нека да пожелаем на тези, които отговарят за безопасността на хората, да са нащрек за посоченото време. А склонните да не устояват на алкохолни изкушения, нека да не сядат зад волан, особено ако ще минават през планински проход. Друго: пак тогава грипната епидемия ще отбележи връх. И още: ако тогава тайно през границите ни тръгнат да проникват някакви хора или нерегламентирани стоки и пари, те също ще носят заплахи. Тъй че, ако сме спокойни и внимателни, нищо не може да ни навреди.

stud1Зима е. Студът хвана вече яко. Той накара не малко тела да треперят, но нахлу и в не малко души във вид на депресия. Двата вида студ - външният и вътрешният - имат един и същи корен, олицетворяван от планетата Сатурн. Сатурн силно понижава способността на човека пряко да приема и усвоява слънчева енергия. А през зимата и без това слънцето рядко се вижда и още по-рядко се усеща. Има, обаче, изпитани начини за засилване на човешката способност за пряко възприемане на слънчевата енергия. Какво са правили нашите предци през зимата? Редовно, при всяко хранене, са употребявали една напитка, наречена червено вино. Именно червено, не бяло. Не и ракия. Така те сгрявали телата си, душите - също.

А какво друго са правили предците ни през зимата? Редовно употребявали люти чушки или лют чесън при всяко хранене, които също притежават свойството да сгряват всестранно човека и да го предпазват от всевъзможни студове - външни и вътрешни. Но ако всичко изредено дотук е неприемливо за вас днес, има и още един начин: билката жълт кантарион. Отдавна хората забелязали, че когато през лятото животните пасат повече от тази билка, получават изгаряния по кожата. После било установено, че това става поради нейната способност да увеличава възприемчивостта на организма - не само при тях, но и при хората - за пряко усвояване на слънчева енергия. Дори и когато слънцето е твърде оскъдно, както е през зимата. По-късно било открито също така, че поради същата причина, тя е отлично природно средство против депресия! И накрая още един проверен способ: някои загряващи упражнения по двойки! Но за тях, като че ли, не са нужни подсказвания. Тъй че нека всеки сам избира според предпочитанията и възможностите си! Наслука в прогонването на студове, грипове и зимни депресии!

vodoley-3Ето че настъпва и времето, когато студът е утаил всички ферменти, неясноти и мътилки - във виното, във водите и в главите на хората - та е направил нещата максимално ясни, прозрачни и видими. Вечната борба между разум и емоции осезаемо е започнала да клони към внушителна победа за разума. Но съчетал своята сила с вятъра, студът извайва не само формите, така също той строшава ограниченията, унищожава всичко престаряло и лишено от гъвкавост, пластичност и жизненост, внезапно отваряйки път на новото и  на годното да се реформира. Често направо върху снега, ни в клин ни в ръкав, сега тръгва да си проправя път към светлината и кукурякът. Така правят и други предвестници на пролетта - и с това те подсещат хората за много нови и неочаквани дела, които те могат да извършат. Така и “кукурякът” в главите и в сърцата на хората сега започва да търси свой излаз към светлината, отрано известявайки на всичко живо за настъпващото индивидуално “запролетяване” и обновяване.

Родените в първата декада на Водолей (20.01-30.01) са доста красиви - и външно и вътрешно - притежават характерно излъчване на благородство. Две големи и противоположни сили действат в тях. Едната ги тегли към дома, семейството и всичко родно, а другата сила непрекъснато ги тласка надалече - към далечни страни и необятни светове. Те са хора-идеалисти, силно свързани с всичко природно. Чрез контакта си с Природата, те имат голям шанс да поддържат дълго време своя дух бодър, тялото си здраво, а вярата си в утрешния ден - неизтощима. Красотата във всички нейни форми упражнява силно влияние върху им. Разбират човешката душевност, те са любознателни и мъдри. Най-вероятно е да получат добро образование, да видят и други страни, да опознаят близки и далечни култури. Те са и доста чувствителни, трудно понасят строга дисциплина, не им е лесно да се подчиняват и да търпят началници. Тъкмо поради това най-добре е да упражняват свободна професия. Така свободолюбивата им природа няма да се сблъсква с интриги и ограничения. Обичат домашния уют, силно се стремят към семейно благополучие!

