venus_and_marsНай-напред ще направя един кратък панорамен обзор из дебрите на медицинската астрология… Защото най-добре е да хвърлим един поглед отгоре, преди да се втренчим в нещо по-конкретно отдолу… И така, открай време върху човека и върху всичко живо на земята действат две главни групи от сили:
1) Едни, които действат отгоре надолу, в съюз със слънчевата светлина. Те се проявяват най-вече през деня и тяхната цел е Сътворяването, сиреч овеществяването на енергията.

2)
И други, които действат отдолу нагоре, в съюз с отразената от земята енергия. Проявяват се най-вече през нощта и тяхната цел е израстването на Сътвореното.

Първата група можем да наречем универсална Мъжка енергия, или по-образно – Семе, докато източните народи я наричат Ян. Втората група – универсална Женска енергия или Почва, а източните народи я наричат Ин. За да има устойчивост пък в която и да е система, включително и в човека, тези две енергии трябва да действат в хармония и равновесие. И да си съответстват.

Но нека проследим със средствата на астрологията как се проявяват те в човешкото тяло. Както знаем, всяка планета, движейки се по еклиптиката, следва порядъка: Овен, Телец, Близнаци, Рак, Лъв, Дева, Везни и така до Риби и кръгът се затваря, след което същото се повтаря отново и отново. Овен управлява главата и органите на нея. Телец – долната челюст, устните, гърлото, врата, гласните струни, щитовидната жлеза и хранопровода. Близнаци – ръцете, раменете и белите дробове… докато стигнем стъпалата, където управляват Риби, за да се повтори всичко отново и отново. Следователно тук имаме една последователност отгоре надолу.

Значи: като се движи планетата по своя небесен път, тя последователно активира и съответните зони в човешкото тяло отгоре надолу. От Овен (главата) до Риби (стъпалата). И пак и пак така. Както се тъче в стан – нишка след нишка, пласт след пласт, активизация след активизация. Отгоре надолу. А отгоре надолу, както вече споменах, се проявява универсалната Мъжка енергия или енергията на Сътворението ян. Освен това, всяка планета, според своята си природа, активира зоните по свой начин. Венера по един, Марс по друг начин, Слънце по трети и т.н. Оттук: директното движение на планетите по небесната сфера е в съюз и синхрон с универсалната Мъжка енергия на Сътворението – ян.

Но същестува още едно важно движение и то е денонощното въртене на Земята около нейната ос. Вследствие това въртене се формират асцендентните домове, както и преминаването на планетите през тях. И какво става в този случай? Става така, че планетите сега преминават през домовете в обратната посока – отляво надясно, от изгрева, през дом 12, дом 11, дом 10 и т.н. А като вземем предвид телесните съответствия на домовете, идентични с тези на знаците, то денонощната активизация на телесните зони и органи става точно в обратния ред, отдолу нагоре или – в съюз с универсалната Женска енергия, енергията на Растежа ин.

Или: годишното движение на Слънце и на другите планети през зодиака отключва и активира мъжката универсална енергия на Проникване и Сътворяване, а денонощното въртене на Земята около собствената ос отключва и активира женската универсална енергия – на Възприемане и Израстване.

Та това е най-общата картина на космическите биология и физиология, твърде важни и за хората и тяхното здраве. И от тук произлизат множество следствия и частни случаи, но сега няма да се спирам на тях. Ще обърна внимание на едно нещо, обаче: когато разглеждаме домовете във връзка със здравето на човека, нека да се има предвид, че еднакво значение имат както асцендентните домове, свързани с Женската универсална енергия, така и слънчевите домове, имащи по-пряка връзка с Мъжката универсална енергия и образувани от положението на Слънце. За тези, които не знаят, ще поясня, че първите 30 градуса от Слънце представляват 1-ви слънчев дом, следващите 30 градуса – 2-ри слънчев дом и така до края на зодиакалния кръг. И разбира се, основно значение тук има мунданната зодиакална домофикация, при която самите знаци са домове, започвайки от 1-ви дом Овен.

Като говорим за домове, редно е и да напомня, че те са енергийни фонове, създавани от Слънце. И че три дома имат най-пряко отношение към човешкото здраве. Дом 6, отговарящ за новите заболявания, дом 12 – за хроничните и дом 8 – за опасните за живота заболявания. И това и при двете домофикации – асцендентна и слънчева. Разбира се, останалите домове, както и всички планети и много други обстоятелства също имат отношение към здравето и енергията на човека.

Но да се върнем към дом 6. От него съдим за слабите зони в човека, податливи на нови здравословни атаки. Но нека видим как е формиран този дом по системата на Плацидус – най-употребяваната система днес? Той е формиран от ъгловото разстояние, което изминава Слънце от момента на неговия залез до новото му положение след изтичането на първата 1/6 част от нощта. И тъкмо това ъглово разстояние представлява дом 6.

