Както всички знаем, сърцето непрекъснато изтласква кръв, напряга се и се отпуска, напряга се и се отпуска…. А може ли то само да се напряга? Или само да се отпуска? Не може. Тези две основни негови движения и състояния непрекъснато се редуват – туп-тап, туп-тап – за да има ритъм. За да има и движение на кръвта и за да има живот. Ала и всичко друго в човека и около човека, в природата и в обществата също се нуждае от туптене и ритъм, за да има движение и живот.

Така, поради сходни причини, от памтивека били създадени седмицата и седмичният ритъм, при които непрекъснато се редуват работа и почивка, напрягане и отпускане. И едва ли има нещо друго, по-непроменяемо във вековете, от най-древни времена до днес, при всички народи, култури и цивилизации. Разлики се забелязват само в някои дни за почивка, но иначе принципът на седмицата и на седмичния ритъм навсякъде си остава същият. А кой е създал всичко това? И как? Кой друг, ако не пак Този, Който е създал и човека, както и всичко останало.

А защо всеки ден от седмицата носи специална своя динамика, различна от тази на другите дни? Защото като наредим последователно седем, естествено обособени отрязъка от време, независимо от тяхната дължина, и в първия съумеем да се изпълним с вътрешна светлина и вдъхновение за ново начало, всеки от останалите шест ще получи специална, естествена тоналност. В точно съответствие с Божия ред.  Почти така, както се нареждат тоновете в тоновата стълбица, след като зададем началния тон „до“. И когато това се прави едновременно и постоянно в цялото общество и във всички общества, отделните дни в седмицата и техните „тонове и тоналности“ получават голяма и постоянна сила, трайност и вечност.

Какво се получава, обаче, ако седмичният ритъм системно бива нарушаван? Ако, поради някаква причина, хората започнат да не се съобразяват с него? В такива случаи, които днес не са малко, най-общо се стига до аритмия и хаос във всичко. И в професионалния, и в семейния живот и в здравословното състояние, дори и в усещането за удовлетвореност и щастие. Много неща се объркват тогава. А това на свой ред докарва и разруха – пак на всички нива, навсякъде и във всичко. Някои хора, общества и народи най-вече затова са били и продължават да са по-успешни, по-здрави и по-жизнени от други, защото са поддържали този ритъм. В отличие от други, които са го позагърбили. Макар, че малцина са онези, които си дават точна сметка и осъзнават всичко това.

Старите българи отдавали изключително значение на всеки от дните в седмицата и стриктно следвали неговата вътрешна динамика, съответна на Божия ред. И точно това е една от главните причини за тяхната жизненост и за оцеляването им, въпреки всичко, въпреки големите превратности на съдбата в течение на векове. Ето как:

НЕДЕЛЯ – в този ден не се работи (не-деля), той е съборен, празничен ден, в него преди обяд отдаваме дължимото на небесния ни Отец, а след обед се събираме с най-близките хора и с приятелите – за да се повеселим.

Понеделник е ден за подготовка и адаптация към новата трудова седмица, за обръщане внимание на условията на труд и условията на живот. Някога в този ден се е месил и пекъл и хляба за цялата седмица.

Вторник е най-динамичният ден, в който извършваме голямо количество работа, изискваща повече енергия и напрежение.

Сряда е ден на високото майсторство, в който сме най-сръчни и схватливи. Ден за обсъждане и за размяна на мнения, за постигане на точност и прецизност.

Четвъртък е ден на големите и дългосрочни планове, тогава се опитваме да погледнем на себе си и на живота си от високо, в неговата цялост.

Петък е ден за създаване на нещо красиво и хармонично, поне като намерение. Вечерта пък – за отдаване на някакво удоволствие и за презареждане.

И събота е ден за равносметка и за обръщане внимание на паметта на вековете и на мъдростта на народите и на традициите – лични, семейни, родови, национални.

В нашата родина България всички ние имаме остра нужда от едно основно отсяване на зърното от плявата. Само така бихме могли да съберем нужното добро семе за нов посев. Как по-точно? Като се отсеят най-напред избирателите. Има ли качествени избиратели, ще има и качествени избранници. Друга формула няма.