Родените във втората декада на Водолей (30.01-09.02) са артистични и атрактивни, обичат да се забавляват, не рядко стават обект на засилен интерес от страна на околните. Те са обичани хора - любовта, танцът и сексът заемат голямо място в мислите им, но ако се оставят на творческите си страсти, ще им остане главно “жаждата” . Притежават комбинативен ум, способен на най-дълбинни усилия, думите им се запомнят, делата им - още повече. Понякога стават доста хапливи и язвителни. Не малка част от тези хора са изследователи или откриватели в различни области. Притежават и умение да внушават мисли, настроения и желания, но не бива да злоупотребяват с него. С ръце умеят да правят доста неща, понякога необикновени. Всичко тайнствено и наситено с драматизъм, оказва огромно влияние върху съзнанието им, а после - и върху душевността на други хора. За да успокояват напрегнатата си природа, нуждаят се от много любов, красота и спокойствие. Обичат децата си, полагат не малко грижи за тях, възпитават ги като достойни хора.

Родените в третата декада на Водолей (09.02-18.02) са твърде отдадени на своята работа, където почти винаги стават тесни специалисти. Обичат домашния уют и добре устроения бит, полагат не малко грижи за децата си. Нуждаят се от повече грижи за стомах и детеродни органи, иначе идва ден да си патят. А от това доколко работата им носи вътрешно удовлетворение, ще зависи и доколко ще е крепко здравето им. И обратното. А най-важното в тяхната професия е да изследват дълбинното. Те са интелигентни, хитри и адаптивни хора, с нагласата да “попиват” околния свят и всякакви настроения в него. Благодарение на силната им интуиция и на проницателният им ум, многобройни са техните шансове за успех. Разбират човешката душа, проявяват качества на психоаналитици, които са от най-голяма полза, независимо каква точно е професията им. Във всeки случай, последната ги среща с не малко хора, а често - и с рискове и опасности. Борбата с безпорядъка е основната тяхна борба.

capricornКогато по своя видим път по небето Слънце мине през най-ниската си точка над хоризонта, то значи вече е прекрачило в зодиакалния знак Козирог. Време, когато зверският студ кара всичко живо да търси бърлоги, хралупи и всякакви дупки… И когато семената и корените, сгушени в пазвите на земята, заедно с клоните и стволовете на дърветата, напъват сетните свои сили, натрупвани през летните дни, да устоят на студовете. И да усвоят за пореден път жестокия, но жизнено необходим урок по оцеляване. Ала не е много далече от подобни изпитания сега и човекът, който освен за тялото, трескаво търси защита и за зъзнещата си душа. Затуй най-важни за него в тези зимни дни стават традициите и големия брой традиционни празници, свързващи го с „корените”, с живялите преди него, с преданията на дедите, със силата и опита, идващи от много поколения назад. Затуй родените в Козирог са шампиони по преодоляване на препятствия и оцеляване при всякакви обстоятелства. Те са традиционалисти по дух, разчитащи главно на изпитаното чрез опита. И тъй като територията на нашата татковина България от памтивека се управлява от този знак, роденият в Козирог силно е привързан към България. И ако се случи да емигрира, той силно тъгува за нея и като по правило един ден се връща. Като Емил Димитров, например.

