Ти, който утоляваш жаждата си с тази бистра вода,
запомни: тя е моя!
Ти, който дишаш този ароматен въздух.,
запомни: той е мой!
Ти, който се радваш на тази красота,
запомни: тя е моя!
Ти, който се наслаждаваш на песните на крилатите певци,
запомни: те са мои!
Аз съм първичният извор на живота!
Неговата сила, неговата младост!

Без мене земята ще стане пустиня.
Без мене ще пресъхнат бистрите ручеи.
Без мене ще отлетят веселите птички.
Без мене ще се отрови въздуха.
Без мене ще изчезне красотата.
Затова пази ме, обичай ме!

Коментари

Остави отговор