Ако нещо много твърдо и неподатливо срещне друго нещо много течно и пластично, какво се получава? Почти същото като при срещата на морски вълни с крайбрежни скали. А на небето – при срещата на Сатурн с Нептун. В много отношения тези две планети са антиподи по същност и влияние. Ако Сатурн е формата и видимото, Нептун е лишеното от форма и най-често – невидимото. Там, където Сатурн е границите между нещата, Нептун е безграничното. Ако Сатурн е частното, отделното и редът, Нептун е общото, ентусиазмът и духът. Ако Сатурн е реалността в нейния най-суров вид, Нептун е свръхреалното и крилете на фантазията… Ако пък двете планети заедно и едновременно въздействат много силно на едно общество, възниква онова, което наричаме комунизъм.

Но да си дойдем на думата: на 7 ноември 2017 година се навършат 100 години от онзи паметен ден в 1917 година, когато проехтяват залповете на Аврора! Те дават сигнал за невиждана по своето естество и мащаби революция. Тази революция най-напред се развихря в Русия и слага край на монархията в нея, на вековни традиции и начин на живот. И в същото време поражда ново общество, без частна собственост – комунизъм. Както и нов тип свръхдържава – Съветски съюз. Впоследствие всичко това оказва огромно влияние на целия свят, най-пряко засяга и нашата страна България. Особено след 9.09.1944 година с помощта на съветската армия. Само че в годините около 1989-та стана така, че комунистическата система изведнъж рухна. И за това пак си има съответни небесни причини.

А ето, че през последните години у нас отново се заговори за комунизъм. И то позитивно, макар че поне в продължение на 20 години преди това повечето разговори за него бяха заредени с краен негативизъм. Въпреки че беше и време, когато комунизмът заместваше и Бог и вкупом ни водеше към „светло бъдеще“. Нека се опитаме сега да погледнем на него посредством небето и без страсти и пристрастявания. Само така бихме могли да видим нещата такива, каквито са били и каквито са. За да получим нужните отговори и ориентация.

През същата тази 1917 година, когато избухва комунистическата революция в Русия, няколко месеца по-напред, на Небето се случва важно събитие: след 35 години, Сатурн и Нептун отново се съединяват по дължина, за да започне нов техен цикъл – виж картата вляво. (По-нататък непрекъснато ще откриваме, че циклите на тези две планети отразяват най-точно всичко най-важно, с което се проявява комунизмът) Тук съединението на двете планети (на картата) е заедно със Слънце (енергия) в дом 11. А този дом отговаря за какво? За обществените настроения и движения, той съответства на Водолей, базисен владетел на Русия. В същото време господарят на революциите и на всичко най-ново Уран е минавал през самия Водолей – знакът, който той управлява и в който е най-силен (на картата)…

Какво още виждаме на тази карта? Марс и Плутон (агресия) са в съвпад в дом 10 (власт), в опозиция на Луна в дом 4 (обикновени хора, традиции, семейство, дом, собственост). При това тази опозиция е на нодалната ос, а Марс управлява дом 8 (разруха, трансформация). Ще рече: с огън и меч, с много кръв и погроми е дошъл и се е налагал болшевизмът-комунизмът в Русия и това е  продължило десетилетия наред. До 1952 година, когато цикълът е приключил, за да започне следващият. Почти през целия този период на власт е бил Сталин. Неговото управление приключва на 16 октомври 1952 година, а малко по-късно – на 21 ноември 1952 година – Сатурн и Нептун отново се съединяват, за да започне нов техен цикъл, който на свой ред приключва през 1989 година. Тук могат да се видят много още поразителни подробности относно онова време, като например положението на Юпитер (вяра, дух) на МС (власт), с диспозитор Меркурий в дом 12 (безграничното, вдъхновяващото, алтруизмът, духовното, илюзиите, изолацията, откъснатото от земните реалности).

Ала тук възниква и въпросът: защо именно в Русия намира почва, налага се се и пуска корени комунизмът? Нека се върнем в онази епоха, когато той се появява като теория в трудовете на Карл Маркс. Първият основен труд на Маркс „Манифест на комунистическата партия“ излиза от печат в далечната 1848 година, на 21 февруари. Около две години по-напред – на 4 април 1846 – приблизително по времето, когато стартира писането на книгата, Сатурн и Нептун отново се съединяват. И така с този акт започва нов техен цикъл. Да видим как изглежда цикълът, с координатите на Москва (виж по-горе): съединението Сатурн-Нептун от 1846 година е във Водолей, базисен знак на Русия, и е кацнало“ къде?  На самия Асцендент, който също е във Водолей. Ще рече: само в Русия, както никъде другаде, това произведение на Маркс, както и следващите, е могло да намери най-голям отклик и да посее онези семена, които 7 десетилетия по-късно избуяват.

Да видим сега ситуацията и след Сталиновата епоха, когато на власт идва Никита Хрушчов. Това се вижда най-добре пак от съответната карта на цикъла Сатурн-Нептун, стартирал през същата тази 1952 година, когато Сталин си отива и идва Хрушчов. А показаната тук карта (вляво) вече е с координатите на София, за да разберем как е „работил“ комунизмът (развитият социализъм) у нас през всичките 37 години (1952-1989), докато е траел цикълът. Една от най-видимите промени за този период е трайната замяна на термина комунизъм с друг термин – развит социализъм.