Родените в първата декада на Козирог (22 декември - 1 януари) са хора на вдъхновението, притежават религиозен дух, увличат се от мистичното, случва се и да навлязат дълбоко в света на изкуството. Интересуват се от народни умотворения и предания, както и от алтернативна медицина, особено ако се случи сами да се справят със свои здравословни проблеми. Изразяват се добре словесно, проявяват голяма сръчност, когато правят нещо с любов и желание. Подчертана е и необходимостта им, отвреме навреме, да остават насаме със себе си, „да избягат” от тълпата. В сравнение с останалите Козирози, те са най-често емигриращите. Не пребивават само в материалния свят, въпреки че добре „стъпват” на земята. Голяма е тяхната необходимост да посещават религиозно-мистични средища и храмове, или пък техни останки от миналото.

Родените във втората декада на Козирог (1-10 януари) са най-силно привързани към род и семейство, както и към всичко родно. Притежават силен патриотичен дух (самият Хр. Ботев е роден на 7.01), не се чувстват добре далече от родното място, те са „солта” на земята България. Освен това са и много свободолюбиви - бунтари, които не търпят потисничество. Държат много на своите приятели, сред тях се чувстват най-комфортно. Тъй като са много свободолюбиви, трудно намират точния партньор в интимния живот, може би защото се боят трайната връзка да не им отнеме така нужната свобода. Поради подобни причини, най-добре е да имат свободна професия, при което те сами да са си началници. Могат да са и много изобретателни, когато това се наложи, непрекъснато генерират голям брой приложими идеи. Добре сложени са физически, най-често практикуват някакъв спорт за тонус.

Родените в третата декада на Козирог (10 -20 януари) са хора на големия риск и на значимите превратности, волю или неволю те сами предизвикват драмите и превратностите. Животът им е изтъкан от силни преживявания и драми, еволюционната спирала при тях е доста стръмна и с ускорено действие. Поради същото в техния живот се обособяват няколко етапа, значително отличаващи се един от друг. Много важни за тези хора е социалната среда, приятелите, както и личната свобода. Притежават мощен магнетизъм и силни страсти, макар и не веднага забелязвани във всекидневието. Те са и доста ревниви и обсебващи, поради което в интимният им живот възниква не един трус. Имат и необходимост от публика, на която да въздействат, да са в центъра на вниманието, да бъдат забелязвани. Умеят да фокусират груповата енергия, притежават организаторски талант.

През идващата 2014 година повечето Козирози ще бъдат подложени на значително напрежение от най-различно естество, но то няма да ги сломи, а ще ги направи по-силни. Освен това за голяма част от самотните представители на този знак късметът най-после ще проработи и ще срещнат другарчета. А онези, които вече си имат такива, ще могат да разчитат много на тях.

ТЕМА С ПРОДЪЛjup-sat-sssr-19401ЖЕНИЕ :

Както се знае от умните хора, главният Управител на света, на видимото и невидимото, винаги е бил Бог - Създателят. Или, както е модерно да се казва днес - Вселенският Разум. Същият, Който е отговорен за смайващата подредба, съвършено точната координация, чудото, наречено живот, единството и хармонията във Вселената. Само че на всеки 20 години Бог си избира нов наместник на земята и нов пулт (място) за управление на човечеството. Как? Посредством един планетарен цикъл - Юпитер-Сатурн. Всеки път когато тези две планети се застигнат на небето (по еклиптиката) съвсем точно по дължина, започва нов техен цикъл. Тъй щото чрез небесните знаци и движения през идните 20 години - до началото на следващия цикъл - да се знае откъде и как ще бъде управлявано човечеството.

А защо Юпитер и Сатурн? Защото тези две планети владеят двата най-високо стоящи знака в картата на света - Стрелец и Козирог - отговорни за стратегиите за живот (Стрелец-Юпитер) и за контрола (Козирог-Сатурн).

