Всяка година щом дойде лято, а пък някъде и целогодишно, милиони хора се устремяват към крайбрежни зони и плажове. И това – по целия свят. А кое е онова, което ги привлича така силно? Морето и слънцето, разбира се. Защото ако тях ги няма, няма да има и стълпотворение. Само че не са само те. На плажа, както никъде другаде, се получава съчетаване на четирите природни стихии: вода – море; огън – слънце; земя – пясък; и въздух – околното пространство и „дишането“ на кожата, когато човек е гол. Затова като се редуват последователно, тези стихии задвижват съответни зони и вътре в човека. Така става хармонизиране на енергията – и отвън, и отвътре – и той се чувства добре. Даже отлично.

Коментари

Остави отговор