Когато говорим за център изобщо, случва се да употребим думата сърцевина. И това не е случайно – сърцето е не само център на човешкия организъм, то е също така център и извор на емоциите, на волевите и духовните импулси на човека. Или, казано по друг начин: между телесния орган сърце и писхичния център със същото […]

Преди да излети една стрела в пространството, имаме опъване на тетивата и прицел. А същото означава: от силата на това опъване и от прицела зависи целия полет на стрелата – откъде тя ще мине и какво ще улучи. Но така, или почти така стоят нещата и в много подобни случаи: когато се ражда човек или […]

ИМЕТО Освен другото, думата, обозначаваща личното име на човек, действа подобно на филтър… и като индивидуален канал за трансфер на лъчиста енергия от всичко околно – близко, по-далечно и най-далечно. Още от прастари времена тази „дума“ е използвана по много специален начин за лекуване на всевъзможни болести. И за акумулиране на външна и вътрешна сила, […]

« go back