Силата е онова основно качество, което дава възможност на отделния човек, на групи от хора и на цели страни и народи да постигат победи. И над врагове и съперници, и над несгоди и трудности. Да променят обстоятелства, да задвижват дела и събития и успехът да ги съпътства. И така – най-осезаемо да влияят върху живота. Отделните народи, обаче, имат различна връзка с Небето и различна формула за сила и успех. И тя зависи главно от доминантното небесно (зодиакално) управление на обитаваната от тях територия. Както и от положението на двата марсови знака – Овен и Скорпион – в съответната зодиакална схема. В случая това положение ни осведомява за произхода на силата, а доминантният знак (базисен дом 1) – за това как тази сила се проявява с най-голям ефект.

Това е фундаментално и ако хората и народите не искат да попадат под външна зависимост и да стават обречени на провал, нужно е да го знаят. И да го прилагат. Защото всичко онова, което се копира сляпо и механично се пренася от една култура в друга, води до голям вътрешен разнобой и рано или късно – до личностен и до обществен разпад. До невъзможност за изява на собствените предимства, дарби и наклонности, и до избуяване на голям брой недъзи. И в крайна сметка – до заробване, бедност и нищета.

Да видим сега как е всичко това в САЩ? Откъде главно произхожда силата за отделния човек там, а и за цялата държава? Територията на САЩ, откак свят светува, е доминирана от Близнаци, от който 11-ти знак поред (11-ти базисен дом) е Овен. А с какво е свързан дом 11? С много неща, но най-основните са свобода и съдружие. Ето защо още от създаването на САЩ, американците са издигали знамето на свободата, с времето превръщайки я в основна ценност. Америка пък става мечтаната земя за много от най-свободолюбивите и предприемчиви хора от целия свят. Подобно е и в западна Англия (Ливърпул, Манчестър), също под Близнаци, където не случайно се ражда индустриалната епоха.

Другият марсов знак Скорпион пък е шести поред (6-ти базисен дом), а той „отговаря“ за какво? За професионалната квалификация и реализация. И за икономиката. Значи висока професионална квалификация и реализация и като резултат силна икономика е другото, от което и чрез което американците дърпат най-много сила.

Самият знак Близнаци пък означава, че тази сила може да се прояви най-ефективно, ако човекът (в САЩ и Западна Англия) е отлично информиран (образован) и може да се изразява твърде добре словесно. На английски, разбира се. А освен това, ако той е и съобразителен, общителен, бързо схващащ и приспособим. Всичко това е най-необходимо да се знае и от емигрантите там, настоящи и бъдещи.

Русия (Водолей). Овен тук е третият знак (3-ти базисен дом). А какво е дом 3? Комуникации, мобилност, слово, информация, образование, медии, съседни страни и народи, страни и народи с близък език и култура… Ще рече: Русия и руснаците стават силни и постигат успехи, когато основното им внимание и усилия са насочени в тези сфери. Защото оттам главно идва и тяхната сила.

Другият марсов знак Скорпион тук е десети поред – 10-ти базисен дом. Ще рече: професионална кариера, високо положение и силна власт. Това е другото, което дава сила на руснаците – и поединично, и заедно. И стремежите и положените усилия тук най-щедро се възнаграждават. А същото добре обяснява и това защо руснаците предпочитат да имат управник със „силна ръка“. Самодържец, който има силата да мачка, макар понякога и тях самите.

Но самият Водолей пък подсказва, че В Русия тази сила може да се проявява най-ефективно за личен и обществен напредък, ако има свобода, нови идеи, изобретения, социални експерименти, приятели и съюзници. И още: ако има и движение – индивидуално и общо – по нови, неутъпкани пътеки (комунизмът не случайно се пръква в Русия. И ако не беше посегнал на творческата свобода, той сигурно щеше да е успешен). А приблизително така е и ще е в Швеция, Финландия и Канада, все под Водолей.

Европейски съюз (Лъв). И Римската империя някога (тогавашният ЕС), както и Европейският съюз сега, са все под доминацията на Лъв. А къде е Овен в тази небесна схема? Той е деветият знак (9-ти базисен дом). Ще рече: римляните някога и гражданите на ЕС сега са получавали своята сила главно от повишен оптимизъм и увереност в бъдещето. И най-вече – от вярата в Бог. Ключови тук са жизнената философия и специалното внимание към всичко морално и достойно (дом 9). Както и спазването на закона (дом 9). Но при закони и съдебна система (римско право), движени от морални принципи.

