Темата за насилието на жени и за тяхната защита стана доминираща напоследък. В интернет, в медиите, в обществото. Много звездни актриси от Холивуд например, изведнъж се сетиха, че преди години техни колеги актьори, режисьори, сценаристи, продуценти… брутално и сексуално са ги насилвали. У нас непрекъснато се дават примери от последните няколко десетилетия за системен домашен тормоз на жени от страна на силно ревниви и тиранични съпрузи или приятели, някои от тях стигнали и до трагични последици. На политиците ни пък беше предложена Истанбулската конвенция за насилието, която предизвика силни и противоречиви реакции… Защо е всичко това и то точно сега? Защото имаме нов „небесен софтуер“, който обхваща всичко това.

При ингресията на Сатурн (защита, сигурност) в собствения знак Козирог (20 декември 2017 година), планетата Плутон (секс, насилие, трансформация) е в съвпад с Луна (жените) – виж картата вляво!… Красноречиво, нали? А този съвпад е един от най-напрегнатите и подсказва за уязвимост. В същото време Сатурн (защита), който е диспозитор – и на Плутон, и на Луна – е в нулевия градус на Козирог (на трон). При това – в съвпад със Слънце (енергия, известност, слава) и с Венера. Оттук: тепърва знаменитости ще се изказват по темата, около нея ще се шуми много в медиите.

Тъй, че през следващите почти 30 години, докато действа новата сатурнова матрица, и в най-голяма степен – първите седем, жените по света (Луна) наистина ще се нуждаят от сериозна защита, най-вече срещу всичко плутонианско. После ще уточняваме какво е то. И ще я получат тази защита. Тя ще стане основно задължение и на мъжете (Сатурн съвпад Слънце). Те ще имат главната грижа тук, както е било някога. Най-напред тази грижа ще е на бащата на момичето, после – на големите братя (ако има такива), после – на съученици, колеги и приятели, после – на любимия мъж (съпруг) и накрая – на мъжете изобщо. Но за целта мъжете ще трябва да се превъзпитат. За да могат по-успешно да изпълняват ролята си на защитници, за да създават пространство на сигурност около себе си. Те ще трябва отрано да се подготвят, за да станат силни и най-вече твърди и устойчиви, способни да упражняват контрол. И върху себе си, и върху другите, безконтролните.

Тъй, че родители, учители и обществото като цяло има над какво да поработят. Най-напред те просто трябва да си спомнят завещаното от предците. А то е, че жената, физически и психически, е по-слаба, по-мека и по-беззащитна от мъжа, за сметка на нейната по-голяма чувствителност. И на способността й да създава домашен уют, на по-силно развитото й чувство за красота и милосърдие. И че това е природна норма, съответстваща на нейната специална роля в живота, предопределена от Бог и Природа. За разлика от мъжа, който има друга специална роля в живота, подчинена на друга природна норма. А най-мъдро е хората да се придържат към природните норми. И поради това, основна грижа на мъжа е да защитава жената. Където и да се намира, както и да се случи. Дори и с цената на живота си понякога.

Пак според природната норма, мъжът е длъжен да защитава жената и от самата нея дори. От съблазните и изкушенията, на които е подложена. Защото тя е емоционално същество, по-податливо на стресове, внушения, съблазни и манипулации, именно поради своята женска природа. Но той е длъжен да я защитава и от самия себе си. Тогава, когато прояви склонност да прекрачи всякакви граници и да я тиранизира… Пак негова главна задача е да постигне добра професионална квалификация и реализация (Сатурн), за да създаде пространство на сигурност за нея, за децата и за семейството си. Не е лека задачата на мъжа да защитава и да създава сигурност, но така е решил Създателят, като е вложил повече от силите на Сатурн в него. И по-малко – от силите на Луна.

Тъй, че едно от първите неща, което трябва да се направи занапред, е в училищата да се въведат специални и задължителни дисциплини, в които да се изучава задълбочено специалната и различна роля в живота на мъжете и жените. Както и функционирането на семейството и на обществото. И да се възпитава съответно мъжки и женски стил на поведение. Така също и обноски между представителите на двата пола. А нещо подобно, може би трябва да се направи и за техните родители. Някога е имало мъжки е женски гимназии и това не е било случайно. Там са се подготвяли твърде добре младите хора не само за бъдещата си професия, но и за успешната си реализация в личния живот, в семейството и в обществото. А може би трябва да се върне и казармата, където мъжете израстват.

И всичко това е така и алтернатива тук едва ли може да се открие. Защото другото е непрекъснато намаляване и заличаване на разликите между мъжете и жените – физически и психически – намаляване на влечението помежду им, масово безплодие, ликвидиране на семейството, израждане. И масово нахлуване на мигранти от други култури, от места, където тези разлики и желанието за семейство все още са запазени. Господ е създал човека с две ръце – лява и дясна. Не с две леви или с две десни ръце. Така също Той е създал мъжът и жената различни. За да си сътрудничат.

