Р – няма друг членоразделен звук, при произнасянето на който езикът да вибрира толкова много. Р-р-р-р-р-р-р… Между горната половина на устата, която ни свързва с небето и долната половина, която ни свързва със земята. И като вибрира така, езикът се проявява като медиатор помежду им. А вибрацията (трептенето) какво е? Ритъм, честота. Ритъм, стоящ в основата на всеки по-голям или по-малък цикъл и в крайна сметка – в самата тъкан на времето. Нима времето не е нещо, което се съизмерва с непрекъснато повтарящите се ден и нощ, лято и зима? И с много още, по-големи и по-малки отрязъци от време, повтарящи се непрекъснато. Затуй мелодията на този звук внушава съзнание за хода на времето и съдейства за устойчивост срещу него – срещу всяко състаряване, износване, размекване, грохване. Не случайно при бойния вик У-РА, акцентът отново е на Р – за да мобилизира и за да създава твърдост и устойчивост срещу враговете и грохването. Не случайно и почти всички малки деца имат затруднения при произнасянето на „р“ – просто те са още твърде крехки и нямат нужната устойчивост.

В същият ред на мисли, лесно може да се обясни и това: в говора на едни народи „р“ е меко, а у други народи – доста по-твърдо. Във всеки случай на Балканите, в частност и сред българите, „р“ е твърдо и като погледнем историята, лесно можем да разберем защо. Особено като се знае, че по-голямата част от Балканите, включително и цяла България, за вечни времена се управлява от небесния сектор Козирог. А Козирог и неговият владетел Сатурн пак означават твърдост и устойчивост. Както и труднопроходими планини и планински масиви – естествени прегради и защити срещу враговете. Я да видим: Рила, Родопи, Пи-Р-ин, Ст-Р-анджа, Ста-Р-а планина… А това тук: Род, Родина, Раждане, свързано с друг вид твърдост и устойчивост, с вътрешните устои на човека?!…

Случва се понякога, къде на шега, къде наистина, да чуем и следното: “щом в името на месеца има „р“, значи студът още не си е отишъл. А „р“ наистина липсва само в имената на най-топлите месеци май, юни, юли и август. Нашият наблюдателен народ просто е забелязал нещо характерно и му е обърнал внимание. Защото „р“ носи не само посланието за твърдост, но и посланието за студ (б-р-р-р, мр-р-р-аз). И създава дори усещането за треперене. Вероятно затова защото студът – външен или вътрешен – поражда твърдост: водата като замръзне, се превръща в лед; вълнението като замръзне, се превръща в непреклонност. Там, където по-често се среща „р“, има ред и непреклонност.

Звукът „р“ носи още посланието за върховно напрягане, обособяване, понасяне, съхраняване, разграничаване, опазване. Той има свойството да подкрепя твърдите прегради (защитните граници) между нещата, между хората и околния свят. При това, преградите имат и пропускателна способност – да пропускат полезното, безопасното и нужното и да задържат вредното, опасното и ненужното. Поради подобни причини, „р“ дава сила и устойчивост на всичко старо, традиционно и ценно, идващо от миналото – Род, Родина, Раждане, Родители, пРадеди, и присъства в самото име България. Което пък означава, че в татковината ни, открай време, не е имало много място за сантименти, но е имало голяма почит към всичко старо, традиционно и родно.

Съществуват и много думи, в които „р“ е втора буква (звук) – пРеминававане, пРеграда, пРеход, пРоход, пРез, пРадеди, вРата, вРат, гРаница, гРад, гРадеж, гРабеж, кРажба, кРада, кРай, кРах, кРиза, кРитика, кРъст. А втората буква (звук) какво беше? Условия, терен, място на действието, указание върху какво действа първата буква (първият звук). И при всички тези думи, „р“ означава имено това – защитна преграда.

Накрая и едно полезно упражнение: ако се почувствате вътрешно разлюляни и неустойчиви, вземете един лист и започнете да записвате на него думи, в които има „р“, според това както се появяват в мисълта ви. Наредете така поне 20-на думи, после си изберете няколко от тях и започнете да ги изговаряте гласно и многократно, подобно на мантри. Много скоро ще откриете промяната. Успех!

(откъс със съкращения от „Скритата сила на думите“ – Н.Радев)

Коментари

2 коментара на “НАЙ-БЪЛГАРСКИЯТ ЗВУК”

  1. Попов on април 24th, 2017 8:57

    Русия. 😉

  2. borischerpanski on май 3rd, 2017 21:05

    Б-като Българин, Битие, Бог,Р-то е трудно усвоимо,като малки кой не се е шегувал-…-Кажи Обичам Райна като Мед-Получавало се е -Обичам-Лайна като Мед-Хумор и Смях-Не знам за това ли е тезата на пишешщия,звук -Р е свързан със нервната система и Ангелите-9 йерархия,Спорен е въпросът за Р-то .

Остави отговор