Да си представим сега следната ситуация: идва време за избори и преди тях избирателите по закон полагат изпит за допускане до изборите. Например, чрез въпроси и отговори от историята и географията на България – по родинознание. Може би чрез нещо подобно на листовките за шофьори. Та при определен процент верни отговори, минаваш изборната бариера и имаш право на глас, а под този процент – не си достоен да избираш. Но ако не минеш тази бариера сега, ще ти остане все пак възможността да го направиш следващия път, когато да се подготвиш по-добре.

Защото разумът подсказва: за да е общественият организъм България здрав и читав, то право да избират, да определят настоящето и бъдещето на страната ни трябва да имат само онези, които умствено, емоционално и духовно са свързани с нея. Които милеят за България и знаят за нея най-важното. И ако след такива изпити останат дори само 200 хиляди с право на глас, те ще са най-достойните! Тогава купуване и продаване на гласове няма да има, корупция няма да има, нехранимайковци няма да се добират до власт! И ще стане така, че да си избирател, ще звучи гордо! И така онова, що дава плод у нас, най-после ще вземе връх над бурена. И пътят към благоденствието ще бъде отворен!

Нищо, че всяка от великите сили – и от изток, и от запад – посредством измислени причини, ще се противопоставя по всякакъв начин на такъв или на друг подобен изборен метод у нас. Най-вероятно е да ревнат: това не е демократично, нарушават се права на човека и т.н.. от този порядък. Чии права? Правата на бурена ли?… А истината е, че така великата сила няма да може да внедрява своите верни слуги, своите бурени, своята пета колона в управлението на страната ни. С повече разясняване, с дух, упоритост и настойчивост, обаче, и това може да се преодолее! Тогава същите тези велики сили вече няма да се отнасят към българите като към чувал с картофи, който непрекъснато трябва да се мести тук или там, а като към народ, достоен за уважение, чиято воля не може да бъде пренебрегвана.

Съвсем скоро ще настъпи новото пролетно равноденствие, сиреч – новата  астрономична 2017 година! Това ще стане в 12:28 ч. българско време на 20-ти март (понеделник), едновременно за цялата Земя. Тогава Слънце ще прекрачи през нулевия градус на Овена, а от построената за този момент астрологична карта ще  може да се съди за природните, обществените и индивидуалните процеси и събития през идните три месеца. Защо е толкова важен този момент? Защото точно тогава положението на планети и звезди ще остави траен отпечатък върху информационното поле на Земята. А „отпечатъкът“ , навсякъде малко различен, ще управлява видимото и невидимото през идните три месеца – до 21.06.2017 г.

Какво можем да направим ние, обаче, като знаем колко важна е приливната енергийна вълна в момента на равноденствието? Почти същото, което правят и сърфистите, когато се задава висока вълна в океана: издебват точният момент на нейното идване и с добре примерен, оттрениран отскок, яхват нейния гребен. И после дълго време се носят в океана. А тук „яхването“ може да стане и с едно пожелание само, но най-хубавото и в сюблимния момент – на 20 март, 2017 година, в 12:28 часа българско време! Наслука!

А конкретно за влиянието на предстоящото Пролетно равноденствие върху отделните хора, върху природните процеси и върху обществата и държавите ще говорим по-обстоятелствено следващия път, въз основа на астрокартата вляво. На нея се виждат някои специални положения, които е твърде добре да се вземат предвид през идните 3 месеца.

Много скоро – на 25 март 2017 година Европейският съюз ще отбележи 60 години от своето основаване. Защото на 25 март 1957 година, в 18:30 часа средно европейско време, в италианската столица Рим е финализиран договор за икономическо сътрудничество между Западна Германия, Франция, Италия, Белгия, Холандия и Люксембург. Така се „ражда“ Европейската икономическа общност (ЕИО), която впоследствие търпи няколко разширения, променя и името си, докато придобие настоящия си вид като Европейски съюз. И заедно с всичко това, този начален момент завинаги оставя своя траен отпечатък на небето, като програма за действие през идните години на новосъздадения колективен организъм. Ето я и небесната схема (карта) на този „организъм“ (по-долу – вътрешен кръг) със слънчев възврат за настоящата 2017 година (външен кръг).

EU-SOLAR 2017И какво виждаме на картата (вляво)? Виждаме, че и Асцендентът, и Марс от възврата (външен кръг) са попаднали в дом 8 (трансформации) на натала (вътрешен кръг). А това и ред още положения определят една EU 1957 - VAZVR. 2016крайно напрегната година за ЕС – до 25 март 2018 – с много трансформации. Като добавим тук и най-важният за обществения ред и политиката Сатурнов възврат (сатурнар) от миналата 2016 година (вляво), чийто ефект обхваща близо три десетилетия и където Плутон (трансформация) е на Асцендента в сатурнара, виждаме защо и как ЕС днес бързо навлиза в етап на основни промени.