А какво става за това време? Зад хоризонта се скрива основният източник на светлина, топлина и енергия, за сметка на все по-стремително настъпващите тъмнина и хладина. И всеки организъм, по-малък или по-голям, усеща в тези часове и минути стрес и засилващ се енергиен глад, а при хората – и емоционален глад. В резултат налага му се спешно да се адаптира към нов, автономен режим. Нали не малка част от енергийните си нужди през целия ден той е задоволявал директно от слънцето. И ето, че в тези часове на пренастройка, адаптация и глад за енергия, започналите да се увреждат органи, системи и тъкани относително са в най-лошо състояние. И тъкмо заради това, така създадения енергиен фон на дом 6 е най-пряко свързан с уязвимите зони в човека. Времето, през което Слънце преминава през дом 6 е време за концентрация на разрушителните сили. Същото обстоятелство може да се използва и за диагностика. Ако тогава човек усеща характерно неразположение или болка някъде и това се повтаря няколко вечери подред, нека обърне по-голямо внимание на усещанията си. Защото така могат да се откриват нови заболявания, дори когато те са още в зародиш.

Но дом 6, както знаем, освен всичко изредено е и работа. Той е и обстоятелства около работата. Дава ни информация и за вродените качества и способности на човека, за неговата квалификация и специализация. А това означава, че човешките таланти от една страна и здравословните уязвимости от друга, имат една и съща или близка природа – една и съща или близка честота на трептене. Поради същото, те влизат в резонанс помежду си и силно си влияят взаимно. Оттук пък следва, че когато човек работи нещо, което не е за него и не му е присърце, когато едва понася тази работа, защото не е съобразена с неговите качества, това положение почти винаги го довежда до проблеми със здравето. И обратното: ако същият този човек експлоатира вродените си таланти, той не чувства умора по време на работа и след нея и това е най-надеждният негов щит срещу всякакви здравословни атаки.

Нека разгледаме сега и дом 12. Ако е по Плацидус, той се формира от ъгловото разстояние, което Слънце изминава, този път, за 1/6 част от деня от момента на неговия изгрев. За същото това време човек спешно се нуждае от бърза пренастройка и адаптация към новопоявилата се слънчева светлина. И за органите и системите, в енергийните канали към които има вече трайни блокажи, достъпът до нея става много по-трудно и бавно. Ето защо от този дом съдим за хроничните болести. Или иначе казано, хронично заболяване значи липса на достатъчна проходимост на енергийни канали за слънчевата енергия и поради това – недостатъчно нейно усвояване от съответни органи и системи.

А какво още е дом 12? От него съдим за човешките въодушевления, за вътрешното отшелничество и за съприкосновенията с божествения свят. И ако този свят е твърде далече за някой човек и той рядко се сеща за него, в душата му постепенно се настанява хаос и смут. Тогава той търси отдушници и заместители в някои затъпяващи занимания, като гледането на сапунени сериали и телевизионни шоута, например. Нерядко намира отдушник и в алкохола или опиатите. А ако е българин, може – и в чалгата. И стигне ли до някое от тези състояния човек, това е сигурен белег за стремително настъпващо в него бедствие, наречено болест.

Дом 12 е мястото, където се премахват границите на егото, за да изпита човек усещането, че всичко в него и около него – и хора, и природа – е едно. И на физическо, и на емоционално, и на мисловно ниво. А това не е само усещане, това е и реално вливане на енергия от най-чистите и вечни извори на живота – от Цялото към конкретния човек. И прекъсне ли той достъпа си до тези Извори, неизбежния резултат тук е болест. Та това е втората основна причина за болестите, произхождаща от астрологичен дом 12.

Но има и трета основна причина за болестите и тя е свързана с дом 8. Какво е дом 8? Секс, сексуално общуване, разбира се. Този дом също така е и парите и енергията на другия или на другите – хората, с които най-често имаме някакви отношения. Но той също така е и смъртта. Сексът, парите на другите и смъртта – всички те трептят на една и съща или на близка честота и затова взаимно се привличат. И появи ли се едното, започне ли да доминира в живота на човека то силно, скоро пристигат и останалите две. Ако преди това не са пристигнали всички вкупом, разбира се. А конкретни примери тук в нашата родна действителност – колкото щеш. Не случайно и психолозите казват, че основният мотив за действията на серийните убийци стои в сексуална причина. Астрологията спокойно може да го потвърди: сексът и смъртта наистина взаимно се привличат.