Но нека видим сега как се e проявило по-конкретно гореказаното посредством цикъла Юпитер-Сатурн, стартирал на 8.08.1940 година. Нужно е значи, да намерим следното: с координатите на коя точка от земната повърхност може да се построи карта и то така, че в момента на точното съединение, Юпитер и Сатурн да се окажат на МС? Не би било кой знае колко трудно да открием, че такава карта може да се построи само с координати по меридиана, минаващ по хребета на планината Урал в тогавашния Съветски съюз, днес Русия. Да вземем град Челябинск - най-големия град по този меридиан, в полите на планината Урал, разпростираща се на хиляди километри в посока север-юг и отделяща Европа от Азия. А ето я и картата с координатите на този град:

Първото, което може да се види на тази карта, е че Юпитер и Сатурн наистина се съединяват по дължина с точност до секунда от градуса. И второто е, че съединението попада почти точно на МС. Сещате ли се тогава защо Съветският съюз по време на Втората световна война се проявява като главен фактор за победата над хитлеристка Германия? И защо именно в Челябинск и в още няколко уралски града е била съсредоточена цялата военна индустрия, произвела оръжието на победата. Иначе казано, за периода 1940 - 1960 година, човечеството е било управлявано от Съветския съюз, а пултът за управление е бил на Урал. И още нещо: ако Хитлер беше взел предвид препоръките на своите мунданни астролози тогава, нямаше да я започва тази обречена война.

А откъде и как се управлява и ще се управлява човечеството през текущите 20 години (2000- 2020)? Ето този е въпросът над въпросите днес, на който може да се отговори по същия начин и който продължава да стои пред държавите, народите и техните стратези. Защото от това как са си отговорили и ще си отговорят те на въпроса, зависи какво поведение, какви решения и каква стратегия имат и ще имат. И дали са се оказали и ще се окажат на страната на печелившите, или на страната на губещите за същото време. А показаната по-долу карта е построена за първото точно съединение (конюнкция) на Юпитер и Сатурн, с координатите на Вашингтон. Защо с тези координати? Защото това е единствената столица, с чийто координати в построената карта съединението Юпитер-Сатурн попада на МС. Оттук и заключението е лесно: за времето от 28.05.2000 година до 21.12.2020 година светът се управлява и ще се управлява от САЩ, пултът на световното управление е (ще е) във Вашингтон. Независимо дали това ни харесва или не: дали сме русофили, американофили, туркофили или просто - български патриоти. И всеки, който не се съобразява и не се съобрази и занапред с този факт (не подчинява), съдено му е много да пати. Особено за времето от ноември 2013 до ноември 2014 година, когато вече е на ход световен бунт срещу управлението на американците.

Главните зони на “бунта” ще са по линията на меридиана 37` източна дължина, минаващ и през руската столица, през източната част на Украйна, Азовско море, източната част на Черно море, източна Турция, Сирия, Израел, Йордания, Саудитска Арабия, в близост до Мека, което значи - и Ислямския свят. Тъкмо по тази линия (меридиан) ще се случат главните действия и противодействия, касаещи “бунта”. Само че в крайна сметка той няма да успее. Въпреки че ще стане ново голямо и екстремно прегрупиране на силите и създаване на нови съюзи, оси и зони на влияние. И в това бясно бързане на някои държавици като нашата, със силно понижен или никакъв суверенитет, с много русофилски настроения и купени политици, лесно може да им се случи случка, от която после всички да страдат.

Защо няма да успее “бунтът”? Защото ако построим карта на цикъла Юпитер-Сатурн с координати взети от населени места от почти цяла Европа, включително и от Москва и Русия, това съединение (Юпитер-Сатурн) винаги ще попада в дом 7. А  това означава ЗАВИСИМОСТ. Или: цяла Европа е и ще е максимално зависима от САЩ  за времето от 2000 до 2020 година. И това хората могат само да го коментират и да се съобразяват с него, но не могат да го променят.

А пултът за управление на света за следващите 20 години - от 2020 до 2040 година - ще се премести вече в Южна Америка. Но това е вече тема за друг разговор.

jup-sat-usa-20001-->