Генерал де Гол, някогашният легендарен лидер на Франция, не включваше Великобритания в своите планове за обединена Европа. И дори два пъти й наложи вето за членство в тогавашната ЕИО (Европейска икономическа общност). Може би защото отлично разбираше, че този остров, някогашна метрополия на най-голямата и най-могъща световна империя принадлежи на друга общност – Британската. Ще […]

Всички ние много искаме и се надяваме, най-после да бъде постигнат траен мир и да бъдат трайно решени проблемите в Близкия изток, а следователно – и с бежанската криза. Само че Небето не подкрепя еднозначно такова развитие на събитията за близките 6 месеца. Затова много по-мъдро и далновидно би било да мислим и да очакваме […]

Има две начала – мъжко и женско – с които е проникнато всичко и които крепят единството и основите на света. Едното действа отвътре навън и отгоре надолу, а другото – отвън навътре и отдолу нагоре. Те могат да се срещнат навсякъде, включително и в човешките отношения и общества, където техни главни представители са мъжете […]

Беше време, когато на Европа (разбирай западна) се гледаше като на бленуван рай, до който рядко можеше да се добере българин. По пътя към това добиране не малко българи загубваха и живота си дори. Вече отдавна не е така, а напоследък критиките у нас към всичко европейско валят една след друга, с тенденция да стават […]

Днес много българи, минаващи през Сърбия, остават доста учудени от факта, че повечето сръбски села, за разлика от българските, са пълни с живот и с енергия. Въпреки преживените  големи драми и трагедии при разпада на Югославия. Но тези днешни разлики имат своите дълбоки корени в миналото: по времето на Югославия, частната собственост в селата там […]

Дълго време на много хора беше внушавано, че модерното време изисква голямо смесване на култури, раси и цивилизации. И че личната свобода и правата на отделния човек са достатъчни за да има щастие и благоденствие. Тук много „помагаха“ и съвременните медии и комуникации. Така за броени години много страни, народи и култури, особено в Европа, […]

Кое е онова, което е доминирало над света в последната една година? А в предстоящата? И кои са били и ще са главните съображение за неговото управление и сигурност? Това са все въпроси, на които може да отговори единствено и само Небето. Разбира се, на онези, които могат да разчитат неговите движения, символи и знаци. […]

От 1761 година насам България се намира в един голям етап от своето развитие, чиято основна задача и цел е да изкара от забравата и небитието минала слава, сила и величие и да ги превърне в настояще и бъдеще. Този голям етап е разделен на подетапи от по 30 години. Ето така: Между 1761 и […]

Ако запалим огън в някаква пещ, то колкото комина на пещта е по-висок, толкова тягата ще е по-силна, а горенето – по мощно. Ала много подобно е онова, което се случва понякога и на едно друго място: когато предприемаме нещо, то нашата сила и ефективността на действията ни ще са толкова по-големи, колкото по-нависоко е […]

На 13 септември 2015 година, както знаем, заедно с новолунието, предстои поредното слънчево затъмнение, този път – частично и в знака Дева. На пръв поглед нищо особено, само че, като проектираме планетите от затъмнението върху рождените карти на някои от големите световни лидери, става особено. Защо? Защото се получават ключови съвпади. А след като наложим […]

« go backkeep looking »