В началото бе музиката… и после всичко дойде след нея… Тъй щото: Каквато е музиката, такива са и вътрешните трептения. Каквито са вътрешните трептения, такъв е и танцът. Какъвто е танцът, такава е и любовта, такъв е и сексът. Каквито са любовта и сексът, такова е и зачатието. Каквото е заченато, това се и ражда. […]

Фенове и критици определят стила на музиката му като ню ейдж, но самият Yanni се дистанцира от този етикет, като отделя цяла глава от автобиографията си, за да изясни, че предпочита тя да бъде наричана „съвременна инструментална“ музика Yanni (Яни) е американски композитор и музикант от гръцки произход. Роден е в Каламата, Гърция, с името […]

Тъй както отделният човек си има свой център, така и всяко общество също си има център. Но нека да се върнем край огъня в началото на времената, за да разберем. Да се заслушаме в пукота на горящите съчки и да се загледаме в езиците на лумналите пламъци, чиито отблясъци пробягват по лицата на насядалите околовръст […]