Най-напред, в началото на времената, Бог вдигнал Своята дясна Ръка… и се появил мъжът. Огледал се мъжът, ослушал се и трескаво започнал да търси нещо. Не знаел какво, но съдел за него от най-острата си липса в този момент. И тогава Бог вдигнал и лявата си Ръка и се появила и жената. Погледнал мъжът жената, и тя го погледнала. Тръгнал мъжът по своя път, и жената го последвала. Спряла се жената покрай пътя, и мъжът се спрял. Така, като вървели един до друг и се спирали отвреме-навреме, мъжът и жената създали и умножили човешкия свят. Защото те двамата всъщност били не друго, а двете всесилни Божи ръце, чрез които Бог създавал своите творения. „

Основен инструмент в занятията ще бъде кабалистичното ДЪРВО НА ЖИВОТА с неговите 10 сефири. Също както и плодното дърво, то цъфти и ражда своите плодове в съоветствие с природен закон, установен за вечни времена Свише. Всичко това ще бъде проучено, за да бъде приложено на практика. За да бъдат постигнати максимален синхрон и сътрудничество между мъжкото и женското в човека. А после – и между него и неговата външна половинка. Или пък – за да има такава половинка. И за да се раждат значими резултати от техните общи и индивидуални усилия.

Прочети повече

Коментари

3 коментара на “Кабала-семинар „мъж+жена“”

 1. Мойсей on май 10th, 2008 19:05

  Много интересно! С удоволствие бих присъствал на този семинар ако имах възможност!

  Относно мъжът и жената в кабала, намерих следната интересна информация в сайта на кабалистичната академия:

  Два вида творения: Мъж и Жена
  http://www.kabbalah.info/bulg/academy/mod/book/view.php?id=286

  Духовните корени на секса
  http://www.kabbalah.info/bulg/academy/mod/book/view.php?id=286&chapterid=546

  Кабала за жената
  http://www.kabbalah.info/bulg/academy/mod/book/view.php?id=286&chapterid=587

  М.

 2. admin on май 11th, 2008 16:28

  Можете, евентуално, да присъствате на следващия семинар по кабала на същата тема. Той ще се състои на 31 май и 1 юни. Очаквайте в следващите дни съобщение с повече подробности за него, в този сайт!

  Благодаря за линковете! От тях може да се съди за сериозните ви интереси и възможности – настоящи или бъдещи – относно кабала… и не само.

 3. борис078 on май 8th, 2011 18:42

  Според Учителя създаване на АДМ-съкр.=Цялото човече-
  ство,като първо е създадена Жената,а после и Мъжът като Дух.При Космогония на Розенкройцерите е същото.
  Ева-жената е първа в лошите и ограничителни условия,
  а сега на изпит е Мъжът Адам.Затова той е и по-космат поставен в по-груба среда.На жената се дава да ражда пак по същата причина-мъжът не издържа дълго време и се разсейва.Не знам дали трябва да се разглежда дърво/на живота/,след като Човек има 4 същности-Бож.,Дух.,Физическа,и Животинска.

Остави отговор