Както знаем, всяка година през месец март настъпва Пролетното равноденствие. А от него започва първият знак от зодиака – Овен, управляван от планетата Марс. Точно и затова месецът носи името Март (от Марс). Тази планета пък е „проявление“ на древно-римския Бог на войната, а нейното астрологично влияние върху хората най-често е свързано с агресия. Затова […]

Има две начала – мъжко и женско – с които е проникнато всичко и които крепят единството и основите на света. Едното действа отвътре навън и отгоре надолу, а другото – отвън навътре и отдолу нагоре. Те могат да се срещнат навсякъде, включително и в човешките отношения и общества, където техни главни представители са мъжете […]

Видение първо Сега ще задълбая назад във времето, търсейки ценни и важни ориентири за нас българите. Знам, че това никак няма да е лесно, но си заслужава усилието. А търсенето ще е не от сведения, записани тук или там, а от вечно съхраненото на небето. Няма да обяснявам методите, които ще използвам, но се надявам […]

От 1761 година насам България се намира в един голям етап от своето развитие, чиято основна задача и цел е да изкара от забравата и небитието минала слава, сила и величие и да ги превърне в настояще и бъдеще. Този голям етап е разделен на подетапи от по 30 години. Ето така: Между 1761 и […]

Когато някой произнесе тази дума днес, той сякаш казва мантра в някакъв нов вид свещена практика. Тъй отсечено и убедително звучи тя, почти като изстрелването на снаряд. Секс. А в такъв момент на всички нас, околните, за пореден път ни се струва, че сексът е нещо тъй значимо, та става нищожен шансът да го сравним […]

Ако запалим огън в някаква пещ, то колкото комина на пещта е по-висок, толкова тягата ще е по-силна, а горенето – по мощно. Ала много подобно е онова, което се случва понякога и на едно друго място: когато предприемаме нещо, то нашата сила и ефективността на действията ни ще са толкова по-големи, колкото по-нависоко е […]

Общоприето е да се смята, че думите носят информация, знания, настроения, идеи, благодарение на своя смислов еквивалент. А истината е, че в тях стои закодирано и още нещо, макар то да е не така лесно „видимо“. Та нали всяка дума и всяка композиция от думи носи в себе си и свое специфично съчетание от звуци […]

Какво удивително нещо е Природата и колко много подсказва тя на хората! На онези, които имат очи, за да видят, и сърце – за да разберат. Някога, когато те живеели близо до нея, тя е подсказвала много. Много са били и слушателите тогава. Днес не е така, но няма да е излишно да вникваме с […]

Днес има толкова много хора, първоначално реагиращи към всичко и всички със силно чувство на недоверие и съмнение, че това е породило в цялото ни общество едно постоянно вътрешно настръхване. Такива хора се смятат за много умни, често за връх на интелигентността, а другите – доверчивите и вярващите – за тях са най-обикновени наивници и […]

Тези, които са служили в армията, знаят колко много се марширува там. Синхронично, ритмично, всички едновременно и в крак – ляв, десен, ляв, десен… При това – и с песен на уста, и тя по същия начин – заедно, отсечено, ритмично. Груповата маршировка се избягва само когато взводът или ротата минава по мост, тъй като […]

« go backkeep looking »