JUP-SAT EU 2000Най-актуален в момента и през идните месеци, обаче, е и ще цикълът Юпитер-Сатурн. Защото е най-всеобхватен и оказва влияние на целия свят. Та там вече имаме квадрат на дирекционен (градус-година) Уран (външен кръг) към Слънце (вътрешен кръг). Уран (свобода, идентичност, центробежност, групиране) в сблъсък със Слънце (център, обединяване, единство)! Като се има предвид, че 2017 година е доминирана от Слънце и Лъв. Тъй, че на ход е един мощен, разтърсващ, глобален процес: всички обединения и съюзи (Слънце) по света вече се „пукат по шевовете“(Уран). И кулминацията (екзактът) на този процес е 15 март 2017 година. Тъй, че онова, което вече е започнало, ще достигне своя връх съвсем скоро. И до голяма степен ще определи случващото се през цялата 2017 година, а и по-късно. И ще се разбере най-после: кои обединения и съюзи (Слънце, Лъв) ще се разпаднат и кои ще оцелеят въпреки всичко. И как. Ще започне да става ясна и съдбата на Европейския съюз.

Междувременно няколко мощни, силно централизирани империи и кандидат-империи – и от изток, и от запад – в стремежа си да запазят своето вътрешно единство (Слънце) и да стопират собствените си процеси на разпад, силно затягат своите режими и насочват напрежението навън. Включително и към Европа, като нанасят удар след удар върху Европейския съюз, опитвайки се да го разпарчелосат. И всяка от тях – да отмъкне парче от него. С брексита на Великобритания, например, едно парче вече е отмъкнато. Иначе казано, либералните, плуралистични идеи, формации и личности ще станат най-уязвими и ще търпят загуби, докато авторитарните идеи, формациии и личности ще имат предимство. А второто вече е сред предпочитанията на все повече европейци, включително и на онези, които ще гласуват на предстоящите парламентарни и президентски избори в Европа. В Холандия изборите ще са на 15 март, във Франция – на 23 април и на 7 май, а в Германия – на 22 октомври 2017 година. И в България, както знаем – на 26 март 2017 година. А най-сигурното е, че тези избори и онова, което ще последва, ще донесат много изненади. И ключов ще е вотът във Франция (базисен Лъв).

С други думи, Европейският съюз, като единно формирование и концепция, ще бъде атакуван от вси страни. Отгоре на това, той ще бъде разтърсен и отвътре – от серия разкрития и скандали за финансови и други злоупотреби. И общият резултат тук ще е разделяне и ново групиране и обособяване. Тъй че един въпрос и неговият отговор скоро ще станат най-важни. Какво да е участието на България в описания по-горе процес? И на него много скоро ще трябва да дадат отговор не нароилите се у нас напоследък нови слуги и кандидат-слуги на този или на онзи външен господар, а далновидно мислещите българи, реално милеещи за страната си. Без да искат разрешение от когото и да е. За да не се превърне отново България в разменна монета, за уреждане на отношения между големите, както вече се е случвало. И за да следва тя своята вътрешна траектория, основана на небесното й предназначение.

KORENI2След продължително погазване на природни норми и божествени закони, все повече хора днес се обръщат към отдавна отминали епохи и към съхраненото от тях. Към отколешен морал, ценности, духовност, традиции и начин на живот. Може би инстинктът ги кара да правят това, защото все повече от тях осъзнават, че са се отдалечили твърде много от своите корени, от националните си култури и от природата, външната и вътре в тях самите, и че това ще ги погуби – поединично или групово. Че са пренебрегнали библейски заповеди, забравили са и истински дивото, което всъщност е най-питомното. Защото именно то е пряко създаденото от Господ. А най-много са се отдалечили уж най-отворените към напредък. Но и най-загърбилите всичко естествено. В крайна сметка все повече наближава времето, когато човечеството ще направи един голям остър завой.