Някога, поради разминаване в посочените по-горе сфери (религия, праведност, съдебност), Римската империя се разпада на две – източна и западна, разделена почти така, както и Християнската църква (дом 9). И ако нещо подобно се случи и сега, пак ще е поради подобни причини, дори и ако привидно те да не изглеждат такива. А пък съвсем очевидно е, че и днес всяка държава от ЕС, в която тези сфери са занемарени, върви към провал. И обратното.

А къде попада другият марсов знак Скорпион? Той е четвърти от Лъв, значи – в 4-ти базисен дом. Дом, семейство, природа, произход, история, нация… и така нататък от този порядък. Това е другото, от което могат да дърпат сила хората и страните от ЕС. Макар на няколко пъти в миналия век тази сила да се е оказала в повече и е породила нацизма и хитлеризма, както и две световни войни. Сега, обаче, ускорено се върви в противопложна посока, което води към другата крайност и към засилваща се слабост.

Ала за да има най-ефективно прилагане на силата в ЕС – и при отделния човек, и в обществата – най-много са нужни самочувствие, любов, деца, празници, радости, творчество и… производство (Лъв). Без всичко това не може да има успех.

България и по-голямата част от Балканите (Козирог). Тук Овен е 4-ти поред (4-ти базисен дом). Следователно: природа, дом, семейство, род, родно място, родина, родители, предци, история, легенди, предания, традиции. Всичко това е дадено на българите, както и на повечето балканци изобщо, да дърпат сила от него. От КОРЕНИТЕ. Затова ако те винаги поставят тези неща в центъра на своето внимание и полагат най-много грижи и усилия за тях, това ще ги прави силни. И обратното. И така е било и с всички други хора, раждали се някога по тези земи. Още от времето на траките. А и отпреди тях. А днес, когато връзката на човека със земята, с природата и с всичко естествено все повече изтънява, ролята на Балканите, както и на съответните народи и култури ще придобива все по-глобално значение.

Например, може в целия свят семейството като основна обществена клетка да изчезне напълно, в България, на Балканите и в земите на Козирога това едва ли ще се случи. А пък и не бива. Затова българите трябва да са особено будни, когато се спускат отвън някакви директиви, засягащи семейството, децата и семейните отношения. И да хвърлят много собствени усилия, най-напред умствени – индивидуални и общи – за тяхното укрепване.

А къде попада другият марсов знак Скорпион в схемата на Козирога? Тук той е 11-ти поред – в 11-ти базисен дом. Свобода, сдружаване. Значи за да са силни българинът и българското общество, имат голяма нужда от свобода. Затова петвековната липса на свобода е задържала най-осезаемо общественото и индивидуалното развитие на българите. Така направи и „комунизмът“, довел ги до крива пътека. А освен това, за да са силни, те се нуждаят и от сдружаване. Не случайно някога са действали земеделските и занаятчийски задруги, главно на родов принцип, обединяващи по 7-8 или повече роднински семейства. По-късно пък се развива и кооперативното движение – свободното коопериране между отделни стопани.

Ала за да води силата до значим резултат при хората в България и на Балканите, нужно е и още нещо. Да са упорити, с устойчив характер, издръжливи, трудолюбиви и да обичат планините и всичко трудно достижимо (Козирог). И още – да са психически устойчиви, да запазват самообладание при всякакви обстоятелства, да притежават способност за носене на отговорност, да уважават възрастните и хората с опит. Да се прекланят пред мъдрите. За всичко това много полезни още от най-ранни години са походите през планини и натоварването с трудни задачи, както за тялото, тъй и за ума. И възпитаването чрез труд и чрез поемане на отговорности. И всичко това – с най-голяма интензивност между 10 и 15 години, време управлявано от Козирог, когато се изгражда характерът.

Коментари

Един отговор на “ПРОИЗХОД НА СИЛАТА”

  1. for1 on май 5th, 2019 1:08

    Прочитайки последните четири поста се уверявам за сетен път,че едно око не стига да гледа в земния свят,но ако сам си ги затваряш,или даваш на други да ти затварят,(а да не мислиш)скоро усещаш удърите на съдбата.Информацията за истинското познание всеки разбира според своята възможност и е въпрос на личен избор,но да си държавник, който управляваш съдбините на нацията и да не виждаш по далеч от джоба си, не с такива не става.За да тръгнем напред трябва механизъм за действен контрол- ,,съвет на съвеста,, преди всеки избори пред обществото и който не може да издържи съответния изпит да не влиза в политиката.Какви да са стъпките за да си изберем достойните за бъдещето ни и как може да го реализираме с гаранция ,че властващите ще трябва да го спазват искат или не. Мисълта е сила,насочената мисъл(посочена тук) действено решение ли е ?

Остави отговор