ПОРЯДЪК НА СЪТВОРЯВАНЕТО Най-напред из Тъмното на безкрая прониква Лъч светлина. Съприкосновението с Него поражда вдъхновение, творческо желание, ново начало. Тези три последни пораждат Свобода. Свободата поражда прозрение, истина, творчески идеи. Тези три последни пораждат Яснота. Яснотата поражда точни представи, разбиране, цел. Тези три последни пораждат Вяра. Вярата поражда щедрост, оптимизъм, късмет. Тези три последни […]

Звукът и буквата Г са най-специални за нас българите. Защо? Най-напред защото те участват в името на нашата страна. И не само участват, ударението пада върху Г – Бъл-Гария. И още по-специалното тук е, че Г е четвърта буква в името на страната ни, също както е четвърта и в азбуката ни – А,Б,В,Г… А […]

Той идва от Небето и е устремен към Земята, в съдружие с лъчите на Слънцето. Тя идва от Земята и е устремена към Небето, в съдружие с отраженията на Луната. Някъде по средата двамата се срещат и мълния проблясва. Тогава той я увлича надолу за да създават заедно. После тя го увлича нагоре, за да […]

Неотдавна попаднах на следното заглавие: „Как да работим с енергията на парите и да привличаме изобилие“.  И същото спешно породи у мен някои въпроси, както и съответни на тях отговори. Като например този, че преди доста години Дейл Карнеги бе публикувал своето прочуто съчинение „Как да печелим приятели и да влияем на другите“. И че […]

(сила и мъдрост от вековете) След като изберем управник, често се случва да стане така, че да сме силно разочаровани от неговите дела, драстично разминаващи се с обещаните. За да не се получава това, ето един важен ориентир  – името. В инициалите на името е закодирано всичко най-важно относно онова, което напиращият да управлява реално […]

1. КЕТЕР (корона) – В двамата поотделно, в едно и също време спонтанно възниква мощен прилив на енергия. Появява се и желание за слушане на музика, за танцуване. Възниква нов копнеж и особено чувство, вътрешна необходимост от него. 2. ХОХМА (мъдрост) – Независимо един от друг, те се придвижват към място „подобно“ на чувството, твърде […]

1. КЕТЕР (корона) – Пролет е – неудържима, стихийна, живототворяща. Топлина и светлина изпълват пространството. Напират и соковете – жизнените сокове на дърветата. Едни от тях отдолу нагоре – от почвата и корените към върховете, а други, поели в себе си силата на слънцето – от върховете към корените. Дърветата бавно се събуждат от зимен […]

Какво не е Кабала? Кабала не е сбор от голям брой трудни за изговаряне и запаметяване и още по-трудни за разбиране названия, имена, понятия и термини, тя е стоящото отвъд всички тях. А най-важната, най-авторитетната кабалистична книга не е написаната от един или друг велик кабалист, а от самата Природа и от самия Създател. И […]

ПОРЯДЪК НА СЪТВОРЯВАНЕТО Най-напред из Тъмното на безкрая прониква Лъч светлина. Съприкосновението с Него поражда вдъхновение, творческо желание, ново начало. Тези три последни пораждат Свобода. Свободата поражда прозрение, истина, творчески идеи. Тези три последни пораждат Яснота. Яснотата поражда точни представи, разбиране, цел. Тези три последни пораждат Вяра. Вярата поражда щедрост, оптимизъм, късмет. Тези три последни […]

Действието на слънчевите лъчи, способността им да дават видимост и енергия за нов живот е твърде подобно на онова, което прави и астрологът. Той също пренася небесните послания, прави ги ясни и употребими. Този низходящ процес, обаче, независимо от конкретните желания, преминава през задължителни етапи, в строга последователност. Докато изкристализира в нещо по-трайно и неизменно, […]

keep looking »