В нашата родина България всички ние имаме остра нужда от едно основно отсяване на зърното от плявата. Само така бихме могли да съберем нужното добро семе за нов посев. Как по-точно? Като се отсеят най-напред избирателите. Има ли качествени избиратели, ще има и качествени избранници. Друга формула няма.

Да си представим сега следната ситуация: идва време за избори и преди тях избирателите по закон полагат изпит за допускане до изборите. Например, чрез въпроси и отговори от историята и географията на България – по родинознание. Може би чрез нещо подобно на листовките за шофьори. Та при определен процент верни отговори, минаваш изборната бариера и имаш право на глас, а под този процент – не си достоен да избираш. Но ако не минеш тази бариера сега, ще ти остане все пак възможността да го направиш следващия път, когато да се подготвиш по-добре.

Защото разумът подсказва: за да е общественият организъм България здрав и читав, то право да избират, да определят настоящето и бъдещето на страната ни трябва да имат само онези, които умствено, емоционално и духовно са свързани с нея. Които милеят за България и знаят за нея най-важното. И ако след такива изпити останат дори само 200 хиляди с право на глас, те ще са най-достойните! Тогава купуване и продаване на гласове няма да има, корупция няма да има, нехранимайковци няма да се добират до власт! И ще стане така, че да си избирател, ще звучи гордо! И така онова, що дава плод у нас, най-после ще вземе връх над бурена. И пътят към благоденствието ще бъде отворен!

Нищо, че всяка от великите сили – и от изток, и от запад – посредством измислени причини, ще се противопоставя по всякакъв начин на такъв или на друг подобен изборен метод у нас. Най-вероятно е да ревнат: това не е демократично, нарушават се права на човека и т.н.. от този порядък. Чии права? Правата на бурена ли?… А истината е, че така великата сила няма да може да внедрява своите верни слуги, своите бурени, своята пета колона в управлението на страната ни. С повече разясняване, с дух, упоритост и настойчивост, обаче, и това може да се преодолее! Тогава същите тези велики сили вече няма да се отнасят към българите като към чувал с картофи, който непрекъснато трябва да се мести тук или там, а като към народ, достоен за уважение, чиято воля не може да бъде пренебрегвана.

Коментари

3 коментара на “ДАВАЩОТО ПЛОД ДА ПОБЕДИ БУРЕНА”

  1. Аз..моят запазен бранд on март 27th, 2017 18:40

    Един ми каза,ча отделянето на зърното от плявата значело,че не виждам цялото! 😀

  2. Екатерина Пейчева on април 29th, 2017 10:03

    Такъв изпит трябва още по-задължително да минават и кандидатите за депутати. И не да получават все по-увеличаващи се заплати, а те да плащат за честта да управляват този народ. Тогава наистина няма да се боричкат около хранилката и да гледат само далаверата.

  3. borischerpanski on май 1st, 2017 21:21

    Може и така да се каже, но времето лети и ние сме във времето,а то вече не ни принадлежи-Господ твори вечно ново небе и нова земя,а това означава, че новата нива е в нова обстановка от 22.03.1914 епоха водолей ще засаждаме 720 год-мистичен период, 720 год.научен период и 3-ти 720 год -социален период,когато ще берем жътвата на Водолея-а тя е електро-магн. поле на Любовта, Проповедници от нов Тип,ядката на новата 6-раса,това ще е житото-новите хора със съзнание устремено към свръхсъзнание чрез пробуждане на колективно и после на космично съзнание, повлияни от братски живот,а Плявата е хора със самосъзнание готови даводят война със всеки проповядващи свещенният егоизъм и водещи 5-раса към гибел, но хора всие още има изходен път да засеете новите идеи в учението на Бялото Братство, за да станете жито, а не плевели.

Остави отговор