1. КЕТЕР (корона) – В двамата поотделно, в едно и също време спонтанно възниква мощен прилив на енергия. Появява се и желание за слушане на музика, за танцуване. Възниква нов копнеж и особено чувство, вътрешна необходимост от него. 2. ХОХМА (мъдрост) – Независимо един от друг, те се придвижват към място „подобно“ на чувството, твърде […]

Думата секс на латински и на основните европейски езици означава пол. Тъй че словосъчетания от рода на „правя секс“ (правя пол) и други безмислици от този порядък, между другото, са и доста смешни. Но да оставим настрана абсурдните смехотворения на нашето време и да се насочим към зодиакалното колело. Нека чрез него – чрез тази […]

Когато Бог Тваштри създал мъжа, изчерпал всичките си налични материали и не му останало нищо, от което да създаде жената. И изпаднал Бог Тваштри в дълбок размисъл. Мислил Той дълго, ден и нощ мислил и накрая решил. Взел Той закръглеността на луната и вълнообразната линия на змията, трептенето на листата и красотата на цветята, нежността […]

Всеки велик мъж, оставил трайни следи в историята на човечеството, е имал до себе изключителна жена, създадена като че ли по най-специална поръчка. А всяка забележителна жена – подкрепата на не по-малко забележителен мъж. Това показват фактите. Защо е било така, все още е така и вероятно така ще бъде и занапред? Сигурно, защото природата […]

Думата секс на латински и на основните европейски езици означава пол. Тъй че словосъчетания от рода на „правя секс“ (правя пол) и други безмислици от този порядък, между другото, са и доста смешни. Но да оставим настрана абсурдните смехотворения на нашето време и да се насочим към зодиакалното колело. Нека чрез него – чрез тази […]

Най-напред имаме мъж и жена. Един ден става така, че двамата се срещат, поглеждат се и пламъчета заиграват в очите им. Не щеш ли, изневиделица идва и любовта. Следва цяла каскада от случки и емоции, а в един момент идва и взаимното тяхно желание да заживеят заедно, да създадат семейство. Всеки от двамата притежава качества […]

Всяко съединение на две планети ражда нов цикъл, имащ пряко отношение към астрологичното естество на планетите – поотделно и заедно – и засягащо както обществения, така и частния живот на хората. В нашият случай планетите са Марс и Венера, които на 12.09.2008г. рано сутринта, още по-тъмно – в 5:05ч. – за пореден път ще се […]

Има една необикновена, невидима Сила, която неудържимо привлича и съчетава така нещата в живота, че да се роди нещо качествено ново и по-съвършено. Всъщност всеки съзидателен процес на Земята и в Космоса, сред животни, растения и минерали, сред явления, движения и процеси, в главите, сърцата и делата на хората, във видимото и невидимото, е Нейно […]

Каквито са жените на едно място, такова е и мястото, такава е и природата там. Жената и природата са идентични, те са като две матрьошки. Само големината им е различна. Затова непрекъснато преминават една към друга и една в друга. Горите – това са вълнистите коси на жената. Водите – това са нейните очи, нейните […]

« go back