И първото нещо, което можем да забележим на картата (по-горе) е положението на съединението Сатурн-Нептун. Къде са попаднали двете планети в момента на тяхното точно съединение в небето над София тогава? Точно на противоположната точка на Асцендента – на Десцендента. При положение, че Сатурн управлява дом 10 (власт), а Нептун – дом 12 (изолация, илюзии). Ще рече: за посочените 37 години (1952-1989) България и българите са били управлявани изцяло отвън (ДСЦ, дом 7). Те напълно са били лишени от изява на собствени идеи и собствена воля (АСЦ, дом 1), а главната задача на нейните управници е била да служат на външна сила (дом 7) и нищо свое да не добавят. Сляпо да подражават, да привеждат в изпълнение пристигащите отвън разпоредби и твърдо да противостоят на всякакви опити за проява на лична инициатива (дом 1, АСЦ) при другите.

А за същото време (1952-1989г.) как е ставало издигането до високи постове и позиции в обществото и кой е можел да прави това? За високите постове и позиции съдим по дом 10, а както се вижда на картата, в дом 10 е Луна (обикновени хора). Луна е в Козирог, там тя е в заточение, а в случая е и в квадрат с диспозитора си Сатурн. Ще рече: хора със скромни възможности, емоционално подтиснати, с ниско самочувствие и без собствено мнение, изпълняващи безпрекословно всяко нареждане, винаги готови да се съгласяват за всичко със силните. Та такива хора са можели да се издигат в обществото. В дом 10 също е и Марс, следователно – и напористи хора, бойци по дух, от силови структури, инженери, машиностроители, спортисти. Марс управлява дом 1: тези хора са служели за пример. Но диспозитор на Марс пак е Сатурн на ДСЦ! Ще рече: и готови да се подчиняват безпрекословно на чужда сила, която мачка България, да й служат.

Парадоксално, но в цялата тази картина за живота в България между 1952 и 1989-та година е имало и нещо много позитивно . И то е идвало от Юпитер в дом 1 и в Телец (виж, картата), който прави тригон към Луна (обикновените хора). Или: дух на вяра и оптимизъм е владеел повечето хора, със съзнанието, че никой няма да умре от глад, каквото и да става. Поради това е нямало и тревога за оцеляване и за утрешния ден. А пък е имало и морал (Юпитер) и от всичко това – и добро настроение. За последното много помагало и наличието на вдъхновяващо изкуство – кино, театър, литература и особено музика (Юпитер в Телец), които повдигали духа. Чалгата и пошлостта в музиката били още непознати и неупотребими. „Гнилото“ и аморалното били запазени най-вече за хората от елита (Слънце в дом 8, в квадрат с Плутон), там тайно се вършели ужасни неща. Но обикновените хора нямали и представа за тях и те някак си не ги засягали. И точно този елит, олицетворяван от квадратурата между Слънце и Плутон, един ден съборил Комунистическата система. Тя всъщност отдавна била прогнила и съборена отвътре. Та това накратко е историята и силно противоречивото лице на развития социализъм у нас между 1952 и 1989 година, изобразено чрез някои небесни движения.

Да разгледаме и последния, действащ и сега цикъл Сатурн-Нептун от 1989 година. Картата на цикъла пак е с координатите на София, нали ни интересува ситуацията в България. Макар вече да не се проявява на държавно ниво у нас, комунизмът продължава да съществува като идея и начин на мислене. И ще съществува докато свят светува. Какво виждаме на картата? Съединението и този път е в дом 7 и близо до ДСЦ. И още: Слънце е на самото МС. А през него и през МС през настоящата 2017 година вече многократно мина транзитен Нептун и ще минава още няколко пъти през следващата 2018 година. Като в един момент за доста години наред ще навлезе и ще минава през дом 10 (власт, влияние). Друго: Слънце тук съвпада със Слънце от картата на Освобождението на България (3.03.1878). Ще рече: у нас комунизмът, повече от всички други страни, за периода 1989-2026 година има специален усилвател като идея и идеология. И като влияние върху управлението. Но прави и ще прави българите (дом 1) слаби и уязвими (Сатурн-Нептун в дом 7).

А следващият цикъл Сатурн-Нептун ще започне през 2026 година, но за него друг път. А най-общо може да се каже така: двете планети са много полярни като влияние и трудно се запазва балансът помежду им. Отначало, като по правило, доминира Нептун, затова в началото комунизмът е движен от ентусиазъм. Ала идва и време, когато Сатурн постепенно взема надмощие и тогава от ентусиазмът нищо не остава, появява се диктатурата. Поради това, истински комунистически общества може да има само сред съмишленици и доброволци, където е помислено как принудата и насилието да бъдат стопирани още в зародиш. Защото появят ли се те, комунизмът изчезва като мартенски сняг.

Коментари

4 коментара на “100 ГОДИНИ КОМУНИЗЪМ”

 1. Libra on ноември 7th, 2017 18:53

  Амо не разбрах, защо през 89-та година цикълът Сатурн/Нептун се разглежда пак като комунизъм? Може да е идеалът на демокрацията, наложен отвън?

 2. Libra on ноември 7th, 2017 18:53

  Само не разбрах, защо през 89-та година цикълът Сатурн/Нептун се разглежда пак като комунизъм? Може да е идеалът на демокрацията, наложен отвън?

 3. Libra on ноември 7th, 2017 19:07

  2026 за София цикълът Сатурн/Нептун в 1-ви градус на Овен попада отново в 7дом, управляван от Нептун.
  Народът е пак в 10дом, но този път представен от екзалтиран Юпитер, пак ще ни управляват отвън, но ще сме щастливи. 🙂

 4. admin on ноември 7th, 2017 21:31

  Цикълът Сатурн-Нептун от 1989 година е енергийна матрица и днес тя влияе като идея, като спомен, като остатъчно влияние отпреди и като отделни желания за осъществяване.

Остави отговор