Отдавна се знае, че числата и цифрите говорят. Стига да има кой да ги чуе и да ги разбере. Техният език се преплита с езика на астрологията и така мъглата в съзнанията на по-умната част от човечеството се вдига. За разлика от останалата част, където тя все повече се сгъстява. Нека да видим сега как […]

Новината за раждането на първото генномодифицирано бебе облетя света. Дойде от далечен Китай. И въпреки благовидната на пръв поглед причина, много хора изпаднаха в ужас. Началото на края! Свещената граница е премината! Възмездието наближава! Така реагираха мнозина. Но имаше и други, които приветстваха новината. А според една анкета, съотношението е 4:1 в полза на ужасените. […]

По мнението на голям брой умни хора по света, творческата сила у човека, наричана на новобългарски креативност, е най-висшето и най-ценно човешко благо. Диаметрално противоположно на нея стои сляпото подражание или копирането. То пък е онова, което най-много отнема от човека, прави го лишен от връзка със Създателя – без собствено мнение, без собствен живот, […]

Вчера, 30 септември 2018 година, в съседна Македония се проведе референдум за името на тази близка нам страна, който, освен другото, бе и важна част от продължителната, явна и тайна, но безкомпромисна битка за нея. В тази битка бяха и са замесени и България и Гърция, а вероятно и Сърбия и други страни от Западните […]

„Аз не сакам на мен да ми е добре, а сакам на Вуте да му е зле!“ – май всички вече сме го чували това. А наистина толкова ли сме лоши ние българите?! Завистливи, злобни и прости?! Не рядко може да се чуе дори, че завистта е запазена българска марка. Така ли е наистина? Не […]

Може ли появата и развитието на Бялото братство у нас „да се видят“  и обяснят и посредством небесните движения и конструкции от астрологията? Може. Едно такова явление от наднационален мащаб, няма как да не оставя най-видими и обясними знаци на Небето. Да проверим. На какви астрологични символи „отговарят“ Учението и съответната на него общност? Щом […]

Дълго време българската история е била преправяна. Така тя е била подчинявана на чужди (имперски) интереси, а целта е била да се държат българите в неведение, в послушание и с ниско самочувствие. Но ето, че се появява Паисий, а през последните десетилетия у нас се появиха и доста нови търсачи на истината. И те започнаха […]

Уважаеми сънародници! На днешния ден, преди 1337 години – на 3.08.681-ва – се е случило знаменателно събитие. В тогавашния Одесос, днес Варна, България и Източната Римска империя, по-късно наречена Византия, сключват договор. Съгласно този Договор спират военните действия и биват фиксирани границите между двете държави. И с този акт, тук, на Балканите започва нов държавно-творчески […]

Всички вече знаем за ниското качество на образованието у нас. Причини много, но може би главната е в сляпото подражателство (и угодничество) на западни образователни форми. При което формата я има, а съдържанието липсва. И не може да е иначе. Преди години пак беше така, само че тогава сляпото подражателство (и угодничество) касаеше източни образователни […]

Открай време има богати страни и народи, а има и бедни страни и народи. А защо едните са станали такива, а другите – онакива? Защото едните дълго време са следвали небесния План относно парите и богатствата, предназначен специално за тях, а другите не са го следвали. А и не са се опитвали да го следват, […]

« go backkeep looking »