И едва след като вече имаме осъзнат, индивидуален и общ стремеж към посочените по-горе нива на защита и сигурност, добре е да се помисли и за нови, по-строги законодателни нива на защита и сигурност за жената (Луна) и семейството (Луна) от насилие и разруха. Нали под управлението на Луна е не само жената, но и децата, както и семейството като цяло. Да, жената е пазителят на семейния дух. И семейството е нейната главна опора. Не според нечие хрумване, а пак според Бог и Природа.

А какви ще са другите основни заплахи за жените, децата и семействата у нас и по света през идните 30 години, ще стане ясно следващият път. Продължава…

От средата на февруари 2018 година на Балканите ще започнат да се проявяват все по-ясно нови и засилени тенденции и процеси на сътрудничество и интеграция. Най-напред между страни от Западните Балкани, а после и между останалите балкански страни, включително България. Дори и Унгария ще прояви интерес. Това ще бъде главно с цел улесняване на пътуванията, общуването и търговско-икономическите отношения. Както и за увеличаване на самостойната политическа и икономическа тежест на региона. А реални резултати могат да се очакват още през юли и август 2018-та. Тогава ентусиазмът, породен от идеята за общобалканско сътрудничество, ще достигне връх и ще бъдат предприети реални стъпки.

Точно по същото време ще бъде отбелязан и небивал задграничен интерес към екскурзии по трансгранични балкански маршрути, по духовни, езотерични и исторически места. Особено там, където се съчетават планини, води, светилища, манастири и археологически находки от древни времена. Например Черно море, когато то е било езеро и по неговите брегове е цъфтяла древна цивилизация, може би най-древната. Небивал интерес ще има и към автентични духовни учения, възникнали в различни епохи по балканските ширини.

Ала както в много други случаи, и сега всички тези процеси и събития ще предизвикат и негативни реакции. И тайно и организирано ще бъдат направени опити за торпилирането им. От кого? От външни сили и от техните вътрешни помагачи. Ще настане тайна, но безкомпромисна битка между Изтока и Запада за Балканите. В тази битка изобилно ще се използва и подкупът, мафиотски структури, нефт и газ, газопроводи, военни заплахи, природни бедствия и транснационални корпорации. Ще бъдат направени и многократни опити за тайно и целенасочено предизвикване на междуетнически напрежения. И това няма да приключи бързо и лесно. Този път тези опити няма да успеят, обаче. Ала нужни ще са голяма бдителност и още по-голяма мъдрост. Особено през август и после – до края на 2018-та. Няма да е лесно, но може да е славно.

Както вече беше казано многократно, 2018 година ще е специална и запомняща се за нас българите. Ала не само за нас.

Съществува следното основно правило: там, където попадне съединението Слънце-Сатурн, при старта на техния цикъл, в който дом и знак се случи да стане това, там е основният акцент на годината. Там ще има създаване на организация (Слънце) и структури (Сатурн) и всичко що ги съчетава и обединява и това ще определи този акцент. А в последния случай – от 21.12.2017 – същото ще обхване цялата предстояща година – до 2.01.2019 година. И това е така, защото освен другото, съединението на двете планети означава обединяване на творческа сила (Слънце) и разум (Сатурн), на форма и съдържание, на енергия и посока. И задвижва главното, което се случва по света, в рамките на годината.

Съединението Слънце-Сатурн е в първата декада на Козирога., значи основният акцент на годината ще е сигурността, контролът, границите, защитата, политиката, властта, професионалната реализация. Първата декада се управлява от Юпитер, следователно всичко това ще има дългосрочен ефект и ще е насочено към бъдещето. И ще касае идеология, вяра, религия, ценностни системи. Транзитен Юпитер е в Скорпион, следователно защитата от екстремизъм провокиран от идеология, вяра, религия, ценностни системи ще е главното за целия свят.

Относно САЩ. В карта с координатите на Вашингтон (САЩ) съединението попада в дом 7. Следователно главното, което ще правят американците през 2018 година е споразумения и договори, съобразяване с онова което предприемат други – онези, които владеят инициативата. Споразумяване с тях. Това ще доведе до растеж в американската икономика, до външни инвестиции в нея. Особено в сферите на машиностроене, оръжейна промишленост и енергетика. Слаба американска настъпателност и предприемчивост при решаване на световните проблеми. Повишена предпазливост, но и повишено желание за мир и за мирно уреждане на международни спорове. Повече бракове, ренесанс на брачния живот.

Относно Русия. Съединението Слънце – Сатурн, с координатите на Москва, е в дом 4. В дом 4 са и Венера и Плутон. В Русия предстои година на засилена експлоатация на наличните природни ресурси, както и търсене на нови такива, особено на нефт и газ, нефто и газопроводи. Главните инвестиции ще бъдат насочвани в тези сфери. Връщане към модели от миналото. Историята, традициите и традиционализмът излизат на преден план. Стремеж към търговски отношения и икономическа интеграция с близки страни и народи, развитие на корабостроенето и корабоплаването. Повишаване на приходите и разходите. Животът на популярни хора е застрашен.

