Всяка година на 3 юни – на празника св.св. Константин и Елена по стар стил – се провежда нестинарският събор на автентичното нестинарство в с. Българи – Странджа планина. Това е много стар обичай, съставен от поредица свещенодействия, чиято кулминация са танците в огъня. Той е възникнал в най-дълбока древност сред траките, но след 313 година от новата ера търпи важни промени. Какви? Странджа планина е едно от местата, където първоапостолското езотерично християнство най-напред пуска яки корени. Тези първи християни тогава започнали да прилагат старите нестинарски обреди по нов начин, с новото си християнско разбиране. Само че те, както всички техни събратя на други места по онова време, били жестоко преследвани от римската власт. И ето, че в горите на Странджа те намирали убежище и закрила. И въпреки това те пак били преследвани и убивани, а в един момент всичко това стигнало критична точка.

И ето че тъкмо тогава – през 313 година – роденият в Ниш император Константин, след съвет от своята майка Елена, спира гоненията на християните, чрез издаване на специален императорски едикт (Милански едикт). А скоро след това християнството било прието за официална религия по цялата Римска империя. Ето защо, в знак на голяма благодарност, почит и възхита към император Константин и неговата майка, бившите преследвани първоапостолски християни от Странджа създали култ към двамата, канонизирани по-късно и за светци (светок). И оттогава всеки път на празника св. Константин и Елена стават най-внушителните нестинарски шествия и свещенодействия. Като шествието, например, до свещените извори (аязмо) на имената на двамата светци, с ритуала „къпане на иконите“. Затова и на този ден нестинарите на Странджа продължават да влизат в огъня с икона на св. Константин и Елена.

Въпреки че по-късно, по ирония на съдбата, същите тези първоапостолски, езотерични християни от Странджа пак били преследвани, този път – от каноничните църковници на Константинопол. И така те намерили трайно убежище в дебрите на планината, за да пренесат през вековете Огъня на великото Начало.

Коментари

Остави отговор