Ала най-напред се случи нещо друго. От 2008 година насам през небесния сектор, наречен Козирог, най-пряко „отговорен“ за властта и управлението, започна да преминава Плутон, владетел на подземното царство. Този, който движи големите пари, големите страсти и тайната власт. Майсторът на проникването във всичко дълбоко, този, който завладява отвътре. Контролиращият банките, енергийните ресурси (нефт, газ, уран), ядрената енергия, тайните служби и задкулисието. Великият унищожител и войн. Основно преобразяващият всичко, що се изпречи на пътя му. Та именно той и днес продължава да минава през Козирог и ще продължи да го прави до 23 март 2023 година. И за същото това време заплашва да унищожи обществения ред и някои главни устои (Козирог, Сатурн) на живота на земята. Следователно сега най-важно за оставащото време (до март 2023) е да бъде проследено и поведението на Сатурн – владетел на Козирог, предпазващ от всичко насрещно и съхраняващ живота. Защото, освен другото, за същото време Сатурн е, и ще е, диспозитор (владетел) на Плутон.

Сатурн „отговаря“ за сигурността и помага на хората да устояват и оцеляват при всякакви обстоятелства! Чрез него те упражняват власт (явна), проверяват и контролират нещата. И трупат опит, създават правила и закони. Той е този, който управлява и числата, структурите, границите, трайната памет и времето. И всичко най-древно и устойчиво. Да проследим тогава неговото движение през идните шест години, то ще е най-показателно относно близкото, а и по-далечното бъдеще.

На 20 декември 2016 година се случи небесно събитие, което тепърва ще отеква на земята. Сатурн навлезе в последната декада на Стрелец, управлявана от самия него. Преминаването през тази „собствена“ декада ще продължи една година – до 20 декември 2017 година. За същото време всички дейности и зони, които той управлява, споменати и по-горе, ще придобият консолидация и мощ. От 20 декември 2017 година пък, та до 8 март 2023 година, той ще мине последователно през двата „собствени“ знака – Козирог и Водолей, пак управлявани от него. Или: за всичкото това време от 20 декември 2016 година та до 8 март 2023-та Сатурн ще трупа сила и мощ. А за обществата и за човечеството същото означава: успешно преодоляване на всички големи заплахи чрез завръщане към традиции и забравени ценности, но в нов вариант. Завръщане към природата и всичко природно. Твърдост в политиката (авторитарни управления), мощна защита на националните граници – физически и духовни, антиглобализация… Сиреч: предстои да се възроди един здравословен консерватизъм, който непрекъснато ще настъпва. А либералните теории и практики временно ще отстъпят. Докато не стъпят на твърдо.

Последният път, когато Сатурн мина през същата зона (трета декада на Стрелец, Козирог и Водолей) беше между 1987 и 1993 година. А както знаем, тъкмо тогава рухваше комунистическата система и се осъществяваше преход, т.е. връщане към предходната, традиционна система. Само че нашият български модел на връщане към предходното беше особен. След години стана ясно, че сме се върнали не 50, а 250 години назад – към средновековни феодални модели. И всичко това – под маската на демокрацията. Може би защото великият разрушител и преобразовател Плутон, с цикъл 250 години, владетел на всичко тайно и тъмно, тогава беше най-силен, минавайки през собствения знак Скорпион.

А днешния ден на България? Както се знае, нашата страна, заедно с още няколко страни на Балканите и отделни територии в Европа, е базисно (териториално) управлявана от Козирог и от неговият владетел Сатурн. Иначе казано, ние сме от най-потърпевшите вследствие преминаването на Плутон през Козирог. И наша трябва да е една от главните защитни реакции тук, която ще покаже пътя и на други. Докато Сатурн минава през последната декада на Стрелец (20.12.2016-20.12.2017), обаче, първите и основни защитни реакции ще са на Унгария, Хърватия, Сърбия, Трансилвания (част от Румъния), Испания, част от Франция, Грузия… всички те базисно управлявани от Стрелец. Тяхната реакция ще е свързана главно с рязко завишаване изискванията (Сатурн) към правосъдие, морал, закони, религия, вяра, култура, бежанци… защото точно това има най-пряка връзка със Стрелец. Не случайно, например, вече имаше масови протести в Румъния за по-голяма законодателна строгост спрямо корумпираните.