Както знаем, Марс и Венера отговарят за любовта и секса между мъжа и жената. Ако Марс е огънят за разпалването на страстта и енергията за обладаване и завладяване, Венера е харесването, влюбването и самото гориво. А двете планети заедно създават магнетичната ос, от която оттърване няма. Тук можем да добавим и Нептун, от който съдим за възвишената, романтична любов, както и Плутон, от който се информираме за всеобхватния, всепроникващ и всепоглъщащ секс. И разбира се Слънце – мунданен управител на дом 5 – което обединява всички тези сили в една, за по-лесно наричана любов.

Ала много често става така, че онова, което се е считало за любов, впоследствие се е оказвало само нагон. А когато е млад и жизнен човек, нагоните му избиват отвсякъде. Но те също така са и стихии, подобни на природните, които могат да са много опасни и непредсказуеми. Като земетресенията и цунамитата, например. И е трябвало векове и хилядолетия наред зорките очи на по-опитните и препатилите да следят за тях, да охраняват по-младите, за да не се стига до беди и нещастия. И това е било главно задължение на майките и бащите, на по-големите братя и сестри, на обещството и обществения морал.

Векове и хилядолетия наред хората охранявали сексуалния нагон, като отношенията между мъжа и жената били неизменно поставяни под най-строг контрол. Контрол както външен, идващ от другите, така и вътрешен – от лични критерии и спирачки. И само през последните 50-60 години, което е капка в морето от цялото време на човечеството, тези вековни спирачки – и външни и вътрешни – една по една излизат от строя. За да се стигне до днешното време, когато тях практически вече ги няма. Поне при мнозинството от хората в християнския свят, възприели през последните десетилетия свободата във всичко за свое знаме. В същия този християнски свят днес сексът се е превърнал в основна тема и в средство за дебат и забава. И в средство за търговски дела и операции. И в какво ли още не средство. А защо се е появил той, защо е било потребно да има сексуално привличане и обладаване, коя е природната причина тук?!… Тази причина е в това да има съчетаване на най-подходящите двойки, на най-подходящите гени и на най-подходящите душевни и физически сили. За да има зачеване и раждане, според законите Свише. И за да се раждат все по-качествени, все по-хармонични и щастливи хора и за да се движи колелото на еволюцията. Това е на първо място. Всичко останало е на второ, трето, четвърто и пр. места назад.

А когато извадиш нещо от неговата природна причина и го прилагаш изцяло извън нея, това нещо един ден неизбежно започва да си отмъщава. Така са се появили и болестите, предавани по полов път. А те съвсем не са една или две. А според някои изследователи, те са повечето сериозни болести сред възрастните днес. И тук не става дума за венерически зарази, макар че и за тях може да се спомене. На първо място иде реч за това, че всяко физическо проявление на болест е предхождано от съответно емоционално състояние. А сексът е мощен модулатор на емоциите и състоянията. Така че, ако след секс човек се чувства ограбен и изтощен и няма желаниe да прояви нежност към своя партньор, това е сигурен белег, че трябва по-скоро да бяга далече от него. Ако не е вече твърде късно, разбира се. Защото неговата енергия е изсмукана до опасно ниско ниво, което създава отлична почва за отключване, растеж и развитие на болестни процеси и за привличане на техните причинители.

Всички бактерии, вируси, паразити и пр. инфекциозни причинители, както знаем, се управляват от Марс и Плутон, а следователно – те са в най-пряка връзка със секса. Марс управлява по-видимите, лесно откриваеми причинители, както и бурно протичащите процеси. В същото време Плутон управлява онези инфекциозни причинители, които трудно се откриват или изобщо не се откриват и имат бавен ход на развитие, така че могат да паразитират в човека цял живот. А според канадката д-р Хулда Кларк, в генезиса на всички сериозни болести при човека стои някакъв такъв патоген. Тази своя теза тя защитава в книгата си „Лечение на всички болести“, преведена и на български. Тя е създала и свой метод за откриване на патогенните причинители и за тяхното сигурно отстраняване от човека. А подобно становище днес застъпват и ред други изследователи в целия свят. Сред тях е и един от най-успелите българи днес, живеещият във Франция изобретател Румен Антонов. Благодарение на фондацията, която той създава и на екипа учени, които обединява чрез нея, бива намерен достатъчно доказателствен материал за изобличаването на опасен патоген. Доскоро считаната за безобидна гъбичка Candida albicans, нормално съществуваща в чревния тракт на около 75% от хората по света, се е оказала реалният причинител на повечето сърдечно-съдови заболявания, водещи до атеросклероза, инфаркт, инсулт и пр. И това са находки, открити в елитни болници на Франция.

