healing-d181d181d181d181d181Казват, че хомеопатията действа на принципа на подобието… И толкова… А с какво и как по-специално… рядко някой се наема да каже. Защо? Може би защото все още е твърде рано да бъде казано и после разбрано от повече хора. Може би. Нали вече е достатъчно ясно: в хомеопатичния препарат не остава и една молекула от действащото вещество… и въпреки това, той действа. Дори нещо повече: той действа най-силно, тъкмо когато разреждането е най-голямо… Трудно е да бъде проумяно от представителите на все още господстващото днес „наукообразно“ мислене, нали? Но така или иначе изводът си остава: във веществото се съдържа и още нещо, неуловимо за лабораторните уреди и тестове. И тъкмо това „нещо“, запазващо се, дори и когато веществото напълно изчезне, е самият Лечител.

Да кажем, застанали сме пред нещо яркочервено. Гледаме ние в червеното… и неусетно погледът ни започва да става все по-войнствен, а в главите ни, една след друга започват да напират напрегнати и все някакви „червени“ мисли, понятия и настроения. Бик, кръв, нож, копие, сила, страст, желание, танц, секс, мускули, бой, желязо, зъби, машина, кола, газ, огън, пламък, пушка, бомба, гръм, тряс… и така нататък… А ако в този момент стане тъй, че и бик се загледа в червеното, едва ли би се разминало без неговата атака. Защо, кое кара нас и бика да реагираме по толкова сходен начин, въпреки, че не се вижда да има кой знае колко общо сред възникналите тук асоциации? Оказва се обаче, общо има и то е в излъчваното, във вибрациите. Затова усещанията и реакциите ни, заедно с тези на бика, ще са сходни – те се подчиняват на ЗАКОНА ЗА ПОДОБИЕТО. Същият, на който се подчинява и хомеопатията, и астрологията, и върху чиято основа се гради и функционира СВЕТЪТ.

Да, хомеопатичният препарат може да ни моделира по същия или по подобен начин, както когато гледаме в червено, натискаме газта или държим в ръцете си копие. Или: когато ни оказва влияние определена планета. Или пък – когато сме подложени на ред други директни въздействия. Заради това той може би е най-чистият, удобен и ефикасен вибрационен регулатор в системата човек, измислен досега. Идеално средство за противодействие не само на болести, но и на всякакви други състояния, предизвикващи сътресения, и влияния, включително – и планетарни. Той е не само лекарство за болни, но и енергиен коректор за здрави….Той моделира съдби! Вероятно не всичко е в неговите възможности. Той едва ли може да направи нещо там, където преди това няма заложено нищо… Най-доброто, което може да направи, е да „отключи“ заложеното и да помогне за неговото естествено развитие, за да може човек максимално да се доближи до най-силното и най-хубавото… от самия себе си…“

Повече ТУК


Коментари

Един отговор на “Астрология + Хомеопатия = Чудеса”

  1. lin on юли 23rd, 2011 17:30

    Как съм пропуснала тази чудесна ваша лекция във Виделина през май…жалко, дали няма вариант за скорошно повторение или поне на подобна тематика. Благодаря ви!!!

Остави отговор