За България пък Стрелец е 12 базисен дом – зона на откъсване от материалното, духовна територия. Такава е той и за северна Гърция, източна Тракия (Турция), източна Румъния, Македония, Босна, Албания, южна Сърбия, Словения, части от Германия и Полша… Както и за населението на всички по-компактни планински масиви по целия свят. И засиленият интерес през последните години към духовни модели от нашето по-далечно минало (жречество, ранно християнство, богомилство, исихазъм), като и по-близко минало (екзархийство, бяло братство), оставило трайни следи в колективната ни памет, не е случайно. През настоящата 2017 година пък, този интерес ще достигне своя апогей и той до някаква степен ще определя духовната първооснова на някои обществени реставрации у нас през идните 6 години. Дом 12 „отговаря“ също така и за изолираните обществени групи, включително бежанци и мигранти, тъй че затягането на контрола върху всички тях за същото време ще стане доста осезаем у нас.

PROLET 2017Тази панорамна картина на задаващото се насреща, допълвана и от много още проучвания, е нужна на будните хора. Не само у нас. Те трябва да я познават – да имат представа за някои важни тенденции, за небесните и земни сили, които ги създават. Защото връщайки се назад във времето, нужно е да вземем не всичко оттам, а само от най-доброто за днешния ден. Най-доброто не във формата, а в съдържанието. Защото живеем в друго време и се нуждаем от нова форма. Иначе отново ще се озовем на неочаквано място и в нежелана епоха.

И между другото: през март 2017 година предстои да се изяви в своя максимум една голяма и обща няколко-месечна тенденция към разнобой и разпад на всички съществуващи системи, съюзи и обединения по света. В български условия, например, това ще се изяви в невъзможност да бъде съставено ново правителство след предстоящите парламентарни избори. Поради същото ще се наложи да се правят нови избори. Но през май или юни ще бъде съставено все пак едно много успешно българско правителство. И принципът на съставянето му ще е нов.

grigorТова тук вляво е наталната карта на Григор Димитров, според някои авторитети. Само преди няколко дни  станахме свидетели на неговия безапелационен триумф на силния тенис-турнир в Бризбейн- Австралия. При това – след блестяща игра, като последователно се разправи с най-силни противници. Така той, освен всичко друго, зарадва и не малко  българи. И както се вижда, ще продължи да ги радва.

Всички знаем, че още от юноша Григор демонстрира невероятен талант, спечели световни отличия, стана световно известен. Само че след неговата 20-та година се случи нещо, което се случва с всички Телци, най-вече мъжете, за периода между тяхната 20-та и 25-та година. Какво? Една важна фокусна точка – Гама – за същото време минава през срещуположния Скорпион, движейки се обратно на движението на планетите. А това означава какво… за същите 5 години? Раздвояване, усещане за разпнатост между две противоположни посоки – собствената и тази на другата (другия). И като резултат – липса на добра концентрация в изявите (Слънце) и на самоконтрол и устойчивост в личния живот (дом 7). Та всичко това се стовари и върху Григор и за същото време се отрази не особено благоприятно върху неговата игра. Нали там точността и концентрацията са решаващи.

И ето че на 16 май 2016 година Григор навърши 25 години, а заедно с това точка Гама в неговата карта навлезе във Везни. И тя ще минава през този знак до края на неговата 30-та  година. А Везни е знак на равновесието между ум, сърце и тяло! Освен това, този знак е в неговия 6-ти слънчев дом (професионално усъвършенстване), броено от Телец (първи слънчев дом). Във Везни екзалтира Сатурн, който ще е твърде важен и определящ през следващите 5 години. Неговото натално Слънце пък е в 3-та декада на Телец, управлявана пак от Сатурн, докато наталният му Сатурн е във Водолей (на трон)! А нали точно Сатурн отговаря за концентрацията и психическата устойчивост, за самодисциплината, за големия труд, тренировките и амбициите за постигането на най-високи цели…

И като имаме още предвид, че в момента транзитен Сатурн вече минава през последната трета декада на Стрелец, пак управлявана от Сатурн… Като имаме и предвид, че после – от декември 2017 -та до март 2023 година – Сатурн ще минава последователно през Козирог и Водолей, където той е на трон, може да се каже и така: почти до края на 32-та си година Григор има картбланш от Небето за преследване и постигане на най-високи цели.