Но кога и как тази гъбичка се превръща в патоген? Само тогава, когато популацията формирана у един човек, бива пренесена в друг човек. А това става най-вече чрез секс. В първия човек тя се е намирала от дълго време в състояние на относително равновесие със силите на имунитета, докато във втория тя е нещо ново, срещу нея още няма изработено трайно противодействие, затова тя се превръща в агресор. А така стоят нещата и с други патогени, пренасяни по полов път. Кога те не се проявяват по този начин при сексуално общуване? Само когато при синастрията Марс или Плутон на единия хвърля хармоничен мажорен аспект към Венера на другия. А защо е така, може да се мисли. Венера е в основата на имунния отговор. Тя е първата, която разпознава врага, бил той и миниатюрен, локализира го и алармира за него. Най-вероятно действа чрез тимуса.

Значи силите и качествата на Венера в този случай разпознават безпогрешно всичко, което идва чрез Марс и Плутон. Разпознават всички опасни бактерии и вируси, както и естеството на червените кръвни клетки, анализират сперматозоидите, дори – цялостната генетична структура на партньора. И всичко това – чрез механизма на харесването, преди още да е осъществен какъвто и да е сексуален контакт. Както можем да се досетим, разпознавателните сили на Венера са много по-развити при жената, така е решила природата. И когато жената избира мъж за себе си, следвайки своя вътрешен глас, тя помага и на самия мъж, защото той изначално притежава доста по-голяма склонност да греши в избора си. Затуй може да се каже и така: „мъже, доверете са на избора на жените! Да не ви пука, че някоя от тях не ви е избрала, не ви е харесала. Така трябва, така тя спасява и вас! А има и други жени, нали? Но за да става всичко така както му е реда и опасностите за здравето да бъдат елиминирани още в техния зародиш, трябва време. Всяко бързане за по-скоро стигане до сексуален контакт носи рискове, наистина не малки рискове.

А решаващо значение в крайна сметка имат положенията на Марс, на Плутон и Венера в отделната натална карта. Ще рече: когато някоя от тези планети се намира в падение или в заточение по знак или по дом в наталната карта – и при асцендентна, и при слънчева домофикация – същото носи повишен риск за грешен избор на партньор. А това още означава: когато Марс е в Телец, във Везни или в Рак, както и във 2-ри, 7-ми и 4-ти дом. И когато Плутон е във Везни, във 2-ри и в 7-ми дом. И когато Венера е в Скорпион, в Овен, или в Дева, както – и в 1-ви, 6-ти и 8-ми дом. А така също и в случаите, когато Венера е в квадрат или опозиция на Марс или Плутон. А извън всичко това, жените са по-уязвими. Защо? Защото такава е женската природа – да е по-възприемчива и по-уязвима все още. Може би и затова охраняването на жената от собствените й сексуални влечения и изкушения е било прироритетно занятие за толкова много хора, толкова много векове… Тези хора тогава са действали със съзнанието, че я спасяват от самата нея, от стихиите и бесовете заложени в нея. Макар, че е трябвало още от малко момиче да съдействат за развиването на чувството за красота в нея, ще рече – да съдействат за развитието силите на Венера в нея. И когато порасне – да се доверят на избора й.

Николай Радев (Алдебаран)
доклад, изнесен на 7-та национална астрологична конференция
–  гр. Варна,  6.06.2010г.

Коментари

3 коментара на “Марс и Венера и техните опасности от гледна точка на медицинската астрология”

 1. Мариана Николова on юни 29th, 2014 11:02

  Благодаря ,
  тази статия ми даде още по добра представа за значението на планетите ,домовете и аспектите ,отговарящи за нашето здраве .
  В момента ,според годишния ми хороскоп за тази и друга година ,са ми подготвили доста неприятни неща ,относно здравословното ми състояние.
  Вярвах ,че имаме свободна воля ,да се намесваме с действия и мисли така, че да променяме живота си ,напоследък не мисля така.
  Благодаря !
  Светлина по пътя ви !

 2. Цветанка Манасиева on ноември 30th, 2014 17:28

  Благодаря!!! Написаното дава отговори за някои аспекти ,които се намират в картата ми.

 3. Яни on октомври 1st, 2017 13:26

  Изложението е вътрешно противоречиво. В онези времена и в онези страни, където до ден днешен сексуалният морал се охранява и нагонът е под контрол, жената въобще няма и никога не е имала думата при избор на партньор. Бракът е бил една сделка между родителите, една покупко-продажба при която булката въобще не са я питали, камо ли да им съпоставят наталните карти. И съответно не е имала възможност и да го напусне, дори да се окаже пълен садист и изверг. Това не виждам как по-точно способства за „раждане на все по-качествени, хармонични и щастливи хора“.

Остави отговор