Китай. С координатите на Пекин, съединението Слънце-Сатурн попада в дом 2. Ще рече: в Китай предстои създаване на организация и структури във финансовата система. Най-вероятно с цел преследване на финансова независимост спрямо големите международни банки, пазари и корпорации, чрез засилено взаимодействие, координация и интеграция със съседни страни. Само че това няма да е лесна работа. Китайската традиционна музика ще придобива нова популярност.

Япония, Северна Корея и Южна Корея. Слънце и Сатурн – в дом 1. Главните инициативи на годината в света ще произхождат точно от тези страни. Случващото се там до голяма степен ще определя дневния ред на човечеството. Всяка от тях усилено ще търси съюзници, главно във военната област, но не само. Нови научни открития, технологии и приложения. Но и нови експерименти с опасни оръжия, засилване на отбранителната способност, повишаване на инициативността и самочувствието.

Великобритания, Франция, Испания и Португалия. Слънце и Сатурн в дом 5. В тези страни ще доминират обединителните процеси (дом 5), на така също – и контра обединителните (сепаратистични). Като бивши колониални империи, ще настъпи обръщане към бившите колонии отблизо и далече за нова и по тясна интеграция с тях. В тези страни с голяма популярност и влияние ще се сдобият определени личности и от тях ще излязат важни инициативи, касаещи целия свят. Ще има и раздвижване в производството, в театъра, рекламата, киното, шоубизнеса и във всички творчески и предприемачески дейности.

Територии на несъществуващата вече Ислямска държава и Саудитска Арабия. Случващото се там, на тези територии ще наподобява окупация. Предстои пълен контрол над местното население, силно ограничаване на пътуванията и на свободите там. Това ще е с цел изкореняване на екстремизма и тероризма на тези територии и за предотвратяване на неговото разпространяване извън тях. И събитията там до голяма степен ще определят и терористичните заплахи за Европа, включително за Русия и Турция.

Турция. Съединението Слънце – Сатурн попада в дом 4. Връщане към модели от миналото, нови и мощни опозиционни нагласи и действия. Ще има и напрежения на основата на религиозни противопоставяния и страсти, възможни са и нови опити за преврат. Увеличаване на приходи и разходи, развитие на нови, секретни технологии. Усилено охраняване на територията, публичните изяви и различни обекти.

Европа, по-голямата част, включително България, Русия и Турция, но без най-западната част (Великобритания, Франция, Испания и Португалия). Предстои мащабна вълна на завръщане към корените. Към история, традиции и към всичко проверено през вековете. Организиране на акции за защита на природата и на всичко природно, естествено. Връщане към природата и към природните модели. Животът в села и малки градчета ще придобива нова популярност и привлекателност. Особено на места с богата история и археологически забележителности. Ще се обръща по голямо внимание и на гори, води, върхове и други природни хубости и богатства.

Предстои нов, засилен интерес към недвижимите имоти, строителството и природните ресурси. Личности, организации, движения и партии, свързани с екология и с патриотични идеи, ще увеличат своето влияние. И България ще е една от страните, където всичко това ще е най-силно изявено.

Днес – 9.01.2018 година – почти едновременно ще се съединят по дължина три планети: Слънце, Венера и Плутон. Или: енергия, обединяване, система, забавления и танци (Слънце) + любов, красота, жени, музика, договори, пари (Венера) + страст, секс, екстремност, много пари, задкулисие (Плутон). А всъщност ще стартират почти едновременно три цикъла: Слънце – Венера, Слънце – Плутон и Венера – Плутон.

Само по себе си това е рядко и необикновено събитие, което ще отприщи много още и най-разнообразни събития по цялата земя. И на индивидуално, и на обществено ниво. Но още по интересно става, след като наложим картата от този момент върху картата на новия Сатурнов цикъл, стартирал неотдавна – на 20.12.2017 година, с координатите на българската столица. Тогава веднага можем да забележим, че цялото това стълпотворение (Слънце, Венера, Плутон) едновременно се „стоварва“ върху Луна (обикновените хора) от вътрешния натален кръг. При това – на куспидата на дом 2 (пари, финансова система, храна, музика, удоволствия) – виж картата по-долу.

Но какво главно да очакваме през годината вследствие тези небесни събития? Ето какво. Много скоро – до края на януари 2018 година – в България ще се случат събития, които рязко ще ускорят процеса по нейното приемане в зоната на Еврото и в Шенген. Но още преди да е станало това и само в очакване да стане, значително ще се увеличи търсенето на недвижими имоти у нас и то главно от чужденци. Това ще доведе до бързо покачване на цените. Голям интерес ще има, например, към земеделските ни земи, цените на които могат да пораснат двойно, тройно, че и четворно.

