В нашата родина България всички ние имаме остра нужда от едно основно отсяване на зърното от плявата. Само така бихме могли да съберем нужното добро семе за нов посев. Как по-точно? Като се отсеят най-напред избирателите. Има ли качествени избиратели, ще има и качествени избранници. Друга формула няма.

Да си представим сега следната ситуация: идва време за избори и преди тях избирателите по закон полагат изпит за допускане до изборите. Например, чрез въпроси и отговори от историята и географията на България – по родинознание. Може би чрез нещо подобно на листовките за шофьори. Та при определен процент верни отговори, минаваш изборната бариера и имаш право на глас, а под този процент – не си достоен да избираш. Но ако не минеш тази бариера сега, ще ти остане все пак възможността да го направиш следващия път, когато да се подготвиш по-добре.

Защото разумът подсказва: за да е общественият организъм България здрав и читав, то право да избират, да определят настоящето и бъдещето на страната ни трябва да имат само онези, които умствено, емоционално и духовно са свързани с нея. Които милеят за България и знаят за нея най-важното. И ако след такива изпити останат дори само 200 хиляди с право на глас, те ще са най-достойните! Тогава купуване и продаване на гласове няма да има, корупция няма да има, нехранимайковци няма да се добират до власт! И ще стане така, че да си избирател, ще звучи гордо! И така онова, що дава плод у нас, най-после ще вземе връх над бурена. И пътят към благоденствието ще бъде отворен!

Нищо, че всяка от великите сили – и от изток, и от запад – посредством измислени причини, ще се противопоставя по всякакъв начин на такъв или на друг подобен изборен метод у нас. Най-вероятно е да ревнат: това не е демократично, нарушават се права на човека и т.н.. от този порядък. Чии права? Правата на бурена ли?… А истината е, че така великата сила няма да може да внедрява своите верни слуги, своите бурени, своята пета колона в управлението на страната ни. С повече разясняване, с дух, упоритост и настойчивост, обаче, и това може да се преодолее! Тогава същите тези велики сили вече няма да се отнасят към българите като към чувал с картофи, който непрекъснато трябва да се мести тук или там, а като към народ, достоен за уважение, чиято воля не може да бъде пренебрегвана.

Коментари

Един отговор на “ДАВАЩОТО ПЛОД ДА ПОБЕДИ БУРЕНА”

  1. Аз..моят запазен бранд on март 27th, 2017 18:40

    Един ми каза,ча отделянето на зърното от плявата значело,че не виждам цялото! 😀

Остави отговор