Как да изберем най-подходящия метод от средствата на мунданната астрология в една или друга конкретна ситуация? Зависи от ситуацията и от това какъв отговор търсим (ще търсим). Сега ще дам пример. Да кажем, искаме да определим големите тенденции за момента, или пък да направим дългосрочна прогноза за нещо от наднационален мащаб. Какъв ще е най-добрият избор? Най-добрият избор ще е сред големите цикли, а те са два типа основно. Първият тип – междупланетните цикли на тежките планети и вторият – цикли от ингресията на тежките планети в кардиналните знаци.

Междупланетният цикъл започва от момента, когато за пръв след дълга пауза, две планети отново се съединяват по дължина, с точност до секунди от градуса. Той може да ни информира главно относно онова, което стои зад тези две планети като принципи и влияние, но в комбинация. Например цикълът Уран-Плутон ни осведомява главно относно свободния пазар – за свободното движение на капитали и стоки, както и за крупните инвестиции в нови технологии, изобретения и иновации. Този цикъл е най-информативен за процесите и събитията в западните страни, но не само.

Другият вид най-важни цикли са тези от ингресията на тежките планети в кардиналните знаци – Овен, Рак, Везни и Козирог – пак с абсолютна точност. Брекзита във Великобритания и събитията в Каталуния, например, са следствие ингресията на Уран в Овен. Този вид цикли ни осведомяват за процеси и събития, главно в съответствие с принципите на планетата, в комбинация с тези на ингресирания от нея знак.

Картите и при двата вида цикли – съединение на две планети и ингресия на планети – в зависимост от географските координати, изглеждат и се проявяват по различен начин. Така се информираме за това как се проявява един и същи цикъл, но в различните страни и региони, както и на глобално ниво. И в случаите, когато най-важна и определяща планета попадне на една от четирите кардинални точки – АSC, DSC, MC, IC – на съответното място протичат и най-важните процеси и събития като следствия. Например и при Брекзит, и при събитията в Каталуния, за момента на ингресията си в Овен, на съответните карти, с координати по тези територии, Уран (независимост) неизменно попадаше на самия ASC.

И сега нещо най-актуално: как да изберем най-подходящия метод за разгадаване тайните на коронавируса и на главното около него? Вирусите и бактериите, които причиняват епидемии и пандемии, се управляват от Плутон и спор за това няма отдавна. А пък и то лесно може да се провери. Значи: една от планетите тук задължително трябва да е Плутон. А другата? Между 2008 и 2023 година е времето, за което Плутон транзитира през Козирог, управляван от Сатурн. Значи другата планета трябва да е Сатурн. А тъкмо тя, освен другото, е най-тясно свързана с имунитета.

В началото на 2008 година Плутон направи ингресия в Козирог, а в края на 2017 година – и Сатурн направи ингресия в Козирог. На 12 януари 2020 година пък двете планети се съединиха по дължина в Козирог. Ще рече: имаме общо три цикъла и три карти и те съдържат в себе си главните отговори на всички най-важни въпроси за случая. Продължава…

П.П. Във времена на остри глобални кризи, мунданната астрология и ангажираните с нея имат важна и неотложна мисия: като увеличат видимостта на нещата, от които всички зависят, както и тяхното осъзнаване, да променят индивидуалното и колективно съзнание на хората. И така – да съдействат за предпазването им не само от бъдещи беди, но и за подготовката им в аванс за идването на нови ценности и нова цивилизация.

И за да не бъдат народите и човечеството като слепци, които непрекъснато се лутат и нямат голям шанс да се ориентират и да намират спасителни изходи.

Коментари

Остави отговор