За съжаление, обаче, най-напред ще се появят спекулантите (прекупвачите) – наши и чужди. И хиляди слабо информирани дребни собственици у нас ще бъдат просто прекарани. За да не стане това, нужно е спешно да се променят закони, за да бъдат тези хора защитени. Нужна е и повече общодостъпна информация и просвета относно процесите. И най-вече ще са нужни умни, далновидни и безкористни хора, които да обмислят всичко в дълбочина, в интерес на държавата и на хората в нея. И едва тогава да се пристъпя към решителни действия.

Друго: ще навлязат у нас във вид на външни инвестиции и не малко тайни пари с още по неясни и тайни цели, което може да постави под заплаха националната ни сигурност. При това – за дълго време. Ето защо и тук са нужни сериозно разузнаване и проумяване, както и ответни мерки. Значителен риск ще носят, особено за слабо информираните, и новите криптовалути. А най-много ще са рисковете и неприятностите за всичко споменато и неспоменато за периода от август (включително) до края на 2018 година.

Разбира се, редовните и най-полезни външни инвестиции у нас, които ще задвижат икономиката ни, ще преобладават.

Много хора по целия свят, включително и у нас, ще бъдат обхванати от манията за печелене на пари. Мнозина ще се отворят към повече музика, танци и бурни забавления. Ще има любов, секс, екстремни удоволствия. В цяла Европа, започвайки от Балканите, музиката и танците ще минат през трансформация и връщане към традиционни мотиви. Ще се появят и някои стари и полузабравени видове хазарт, на който ще се противопоставя засилващият се самоконтрол. И пак от август, та до края на 2018 година ще е ключовото време.

Наближава най-важното време от 1988 година насам и за идните три десетилетия. На небето ще се случи събитие, което ще отекне с нечувани промени и на земята, особено българската. Планетата Сатурн отново ще се завърне в собствения знак Козирог, който базисно управлява България, но този път по начин много различен. Като резултат, редът и законността в държавата ни непрекъснато ще се подобряват и в един момент ще достигнат най-високо ниво. В същото време онези, които пречат на реда и законността най-после ще бъдат озаптени и ще получат онова, което им се полага. Тогава все повече българи ще започнат да правят неща, които са правили техните деди и прадеди, но по нов начин. Ще се връщат самочувствие, енергия и характер. Не малко българи ще се върнат към традиционни модели на живот, в съюз с природата и с природните норми. И те ще служат за пример на всички и не само в България. А копирането и слугуването на чужди модели и интереси – и от изток, и от запад – постепенно ще приключва.

Ще започнат да се връщат от чужбина и много българи емигранти. Дори и постигнали успехи и понатрупали пари. Ще бъдат направени и крупни инвестиции от външни инвеститори, които, освен рязко увеличаване на паричното кръвообращение, ще носят и някои рискове у нас. Но за тях друг път. Друго: България ще поддържа приятелски отношения с голям брой държави отблизо и далече. Страната ни ще навлиза и във все по-тесни и най-тесни отношения със съседни балкански страни, както и с други, малко по-отдалечени и от това ще печели подкрепа и сила.

А сега ключов ще е моментът, когато Сатурн пресече 0° на Козирог (ингресия в Козирог – „раждане“ на цикъла). И това ще стане на 20 декември 2017 година (сряда), в 6:49 часа българско време (виж картата горе). Този момент ще остави траен отпечатък в обновяващият се „небесен софтуер“, който ще управлява страната ни до 24 януари 2047 година – около 29 години и един месец (един Сатурнов цикъл).

Опитах се да проследя Сатурновите цикли до 1753 година и смея да кажа, че подобен цикъл, какъвто сега предстои, не е имало оттогава. А всеки Сатурнов цикъл изключително добре обяснява историческите процеси и факти у нас в своите рамки и това лесно може да се провери. Със същото най-задълбочено би могла да се занимава, например, и БАН. Такова едно мащабно и подробно изследване на минало, настояще и бъдеще би било изключително полезно и нужно за България и нейните управници – на всички нива и във всички области. Но, за съжаление, това  продължава да си остава в сферата на пожеланията и фантазиите. Все някога, обаче, ще стане напълно реално и възможно. Тогава, когато най-после свърши времето на голямото агресивно невежество.

А за да стане по-ясно, че в тези цикли няма нищо стъкмено и измислено, нека набързо да погледнем картата на стария цикъл (виж вляво), стартирал на 14 февруари 1988 година. Същият, който след броени дни ще приключи. И какво имаме там? Почти точно съединение (конюнкция) на Сатурн с Уран на куспидата на дом 2 (финансова система). А това означава какво? Рязък исторически поврат, освобождаване (Уран) на системата от всякакви ограничения (Сатурн). И свободна, пазарна икономика, свободно движение на стоки и пари (дом 2).

