steve-familyНай-напред имаме мъж и жена. Един ден става така, че двамата се срещат, поглеждат се и пламъчета заиграват в очите им. Не щеш ли, изневиделица идва и любовта. Следва цяла каскада от случки и емоции, а в един момент идва и взаимното тяхно желание да заживеят заедно, да създадат семейство. Всеки от двамата притежава качества и способности, които липсват у другия, чрез тях те взаимно противодействат на своите несъвършенства – заедно са по-цялостни, по-способни да се борят за себеутвърждаването си. И този тандем бива „сглобен“, по силата на един закон, който гласи: хората най-много харесват и най-силно се стремят към онова извън тях, което сами не притежават и чиято липса най-остро усещатОЩЕ…

Коментари

Остави отговор