izbori(сила и мъдрост от вековете)
След като изберем управник, често се случва да стане така, че да сме силно разочаровани от неговите дела, драстично разминаващи се с обещаните. За да не се получава това, ето един важен ориентир  – името. В инициалите на името е закодирано всичко най-важно относно онова, което напиращият да управлява реално би направил, ако бъде избран – за страната, за своя град (община). Независимо от онова, което говори и обещава. И това е така, защото с встъпването си в длъжност,  той влиза в отношение с основната териториална енергия на страната (града, общината) си, неизменна през вековете.  А така също – и с енергията на своето име (звукът е енергия).  И от така получената комбинация, той не може да се отклони. Какъвто и човек да е сам по себе си, каквито и усилия да прави. Разбира се, пълната информация за бъдещите му управленски дела е скрита във всички звуци на неговото име – и лично, и фамилно – докато в инициалите е закодирано само най-главното, водещото. Но и то е достатъчно за ориентир. А текстовете по-долу важат не само за избора на президент, а и за избора на всеки друг управник, но само в България. Независимо на какво ниво – общинско, областно или национално. Продължава ТУК…

Коментари

Остави отговор