Само че всичко това е приключило още в зародиш. Много скоро всякаква свобода е била ограничена – Сатурн върху Уран, Сатурн на трон в собствен знак, по-силен от Уран. И за капак, Луна (обикновените хора, народът) в съвпад със Сатурн и Уран в дом 2 (парите). Ще рече: повечето обикновени хора (Луна) отначало преживяват еуфорично промяната (Луна-Уран), но после рязко се приземяват и изпадат в продължителна депресия (Сатурн-Луна) поради безпаричие и лишаване от най-насъщни нужди. За сметка на онези, които обсебват (Сатурн) националното богатство (дом 2) , без да притежават и минимални качества да го увеличат. Но притежават в излишък способността да убиват в зародиш всякаква свобода (Уран) и конкуренция при движението на пари и стоки (дом 2). С други думи, периодът от 14.02.1988-ма до 20.12.2017 година наистина е един от най-тежките за повечето българи (Луна) в най-новата ни история. Като се добави тук и това, че владетелят на дом 1 (служещите за пример, водачите) е Плутон (големи пари и тайни, задкулисие) и той се намира в дом 12 (задкулисие, изолация, емиграция, тайно изнасяне от страната на огромни суми пари) картината става съвсем реалистична. И слава Богу, че този период скоро и най-после ще приключи! А повече подробности за новия период – друг път!

П.П. Има и още едно, извънредно обстоятелство, което ще даде допълнителен тласък на България и българите за идващия нов период. Случва се така, че сега новия Сатурнов цикъл ще започне точно на Игнажден (20 декември), наричан още Единажден, българската нова година, полазов ден… Както и с други подобни имена, означаващи начало, старт. И още: старите българи са броели за начало на годината небесни причини (зимното слънцестоене). А теоретически съвпадането на Игнажден с ингресията на Сатурн в Козирог може да се случи само веднъж на 10 420 години. Средно статистически. Тъй, че онова, което скоро предстои е изключителна рядкост и можем да го сметнем за Божие знамение. И за Божие благоволение и подкрепа за България и българите, за да се повдигнат те на едно ново, по-високо ниво! Поради всичко това, твърде добре би било тази година Игнажден да се празнува истински, според изворната традиция. На много места може да се открие не малко информация за това. А има и достатъчно време за да се запалят повече хора за идеята!

А още по добре би било, ако в допълнение в сюблимния час и минута – 6:49 сутринта, българско време на 20 декември 2017-та – и повече българи отблизо и далече отправят по една искрена, импровизирана молитва или пожелание за общо благоденствие! Успехи за всички! Бъдете здрави и щастливи!

Небесният софтуер отново се пренарежда. На 13 ноември 2017 година (понеделник), в 10:15 часа преди обяд, Юпитер и Венера, традиционно смятани за двете най-добротворни (и най-ярки) планети, отново ще се съединят по дължина, този път – в знака на Скорпиона. И с този акт ще стартира техният нов цикъл, който ще добави нов, основен щрих в живота на хората до 22 януари 2019 година – за времето, докато той трае. Какво най-общо означава това? Мощно взаимно проникване и съвъкупляване на две мощни космични сили и същности, в резултат на което се ражда трета – ново енергийно същество, обединяващо качествата на своите „родители“. А кои са тези качества? Вяра, дух, изобилие и оптимизъм (Юпитер) + любов, красота, мир и удовлетворение (Венера). А картата по-долу, с координатите на София, показва как основно ще се прояви това „същество“ за същото време (до 22.01.2019) в пределите на България. Като предварително се знае, че този път неговите прояви сред хората ще са съпроводени със силни страсти, тъй като съединението е в знака на Скорпиона.

И тъй като на картата (вляво) се вижда още, че съединението е в дом 10, същото означава, че работното място у нас, в противоречие с известна българска поговорка, ще стане главна арена за въртене на страстна любов, която вдъхновява. И тъй като диспозиторът Марс е в дом 9 – особено по време на командировка. А за нещо подобно „говори“ и другият диспозитор Плутон, който е в дом 1 и в Козирог, чийто диспозитор Сатурн на свой ред пък е на самия Асцендент.

А всеки, който в сюблимния миг (13.11.2017 г. понеделник, в 10:15 часа преди обяд българско време) синхронично добави и съответни думи, настроение и поведение, в унисон с посочените по-горе космични процеси, ще има важно предимство за повече от година напред! Тъй, че наслука!

Ако нещо много твърдо и неподатливо срещне друго нещо много течно и пластично, какво се получава? Почти същото като при срещата на морски вълни с крайбрежни скали. А на небето – при срещата на Сатурн с Нептун. В много отношения тези две планети са антиподи по същност и влияние. Ако Сатурн е формата и видимото, Нептун е лишеното от форма и най-често – невидимото. Там, където Сатурн е границите между нещата, Нептун е безграничното. Ако Сатурн е частното, отделното и редът, Нептун е общото, ентусиазмът и духът. Ако Сатурн е реалността в нейния най-суров вид, Нептун е свръхреалното и крилете на фантазията… Ако пък двете планети заедно и едновременно въздействат много силно на едно общество, възниква онова, което наричаме комунизъм.

