От древни времена обитателите на основната част от териториите на днешните Италия и Франция се изявяват като Ос, около която витае общоевропейският дух и тенденциите за обединяване. Именно тези територии са били и основни изходни бази за експанзия и разширяване и на Римската империя някога. Подобно е било и за Франкската империя на Карл Велики по-късно. Така е било и в империята на Наполеон. А пък и седалището на папата, глава на Католическата църква, също е в Рим (Италия), а в средните векове то временно е било преместено не другаде, а в Авиньон, Франция (Авиньонско папство).

Европейският съюз пак е заченат в Рим – през 1957 година там бива основавана ЕИО (Европейска икономическа общност). И още: именно френски президент, легендарният дьо Гол публично мечтаеше за обединена Европа – от Атлантика до Урал.

Под същия знаменател са и всички главни модни течения – те също се пораждат във Франция и Италия, а останалата част от Европа, дори и целия свят просто ги следва.

Ще рече: най-важното от онова, което е ставало и продължава да става по териториите на тези две страни, поради някаква причина впоследствие се е пренасяло и върху цяла Европа. Ренесансът, например, започнал в италианските градове държави, впоследствие се разпростира върху цяла Европа. Великата френска революция, сложила край на феодализма – също.

А защо е така? Защото преобладаващата част от тези територии – и на Италия, и на Франция – е в най-пряка връзка с небесния сектор Лъв. И се управлява от Лъв. Преди, сега и завинаги. А Европа, като дух, обединяващ всички европейци, също се управлява от Лъв. И тук не става дума за карта по събития с временен статут и влияние, а за фундаментална връзка Небе – Земя. И не би било зле това да се научи най-после  и от недоразбралите.

Но да се върнем в днешния ден. Какво най-ново се случва в Италия и Франция през последните години, какви са новите тенденции там? Италия се превърна в главна входна врата за бежанци, както и за всякакви нашественици от Азия и Африка. И страната все по-видимо започна да изнемогва от това. През последната една година, обаче, с идването на правителството на Джузепе Конте, емигрантския поток е почти спрян, а корабите и другите плавателни средства, натоварени с тях, се връщат обратно – там, откъдето са тръгнали.

В същото време Франция все по-интензивно се превръща в мултирасова, мултиетническа и мултикултурна държава. Някога тя е завладявала колонии, днес бившите колонии завладяват Франция, променяйки я до неузнаваемост. Като се прибави тук и вълната от бежанци, миш-машът става още по-голям. Ала бунтът на жълтите жилетки е друг феномен, със съвсем други, дори противоположни послания. Той вече започна да се разпространява и извън Франция и се подкрепя и от националистически партии там. Същите, които напоследък показват осезаем напредък. Свръхлиберализмът, голямото настъпление на транснационалните корпорации, мигрантите, безработицата и отказът от традиционни ценности, неизбежно пораждат свръхконсерватизъм и други противоположни крайности.

Държавният глава на една страна, освен човек който държи политическите лостове, така също се явява и пример за подражание. И стрелка в компаса, сочеща към бъдещето. А нали около новия френски президент витаят множество тайни и догадки, както от личен, така и от обществен порядък. Ала при всички случаи става все по-ясно, че той не е и няма да бъде добър пример за поддържниците на традиционното семейство, например. Но щом все пак бе избран, това пък означава, че тези поддържници са станали малцинство във френското общество. А това вече означава, че тепърва семейството, не само във Франция, ще се „модернизира“. И ще се превръща в място, където създаването на деца и възпитаването на хора най-вероятно няма да е основно занятие!!! Звучи стряскащо, но бъдещите тенденции наистина избуяват на повърхността и най-напред – чрез личността на държавния глава. И в същия смисъл нахлуването на мигранти от третия свят, където раждането и отглеждането на деца е основно занятие, не е случайно, то запълва (ще запълва) вакуум.

А къде в цялата тази небесна схема е Русия, с доминантен знак Водолей, противоположен на Лъв? Русия представя алтернативите в европейската цивилизация. Тя е другият полюс, който поддържа равновесието. Подобна роля играят и двете скандинавски държави – Швеция и Финландия – също под Водолей.  Когато Европа от една страна и Русия, Финландия и Швеция от друга, поддържат активни отношения помежду си, никоя не стига до крайности и не загубва вътрешния си баланс. Така е и с цяла Европа, източна и западна, северна и южна. Но когато тези отношения, поради някаква причина, се прекъснат за повече време, дисбалансът вече е налице, с всички свои последици.

Така че твърде добре би било да наблюдаваме внимателно онова, което се случва в Италия и Франция, в по-малка степен и в част от Австрия и в Калифорния (САЩ), които също са под Лъв. Да наблюдаваме и онова, което се случва в Русия, Финландия и Швеция. Във всички варианти – и хубаво, и лошо, в различни сфери на живота! И да размишляваме. И да си вадим заключения за онова, което ще последва след време и при нас, а и навсякъде. Освен ако отрано не вземем нужните мерки, за да спираме лошото и за да пропускаме само доброто при нас.

Коментари

Остави отговор