А в настоящата 2017 година, някъде към средата на март, Григор ще има такива изяви, които ще ни накарат отново да се гордеем с него. Но този път така, както не е бивало досега. Нека да му пожелаем успехи! И да го подкрепяме!

saturn-1Незнайно защо и как, най-красивата планета в нашата Слънчева система има най-лошата слава на най-голям злосторник. А всъщност именно Сатурн е онзи, който противостои и ни защитава от всякакви злини и злосторства – от всевъзможна агресия! И външна, и вътрешна. Там, където Марс е мечът, той е щитът. Той е нашата броня, нашият покрив, нашата къща, която ни предпазва от студ, от диви зверове и от разбойници. Той е нашият баща, който ни брани от всичко насрещно, макар че понякога може и да ни наказва. Той е нашият имунитет и нашият характер да устояваме на всякакви изпитания.

Можем да си представим Сатурн и като защитната сила на черупката при охлюва или при костенурката. Но черупката, стените на къщата и бащата като защитават, същите те и ограничават. Костенурката може би иска да се шири и да тича бързо, но така лисицата веднага ще я изяде. И тя си носи своята къща на гърба за да не я изяде лисицата. И човек може би иска да се шири и да живее без къща, както е живял някога, но това вече е невъзможно, така става много уязвим и затова се е оградил от дивата природа. И от разбойниците. Случва се някое дете да поиска баща му да се махне. За да прави каквото си иска. Но когато той настина се махне, вижда колко зле е без него.

И все пак, ако усещаме твърдостта, тежестта, безкомпромисността и студенината на Сатурн и на неговите прояви по-остро и осезаемо, добре би било да се обърнем и към Слънцето и към слънчевата страна на нещата! За да уравновесим. Тогава няма да искаме на всяка цена да се отървем от нашата броня и да нарочваме Сатурн и неговите прояви за всички злини под небето.

П.П. А как може да се засили защитната, сатурнова сила в човека? Има много начини, но сега ще се спра на два от тях, които много си приличат: леенето на куршум и леенето на восък. По нашите земи и двата начина имат най-древна история. А защо куршум? Защото куршумът е олово, а оловото има сатурнова вибрация. Не случайно ренгенолозите се защитават (Сатурн) от ренгеновите лъчи с оловни прегради. А защо восък? Защото восъкът е строителният материал на пчелите, с който те изграждат своите килийки, в които запечатват мед, прашец, пчелно млечице и пило. И тези восъчни килийки най-надеждно пазят съдържащото се в тях. А нали онова, що огражда и пази, има сатурнова вибрация.

И какво става, когато се разтопи олово или восък? Интензивността на тяхната (сатурнова) вибрация се увеличава многократно и когато се поднесе в непосредствена близост до човека, прави резонанс със сатурновите наслагвания вътре в самия него. Защото „всичко видимо и невидимо излъчва и приема вълни“, нали? Така, чрез излъчване и резонанс общуват отделните елементи и същности на нашата планета. А там където няма резонанс, елементите и същностите остават „неми и глухи“. Отгоре на това Сатурн управлява и числата, той е и дълготрайната памет (за разлика от краткотрайната памет – Луна), той е и човешкият софтуер, който непрекъснато се препрограмира. Така този „софтуер“ се очиства от вирусоподобни програмки и като резултат човекът се оправя. Защото всеки силно преживян стрес оставя такива „програмки“.

valnaЖивотът е море, а морето – ритъм. Ритъм от
връхлитащи една след друга вълни. И човек се
опитва да „плува“, бори се с тях, доколкото
може. Но… ако буря излезе внезапно, често
става така, че усилията му отиват напразно.
Тогава той бива зашеметен, „нагълтва вода“,
загубва ориентация… започва да се „дави“.

Но….ако запази самообладание и издебне
точния миг, когато идва „вълната“?… Ако с един
отлично премерен отскок, като добре трениран
сърфист, той яхне нейния гребен?… И после…
на следващата вълна, на по-следващата…
Така човек става господар на вълните и на
ритмите в природата… И на самия себе си.

Защото тяхната мощ става и негова мощ.

Внимание:
На 10 декември (събота) 2016 година в 13.50 часа

българско време пристига висока приливна
вълна във времето и в пространството –
съединението на Слънце (енергия, съдържание) със
Сатурн (материя, форма) на небето. А те заедно
представляват основна формираща сила.
Да посрещнем „вълната“ както подобава! Да се присъединим
към нея с мислите, с настроението и с пожеланията си
за едно по-достойно и щастливо бъдеще – и за България
и за света, и за самите себе си и за близките си!

mars-pluto-2016-1Твърде добре би било министрите от правителството ни в оставка бързо да схванат, че нямат време за губене. България не може да чака идването на ново правителство, а трябва спешно да действа! Само така могат да бъдат респектирани бежанците – и тези, които са вече у нас, и тези, които вкупом са се запътили към границите ни. Нужно е в най-скоро време да бъдат задвижени голям брой защитни механизми и охранителни ресурси на страната ни, с висока степен на мобилизация! Иначе ще бъдем изложени на риск! Заедно и поединично!