Но да си дойдем на думата: на 7 ноември 2017 година се навършат 100 години от онзи паметен ден в 1917 година, когато проехтяват залповете на Аврора! Те дават сигнал за невиждана по своето естество и мащаби революция. Тази революция най-напред се развихря в Русия и слага край на монархията в нея, на вековни традиции и начин на живот. И в същото време поражда ново общество, без частна собственост – комунизъм. Както и нов тип свръхдържава – Съветски съюз. Впоследствие всичко това оказва огромно влияние на целия свят, най-пряко засяга и нашата страна България. Особено след 9.09.1944 година с помощта на съветската армия. Само че в годините около 1989-та стана така, че комунистическата система изведнъж рухна. И за това пак си има съответни небесни причини.

А ето, че през последните години у нас отново се заговори за комунизъм. И то позитивно, макар че поне в продължение на 20 години преди това повечето разговори за него бяха заредени с краен негативизъм. Въпреки че беше и време, когато комунизмът заместваше и Бог и вкупом ни водеше към „светло бъдеще“. Нека се опитаме сега да погледнем на него посредством небето и без страсти и пристрастявания. Само така бихме могли да видим нещата такива, каквито са били и каквито са. За да получим нужните отговори и ориентация.

През същата тази 1917 година, когато избухва комунистическата революция в Русия, няколко месеца по-напред, на Небето се случва важно събитие: след 35 години, Сатурн и Нептун отново се съединяват по дължина, за да започне нов техен цикъл – виж картата вляво. (По-нататък непрекъснато ще откриваме, че циклите на тези две планети отразяват най-точно всичко най-важно, с което се проявява комунизмът) Тук съединението на двете планети (на картата) е заедно със Слънце (енергия) в дом 11. А този дом отговаря за какво? За обществените настроения и движения, той съответства на Водолей, базисен владетел на Русия. В същото време господарят на революциите и на всичко най-ново Уран е минавал през самия Водолей – знакът, който той управлява и в който е най-силен (на картата)…

Какво още виждаме на тази карта? Марс и Плутон (агресия) са в съвпад в дом 10 (власт), в опозиция на Луна в дом 4 (обикновени хора, традиции, семейство, дом, собственост). При това тази опозиция е на нодалната ос, а Марс управлява дом 8 (разруха, трансформация). Ще рече: с огън и меч, с много кръв и погроми е дошъл и се е налагал болшевизмът-комунизмът в Русия и това е  продължило десетилетия наред. До 1952 година, когато цикълът е приключил, за да започне следващият. Почти през целия този период на власт е бил Сталин. Неговото управление приключва на 16 октомври 1952 година, а малко по-късно – на 21 ноември 1952 година – Сатурн и Нептун отново се съединяват, за да започне нов техен цикъл, който на свой ред приключва през 1989 година. Тук могат да се видят много още поразителни подробности относно онова време, като например положението на Юпитер (вяра, дух) на МС (власт), с диспозитор Меркурий в дом 12 (безграничното, вдъхновяващото, алтруизмът, духовното, илюзиите, изолацията, откъснатото от земните реалности).

Ала тук възниква и въпросът: защо именно в Русия намира почва, налага се се и пуска корени комунизмът? Нека се върнем в онази епоха, когато той се появява като теория в трудовете на Карл Маркс. Първият основен труд на Маркс „Манифест на комунистическата партия“ излиза от печат в далечната 1848 година, на 21 февруари. Около две години по-напред – на 4 април 1846 – приблизително по времето, когато стартира писането на книгата, Сатурн и Нептун отново се съединяват. И така с този акт започва нов техен цикъл. Да видим как изглежда цикълът, с координатите на Москва (виж по-горе): съединението Сатурн-Нептун от 1846 година е във Водолей, базисен знак на Русия, и е кацнало“ къде?  На самия Асцендент, който също е във Водолей. Ще рече: само в Русия, както никъде другаде, това произведение на Маркс, както и следващите, е могло да намери най-голям отклик и да посее онези семена, които 7 десетилетия по-късно избуяват.

Да видим сега ситуацията и след Сталиновата епоха, когато на власт идва Никита Хрушчов. Това се вижда най-добре пак от съответната карта на цикъла Сатурн-Нептун, стартирал през същата тази 1952 година, когато Сталин си отива и идва Хрушчов. А показаната тук карта (вляво) вече е с координатите на София, за да разберем как е „работил“ комунизмът (развитият социализъм) у нас през всичките 37 години (1952-1989), докато е траел цикълът. Една от най-видимите промени за този период е трайната замяна на термина комунизъм с друг термин – развит социализъм.

