0 – 5 години – Приказният рай. Развитие на въображението и емоциите. Формиране на представите за добро и зло, връзка с божествения свят.

На тези години човек най-много се нуждае от съчуствие и съпреживяване.

5 – 10 години – Себеоткриване и себеосъзнаване. Първи представи за света, откриване на приятелите. Първа основна изява на вродените качества и таланти.

На тези години човек най-много се нуждае от свобода и от игра.

10 – 15 години – Развитие на разсъдъчната способност, растеж на кости и косми, изграждане на характера и тялото, поемане на отговорности. Начало на съзряването, метаморфоза.

На тези години човек най-много се нуждае от дисциплина, ред, труд и сигурност.

15 – 20 години – Мечти и планове за бъдещето. Одухотворяване. Търсене в далечното и широкото. Разширяване на кръгозора, натрупване на знания. Формиране на морална и духовна сила.

На тези години човек най-много се нуждае от представата за Бог и от силен дух.

20 – 25 години – Силни страсти, изкушения и усещания. Танци, забавления, бурна любов. Изследване на дълбинното. Развитие на мускулите и силата. Край на половото съзряване. Поемане на големи рискове. Най-лудите млади години!

На тези години човек най-много се нуждае от спорт и от силни преживявания.

25 – 30 години – Откриване на трайна половинка (жена, мъж) или на точна представа за нея. Формиране на най-важните качества за съвместен живот и за семейство. Развитие на естетическите възприятия.

На тези години човек най-много се нуждае от още един човек, без когото повече няма да може.

30 – 35 години – Тясна специализация и професионално усъвършенстване. Достигане до степен на майсторство.

На тези години човек най-много се нуждае от мислене, усвояване и прилагане.

35 – 40 години – Върхова изява на творческата сила. На ход е създаването – и в професията, и в семейството. И според създаденото, формиране на ново самочувствие и на ново усещане за собствената значимост.

На тези години човек най-много се нуждае от това да буди възхищение и да бъде обичан.

40 – 45 години – Доминиране на родителските и семейните връзки и отношения, рестарт на брака. Стремеж към по-добри жилищни условия. По-голямо внимание към почивните дни и към отпуските.

На тези години човек най-много се нуждае от това да се грижи за някого и да се грижат за него.

45 – 50 години – Нови интереси, знания и умения. Екскурзии и пътувания, повече говорене, писане и четене. Умело боравене със словото.

На тези години човек най-много се нуждае от общуване.

50 – 55 години – Обръщане към природата и към любимата, качествена музика. Стремеж към повече удоволствия и към печелене на пари.

На тези години човек най-много се нуждае от презареждане с нова енергия.

55 – 60 години – Постигане на важна победа в живота. Опити за наваксване на изпуснатото в младостта. Обръщане към родното, към корените.

На тези години човек най-много се нуждае от смелост.

60 – 65 години – Завръщане към приказния рай. Одухотворяване.

На тези години човек най-много се нуждае от здраве и от бодър дух.

65 – 70 години – Нови интереси и лични открития.

На тези години човек най-много се нуждае от бистър ум, от приятели и от подкрепа.

70 – 75 години – Обръщане към традициите. Голяма равносметка.

На тези години човек най-много се нуждае от сигурност и от мъдрост.

Коментари

Остави отговор