Отдавна се знае, че числата и цифрите говорят. Стига да има кой да ги чуе и да ги разбере. Техният език се преплита с езика на астрологията и така мъглата в съзнанията на по-умната част от човечеството се вдига. За разлика от останалата част, където тя все повече се сгъстява. Нека да видим сега как е ставало и продължава да става това в обществен план и по години.

Първата цифра от числото на годината, ако то е четирицифрено, „отговаря“ за духа на епохата с продължителност 1000 години (толкова години тя е непроменяема), втората – за основна тенденция с продължителност 100 години, третата – за тенденция с продължителност 10 години и четвъртата, последна цифра отговаря за текущата 1 година. Редуцираното едноцифрено число от сбора на всички цифри пък подсказва за главното, което се случва в годината, докато последната цифра – за начините, по които то се случва. Примери:

313 г. от н.е – милански едикт, християнството излиза от нелегалност и става официална религия в Римската империя. Първа цифра, променяща се на всеки 100 години – 3 (Юпитер). Ще рече: основна тенденция на столетието – вяра, дух, религия (Юпитер). Втора цифра: тенденция на десетилетието – 1 (Слънце). Ще рече: ново, обединяващо начало. Последната цифра, пряко касаеща текущата година, отново е 3 (Юпитер) – вяра, дух, религия. Сборното редуцирано число пък е 7 (3+1+3=7=Нептун) – духовно братство, взаимопомощ, религия, храмове. Отделно Нептун (Риби, 7) има най-пряка връзка с християнското учение.

681 година – начало на българската държавност отсам Дунав. Първа цифра, тенденция на столетието 6 (Венера) – икономическо развитие, забогатяване, растеж, създаване. Втора цифра, тенденция на десетилетието 8 (Сатурн) – граници, отделност, структури, власт, държава. Сатурн е и базисен (териториален) владетел на по-голямата част от Балканите, включително и на територията на днешна България. Последна цифра, пряко касаеща текущата година, 1 (Слънце) – ново начало, обединяване. Общ редуциран сбор 6 (Венера, 6+8+1=15, 1+5=6) – мирен договор, растеж, развитие.

1917 година – Болшевишка (комунистическа) революция в Русия. Втора цифра, тенденция на столетието 9 (Марс) – напрежения, стълкновения, войни. В 20 век избухват две световни войни, има продължителна „студена“ война, много кървави революции, преврати и локални войни. Трета цифра, тенденция на десетилетието 1 (Слънце) – ново начало. Текуща година, последна цифра 7 (Нептун) – вдъхновение, братство, колективна собственост, комунизъм, жертвоготовност заради общото, хаос. Общ редуциран сбор 9 (Марс) – война, военни действия, преврати.

1944 година – комунистически преврати в източна Европа и в България. Преобразяване на Европа в резултат на военните действия през Втората световна война и на Съветската армия. Тенденция на десетилетието, трета цифра 4 (Уран) – революции, основни промени. Последна цифра 4 (Уран), текуща година – революция, основна промяна. Съветски съюз (Русия) – Водолей (Уран). Общ редуциран сбор на всички цифри 9 (Марс) – война, военни действия, преврати.

1989 година – крах на комунистическите режими в България и в източна Европа. Тенденция на десетилетието, трета цифра 8 (Сатурн) – власт, структури, граници, държава, отделност, връщане към традиционното. Последна цифра 9 (Марс), свързана с текущата година – напрежения, силови действия, преврати. Общ редуциран сбор, касаещ текущата година 9 (Марс) – силови действия, напрежения, преврати.

Отминаващата 2018 година
Втора цифра, тенденция на столетието 0 (Плутон). Тази тенденция ще продължи до 2099 година. Тя накратко означава явна и тайна борба за енергийни ресурси (Плутон), нови свръх енергии, тайни организации, тайни служби, шпионаж, олигархия, транснационални корпорации, сексуални експерименти, генетични експерименти, трансформации, тайни оръжия, големи изкушения и опасности, опасност за природата и природното, промяна на климата, разтапяне на ледници, промяна на морски течения. Тенденция на десетилетието, трета цифра 1 (Слънце) – ново обединяващо начало. Разширяването на Европейския съюз през това десетилетие, например, е резултат от тази тенденция. Последна цифра, текуща година – 8 (Сатурн). Отделяне от империите (съюзите), обособяване, връщане към традиционното, надмощие на консерватизма над либерализма. Общ редуциран сбор (2+0+1+8=11) 2 (Луна). Или: Сатурн към Луна. Подтискане. Тежка година, особено от есента насам, за не малко хора (Луна) по света и за семейството като цяло. Но и мерки за тяхната защита. Дух на традиционализъм и консерватизъм (Сатурн) завладява масовия човек (Луна). Загриженост за оцеляването.

Новата 2019 година
Голямата тенденция на столетието е същата (втора цифра 0 – виж по-горе). Трансформация. И малката тенденция на десетилетието е същата (трета цифра 1 – виж по-горе). Ново начало. Различна е последната цифра 9 (Марс), която ще насити с динамика и кардинални действия цялата 2019 година. Различен е и общият редуциран сбор (2+0+1+9=12=3). А 3-та, както беше казано вече, означава Юпитер, той пък ще донесе нова вяра и оптимизъм, но подтиквани от Марс – с екстремна скорост и кардинални действия. Предстоят бурни промени и в много съдебни системи (Юпитер) по света, те ще станат много по-бързи и ефективни, както и екстремно възраждане на морал, справедливост и религия. Марс и Юпитер заедно ще определят всичко най-важно, което ще се случва през 2019 година, но вътре в посочените по-горе тенденции. Съществува и опасност от религиозен (Юпитер) екстремизъм (Марс). Но по-подробно за 2019-та – след Нова година.

Няколко думи и за големите хилядолетни тенденции (първа цифра). От 1000 до 2000-та година водеща е била единицата (1). Ще рече: основният двигател на човечеството е бил новите начала, творческата сила, голямата изява, обединяването, окрупняването, монотеизма. А от 2000 до 3000 година основно определяща вече става 2-та (условия на живот, природа, дом и семейство, народите, раждането, отглеждането на деца, грижите на хората един към друг). Или: хората все повече ще осъзнават, че са станали много изкуствени, че в търсенето на нови начала прекомерно са се отдалечили от най-важното в себе си. И това все повече ще ги кара да търсят път назад към природата, към отдавна отминали епохи и към всичко естествено, както и към природните религии.

Пояснение:
1 (Слънце) – ново начало, творческа сила, изява, обединяване.

2 (Луна) – условия на живот, природа, дом и семейство, народът.
3 (Юпитер) – вяра, дух, религия, изобилие, духовни водачи
4 (Уран) – свобода, независимост, революция, обновление.
5 (Меркурий) – интелигенция, информация, знания, способности.
6 (Венера) – развитие, изграждане, забогатяване, мир, изкуства.
7 (Нептун) – вдъхновение, религия, илюзия, комунизъм, духовно братство
8 (Сатурн) – власт, държавност, структури, граници, традиции, древност.
9 (Марс) – напрежения, състезания, преврати, стълкновения, битки, война.
0 (Плутон) – горива, газопроводи, ядрена енергия, световна финансова система, тайни пари, тайна власт, тайни оръжия, тайни служби, трансформация.

Коментари

Остави отговор