И първото нещо, което можем да забележим на картата (по-горе) е положението на съединението Сатурн-Нептун. Къде са попаднали двете планети в момента на тяхното точно съединение в небето над София тогава? Точно на противоположната точка на Асцендента – на Десцендента. При положение, че Сатурн управлява дом 10 (власт), а Нептун – дом 12 (изолация, илюзии). Ще рече: за посочените 37 години (1952-1989) България и българите са били управлявани изцяло отвън (ДСЦ, дом 7). Те напълно са били лишени от изява на собствени идеи и собствена воля (АСЦ, дом 1), а главната задача на нейните управници е била да служат на външна сила (дом 7) и нищо свое да не добавят. Сляпо да подражават, да привеждат в изпълнение пристигащите отвън разпоредби и твърдо да противостоят на всякакви опити за проява на лична инициатива (дом 1, АСЦ) при другите.

А за същото време (1952-1989г.) как е ставало издигането до високи постове и позиции в обществото и кой е можел да прави това? За високите постове и позиции съдим по дом 10, а както се вижда на картата, в дом 10 е Луна (обикновени хора). Луна е в Козирог, там тя е в заточение, а в случая е и в квадрат с диспозитора си Сатурн. Ще рече: хора със скромни възможности, емоционално подтиснати, с ниско самочувствие и без собствено мнение, изпълняващи безпрекословно всяко нареждане, винаги готови да се съгласяват за всичко със силните. Та такива хора са можели да се издигат в обществото. В дом 10 също е и Марс, следователно – и напористи хора, бойци по дух, от силови структури, инженери, машиностроители, спортисти. Марс управлява дом 1: тези хора са служели за пример. Но диспозитор на Марс пак е Сатурн на ДСЦ! Ще рече: и готови да се подчиняват безпрекословно на чужда сила, която мачка България, да й служат.

Парадоксално, но в цялата тази картина за живота в България между 1952 и 1989-та година е имало и нещо много позитивно . И то е идвало от Юпитер в дом 1 и в Телец (виж, картата), който прави тригон към Луна (обикновените хора). Или: дух на вяра и оптимизъм е владеел повечето хора, със съзнанието, че никой няма да умре от глад, каквото и да става. Поради това е нямало и тревога за оцеляване и за утрешния ден. А пък е имало и морал (Юпитер) и от всичко това – и добро настроение. За последното много помагало и наличието на вдъхновяващо изкуство – кино, театър, литература и особено музика (Юпитер в Телец), които повдигали духа. Чалгата и пошлостта в музиката били още непознати и неупотребими. „Гнилото“ и аморалното били запазени най-вече за хората от елита (Слънце в дом 8, в квадрат с Плутон), там тайно се вършели ужасни неща. Но обикновените хора нямали и представа за тях и те някак си не ги засягали. И точно този елит, олицетворяван от квадратурата между Слънце и Плутон, един ден съборил Комунистическата система. Тя всъщност отдавна била прогнила и съборена отвътре. Та това накратко е историята и силно противоречивото лице на развития социализъм у нас между 1952 и 1989 година, изобразено чрез някои небесни движения.

Да разгледаме и последния, действащ и сега цикъл Сатурн-Нептун от 1989 година. Картата на цикъла пак е с координатите на София, нали ни интересува ситуацията в България. Макар вече да не се проявява на държавно ниво у нас, комунизмът продължава да съществува като идея и начин на мислене. И ще съществува докато свят светува. Какво виждаме на картата? Съединението и този път е в дом 7 и близо до ДСЦ. И още: Слънце е на самото МС. А през него и през МС през настоящата 2017 година вече многократно мина транзитен Нептун и ще минава още няколко пъти през следващата 2018 година. Като в един момент за доста години наред ще навлезе и ще минава през дом 10 (власт, влияние). Друго: Слънце тук съвпада със Слънце от картата на Освобождението на България (3.03.1878). Ще рече: у нас комунизмът, повече от всички други страни, за периода 1989-2026 година има специален усилвател като идея и идеология. И като влияние върху управлението. Но прави и ще прави българите (дом 1) слаби и уязвими (Сатурн-Нептун в дом 7).

А следващият цикъл Сатурн-Нептун ще започне през 2026 година, но за него друг път. А най-общо може да се каже така: двете планети са много полярни като влияние и трудно се запазва балансът помежду им. Отначало, като по правило, доминира Нептун, затова в началото комунизмът е движен от ентусиазъм. Ала идва и време, когато Сатурн постепенно взема надмощие и тогава от ентусиазмът нищо не остава, появява се диктатурата. Поради това, истински комунистически общества може да има само сред съмишленици и доброволци, където е помислено как принудата и насилието да бъдат стопирани още в зародиш. Защото появят ли се те, комунизмът изчезва като мартенски сняг.

