izgrevДействието на слънчевите лъчи, способността им да дават видимост и енергия за нов живот е твърде подобно на онова, което прави и астрологът. Той също пренася небесните послания, прави ги ясни и употребими. Този низходящ процес, обаче, независимо от конкретните желания, преминава през задължителни етапи, в строга последователност. Докато изкристализира в нещо по-трайно и неизменно, за по-кратко наричано реалност. Каква? Същата, която идва с всяко осъществяване, като следствие действието на един неизменен природен модел, общ за всичко ставащо в нас и около нас. С други думи, пътят, който изминава един или друг астролог в своето развитие, има един и същи неизменен маршрут – от абстрактното към конкретното, от небесното към земното, от идеята към осъществяването. А как ще мине той по този маршрут и колко ще стои на всяка от „спирките“ е вече негов частен избор и случай. И същият модел (и път) той следва (и извървява) по време на интерпретацията при всеки отделен хороскоп:

1-ВИ ЕТАП – НЕПТУН
Най-напред е осъзнаването, че светът е единен и цялостен, а форми и граници има само отвън, отвътре всичко е проникнато от всичко – хора, природа, планети, звезди. Че Вселената е един гигантски Организъм, който има едно общо Сърце, единно Съзнание и в който владее единен Порядък. Че няма нещо, което да е отделно за себе си и то да не е клетка или орган в този „Организъм“. Че не видимото е Първопричина за живота в неговото многообразие, а стоящото отвъд него. Но всичко това може да бъде разбрано и асимилирано само от този, в когото липсват егоизъм и алчност. И само тогава, когато в отношенията си към близки и познати, към хора и природа той е движен от възвишени желания и стремежи. Контактът с музиката, поезията, различните видове изкуства и някои духовни учения могат да се изявят тук като необходимият ключ за началото.

Бележка: Но какво става, ако тръгналият по Пътя на астрологията прескочи този първи етап? То е все едно да пресъхне изворът на бистра река и нейното сухо корито да се пълни епизодично от мътни порои. Приблизително това означава игнорирането на етапа Нептун. Тогава резултатът ще е такъв, че един ден и неговите клиенти ще са завличани от тези „порои“. Щото способността за прозрение и интуитивно разбиране ще са умъртвени още преди да се родят. Ще познаем такъв астролог по масираната реклама в медиите, а така също – и по неимоверно раздутите суми, които взема от клиентите си, разчитайки на психологическия момент: щом нещо е скъпо, то значи е ценно. Такъв човек е мотивиран само от печалбата и е невъзможно да постигне високо майсторство и полезност в своята работа. А когато има разбиране, че светът е единен, астрологът гледа на човека отсреща като на себе си. Тогава той няма да поиска да му „одере кожата жив“ и ще вникне в неговия проблем цялостно.

2-РИ ЕТАП – УРАН
Преди появата на формите, нещата се разделят по своите излъчвания (вибрации), които са и техни пракачества. Главните пракачества са четири: топло, студено, сухо и влажно. Всички останали са нюанси, в резултат на различни смесвания и пропорции между първите четири. Разбирането на нещата по техните пракачества се нарича мъдрост. Мъдростта е основният астрологичен талант, чиято липса не може да се компенсира с учение и обучение, той може само да се открие и събуди за живот. А нещата се свързват и взаимодействат помежду си по силата на своите излъчвания, така функционира светът. Подобното привлича подобното. Та тъкмо сега се стига до разбирането за основните взаимодействия вътре в човека, и за света вън от човека, за връзките помежду им. Много могат да помогнат на този етап четенето на притчи, играта на асоциации, способността за абстрактно и метафорично мислене,  както и заниманията с радиестезия и с някои тайни (окултни) науки.

Бележка: Какво би означавало, ако тази втора „спирка“ се стори непонятна на тръгналия по Пътя на астрологията и той мине по-напряко? Това би означавало, че ще се наложи да наизусти хиляди конкретни значения и частни случаи, че ще натрупа огромна информация, но пак няма да е уверен в себе си. Защото няма да е способен на лични открития и собствени интерпретации, няма да може сам да „чете“ астрологичните символи и да разбира „прочетеното“ в дълбочина. Означава още, че един ден ще са му нужни безброй готови клишета и схеми, изготвени от други, че неговите хороскопи и интерпретации всъщност ще са компилации от чужди и няма да са много по-различни от компютърните.

3-ТИ ЕТАП – САТУРН
Сега идва разбирането, че нещата в живота, както и символните значения и елементите в астрологията притежават точност и конкретност и се подчиняват на числа и математически формули. Че се измерват едни спрямо други и спрямо неизменни еталони. Започва и да се разбира как става превръщането на абстрактното в земна реалност. Сега се осъществява и запознаването с основите на астрономията и рождената астрология. Така започва изграждането на фундамента, който ще „носи“ главната тежест. Запознаването с опита и идеите на авторитетни астролози от древността до наши дни, както и наблягането на собствената практика, упражняването в интерпретиране на наталния хороскоп, най-напред собствения, са само част от основните занимания. Общите думи и теории вече не помагат, търси се дълбочина и конкретност, стремежът е към трупане на собствен опит. Тъкмо сега астрологията започва да придобива вид на наука, а кандидат-астрологът схваща, че го чака много къртовски труд.

Бележка: Какво би означавало, ако тръгналият по Пътя на астрологията реши, че този трети етап не му е много присърце и реши да мине по-набързо през него? Това би означавало, че е слаб в изчисленията и математиката, че му липсва точност и дисциплина в мисленето. Че в интерпретациите си ще употребява общи думи и фрази и ще „разтяга много локуми“, че ще задълбава твърде много в психологията или в миналите прераждания, че ще прескача с голяма лекота в поредната нова екзотика или в друга странична пътека и няма да казва нищо конкретно и съществено. И ако все пак такъв човек един ден започне да прави и астрологични консултации, в техния край усещането за хаос ще е водещо.

4-ТИ ЕТАП – ЮПИТЕР
Ако няма отказване в предния етап, сега на дневен ред идва идеята за Бъдещето и за неговото предсказване, както и

Продължава тук

Коментари

Остави отговор