Следователно, нужно е да се действа незабавно, умно и решително, най-вече относно бежанците и каналджиите у нас. Точно това показва и Небето – виж картата по-горе при старта на цикъла Марс-Плутон, с координатите на София. Там много ясно се вижда, че съединението Марс-Плутон е на няколко градуса от Асцендента, в дом 12 (бежанци, емигранти). А имено през дните до Нова година рисковете ще са най-големи: транзитен Юпитер квадрат към Марс и Плутон, транзитен Нептун съвпад с транзитен Южен възел (Кету) в Риби (базисен дом 3 – съседни страни, бежанци). Още: дирекционен Уран минава през Марс в дом 4, владетел на дом 3 (съседни страни, бежанци) в картата на цикъла Плутон-Сатурн, виж по-долу:

sat-plu-direc-2016От същата карта (вляво) е видно, че светът отново е на нокти! Особено по линията на разлома – меридиана, който минава през сирийския град Алепо, на север – през източна Украйна и Москва, а на юг – през Саудитска Арабия и покрай Мека. Ала добре е да се знае още, че напрежение за нас ще идва не само от изток, но и от запад. От нашите западни съседи – Македония и Сърбия. По някое време там ще стане  извънредно напечено. Не само заради бежанците. Тъй, че нужно е да се държи сметка и за това.

И един съвет към младите жени и момичета: ако те не искат да им се случат лоши неща, нека не ходят по нощите на съмнителни места, особено ако са сами! Това се отнася главно за оставащото време до Нова година! Нека бъдат най-много нащрек на 24 и 25 ноември! Както и от 18 до 26 декември!

И друго: в България е пълно с комплексирани млади хора, които лекуват своето ниско самочувствие и комплексите си, като карат коли и мотори с луда, несъобразена скорост по улици и магистрали. Вероятно така те се чувстват по-значими. Тъй, че максимално много внимавайте, за да не налетите на някои от тях! Или пък – за да не направите точно като тях в оставащите дни до Нова година! И никакъв алкохол преди шофиране!

И още: всички горещи глави, трудно подаващи се на контрол, нека бъдат много внимателни с алкохола! За същото време мнозина ще открият, че той ги лови по-лесно от всеки друг път. Иначе казано: мили хора, запазете своя здрав разум, живота и здравето си, не полудявайте! Излизането от контрол сега може да ви струва извънредно скъпо! До Нова година имате  да изтърпите около 40 дни още! Късмет и умната!

ochakvaneКогато големи надежди и очаквания се сгромолясат, имаме разочарование. Тогава предвкусването за тържество на душата, вследствие голямото очакване, рязко се заменя с тотално безразличие. Със сгромолясване на дух, надежди, мотивация и самочувствие. Ако мъж изпадне в такова състояние, наздравиците почти винаги и рязко зачестяват. В такива случаи жените пък най-често се отдават на неферментирала захар (сладко, в противовес на душевните горчивини). И така неусетно телата – и на едните, и на другите – започват да набъбват. Разбира се, тук участват и храна, и хормони, и физиологични процеси, но психологическата първооснова е все тази – разочарованието. На небето същото се изразява чрез негативните аспекти от и към Юпитер (вяра, дух, изобилие). Особено от страна на светилата.

Но може ли нещо да се направи по-въпроса, въпреки небесните влияния? Може. На първо място чрез старание и усилия за предпазване от големи предварителни очаквания. От приготвяне на „голяма кошница“ за събиране на крайни резултати. За целта е нужно хора с такива наклонности, с каквото и да се захванат, да държат в съзнанието си не крайния резултат, а самото действие, което води към него. Сиреч: нужно е да се потопят в настоящето, а не в бъдещето. И да търсят работа и занятия, които ги грабват изцяло, ангажират ги напълно и им носят голямо вътрешно удовлетворение. С максимата: „ще правя каквото трябва, което ми носи радост, пък да става каквото ще.“ И след време ще открият, че онова, което става, далече надхвърля очакванията им. Ще открият още, че техните набъбнали тела по някакъв магически начин са се смалили.