На 10 октомври 2017 година, най-голямата планета в нашата Слънчева система Юпитер навлезе в Скорпион. И през този знак тя ще минава през следващата една година. Какво означава това, имайки предвид, че Юпитер действа подобно на висока приливна вълна? Изобилие (Юпитер) на страсти и пристрастявания (Скорпион)! Но – и облагородяване (Юпитер) на страстите, на инстинктивното и дивото (Скорпион). В световен мащаб значителен тласък ще получи енергетиката (Плутон, Скорпион), главно добивът на газ, но така също – и разширяване употребата на алтернативни източници на енергия. Например водородът като гориво. Ще има осезаемо развитие и на нови ядрени технологии. Изобщо енергетиката ще е ключовата област, която подлежи на най-голямо развитие. Предстои и осезаем тласък в оръжейната индустрия, както и голямо световно превъоръжаване.

В банковият сектор също предстоят значителни промени. На първо място – чрез окрупняване на банки и чрез крупни инвестиции в рискови, размирни места, но с висока концентрация на природни ресурси. Към такива места ще се насочат и не малко световни, „омиротворяващи“ сили, пак поради същото. Ще има и голямо окрупняване (още по-голямо) на гигантски, транснационални корпорации. Но така също – и надникване на Темида (Юпитер) във всичко тайно и скрито (Скорпион).

Окултното и магичното ще завладеят света! Учения, танци и практики на тази база ще се разпространяват навред. Ще се разрасне силно и съответен туризъм. Ще се увеличи и пътуването до отдалечени, диви места за среща с хищни животни и за прочее предизвикателства, с цел екстремни преживявания. Голям стремеж към всякакви екстремни преживявания! Разбира се, от тази тенденция няма да изостане и сексът, където ще се търсят пак екстремни форми, за отключване на повече страст. Но ще има и повече заченати деца. Те ще са значително повече, отколкото в предходни години. Тъй че на целия този фон ще се развиват и някои от най-важните тенденции и събития в предстоящата една година.

Днес 1 октомври 2017 година, много каталунци от испанската автономна област Каталуния, със столица Барселона, ще се опитат да гласуват на референдум за независимост. В същото време испанските федерални власти правят всичко възможно този референдум да не се състои. Откъде идва това противопоставяне? И защо? От Небето (виж по-горе на картата!), разбира се, откъдето идва и всичко останало. Щото, както се знае, нашият общ дом Земя и хората на нея са неразделна част от големия Вселенски организъм.

А че това испанско противопоставяне ще предизвика нови бъдещи противопоставяния, няма и съмнение. Но да разгледаме как става това чрез картата, представяща действащия и в момента цикъл Плутон-Сатурн, с координатите на каталунската столица Барселона. А защо точно този цикъл? Защото точно той „отговаря“ за подобни случаи. Нали в него Плутон означава трансформация, пълна промяна… на граници, управление, държавност, структури, олицетворявани от Сатурн. И какво още виждаме там?

Във вътрешния натален кръг Уран (свобода, бунт, обособяване) е кацнал точно на IC (долна кулминация), в опозиция на МС (власт). Та това е перманентно заложеният бунт от 1982 година насам. При това Уран е в Стрелец – доминантен базисен владетел на Испания. Но какво става сега? Във външния кръг на картата са транзитните положения на планетите в момента. И там какво забелязваме? Същият Уран е в опозиция на наталното съединение Сатурн-Плутон, докато Юпитер, натален диспозитор на Уран и базисен владетел на Испания е в съвпад със същото съединение. Дори само транзитната опозиция Юпитер-Уран вече означава сепаратизъм в Испания. Изключително красноречиво, нали?

А сега още една карта, пак с координатите на Барселона, но този път на друг цикъл, действащ в момента – Слънце-Сатурн. Защо? Защото точно този цикъл е свързан с обособяването и създаването на нови държави, в случаите когато съединението попадне на МС, с координатите на съответната столица – настояща или бъдеща. Я да видим. Къде на втората карта е попаднало съединението Слънце-Сатурн? На МС е, нали? При това – пак в знака Стрелец, доминантен базисен владетел на цяла Испания. Повече обяснения не са нужни, показвам ги тези две карти най-вече за илюстрация на големите възможности на мунданната астрология.

Ето още една астрологическа карта на България. И тя продължава да си работи твърде добре и днес. Времето беше доуточнено астрологически, след като беше предварително ясно, че Манифеста за независимост е прочетен скоро след 11 часа преди обяд на 22 септември 1908 година, в старата църква „Св. 40 Мъченици“, в старата българска столица Търново. Честита 109 годишнина от този исторически момент за България и за българите!

„…Малко по-късно, чрез градския барабанчик се поканваха гражданите на посрещане Княза и министрите. След това, с невъобразима бързина се разнесе слухът, че в тоя ден от старата българска столица ще се провъзгласи независимостта на България. Това се посрещаше с ентусиазъм и навалици, в празнично облекло, при най-оживено настроение, търновци се трупаха на гарата. С особен трен се очакваха Княгинята, княжеските деца и председателя на Народното събрание. След дълго чакане на гарата, в 11 часа се съобщи на силно възбудения народ, че Князът е спрял на спирката при Трапезица и от там, наедно с министрите, се отправил за старата полусрутена църква „Св. 40 Мъченици“…“