kominАко запалим огън в някаква пещ, то колкото коминът на пещта е по-висок, толкова тягата ще е по-силна, а горенето – по мощно. Ала много подобно е онова, което се случва и на едно друго място: когато предприемаме нещо, то нашата сила и ефективността на действията ни ще са толкова по-големи, колкото по-нависоко е устремен нашият дух и колкото по-силна е вярата ни в крайния успех. Защото духът и вярата действат досущ като комин, който усилва тягата и вътрешното горене у нас хората и така ние достигаме своите върхове. И случва се дори да сътворим и чудeса!

Коментари

Остави отговор