god-creatorШест големи брачни Двойки крепят отделните хора, човечеството и вселената. Ето как:

Сила + Красота
Силата без Красотата става опасна, а Красотата без Силата – ненужна. Тъй щото те двете една без друга не могат.

Вземане + Даване
Ако само вземаш без да даваш, неминуемо ще се пукнеш като балон. Ако само даваш без да вземаш, скоро ще се свършиш до нулата.

Слово + Вяра
Ако говориш без вяра, това ще те направи жертва на собствените ти лъжи. А голата вяра, без собствено мнение, ще те направи глупак.

Работа + Отдих
Напрягането без отпускане води до скъсване. А отпускането без напрягане – до угасване.

Свобода + Любов
Свободата ражда новите идеи, които Любовта съчетава и опложда. Така се осъществява създаването на нещата.

Вдъхновение + Разум
Вдъхновението те повдига на своите криле до Небесата и до Бог, а Разумът ти помага да снемеш на земята частица от видяното там и да го приложиш на практика.

Коментари

Един отговор на “Големите брачни Двойки във Вселената”

  1. Elena on септември 22nd, 2013 6:16

    Venera! 6 =Venus

Остави отговор